Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

28. JULI 2014
UKRAINE

Manglende håndhævelse af loven i Ukraine fører til flere angreb, og gerningsmændene går fri for straf

“Når dommen for en overtrædelse ikke straks eksekveres, bliver folk ansporet til at handle ondt.” Dette ordsprog viser sig at være sandt i Ukraine hvor et stigende antal Jehovas Vidner er ofre for hatecrimes. Jehovas Vidner er taknemmelige for at regeringen i Ukraine garanterer religionsfrihed, men det bekymrer dem at der er en stigning i hatecrimes mod dem, og at myndighederne lader gerningsmændene gå fri for straf.

En stigning i angreb

Siden 2008 har der i Ukraine været 64 tilfælde af fysiske overfald på Jehovas Vidner mens eller lige efter at de har deltaget i religiøse aktiviteter. Seksten af disse overfald blev begået af ortodokse præster.

Fra 2008 til 2013 var der også 190 tilfælde af hærværk mod rigssale, og gerningsmænd forsøgte 13 gange at ødelægge bygningerne ved brandstiftelse. I løbet af 2012 og 2013 steg antallet af hærværk mod rigssale til det dobbelte i forhold til de foregående fire år.

Overfaldene bliver også mere og mere voldsomme. I 2012 blev to rigssale i Donetsk-regionen brændt ned til grunden. I 2013 var to fysiske overfald så voldsomme at ofrene måtte indlægges på hospitalet i en længere periode.

Jehovas Vidner har henvendt sig til myndighederne for at få beskyttelse men har ikke fået den nødvendige hjælp fordi myndighederne ikke har handlet hurtigt og effektivt i deres efterforskning eller har dømt lovovertræderne som de burde.

Myndighederne ser passivt til

Rigssalen i Horlivka i Donetsk-regionen der blev udsat for brandstiftelse og hærværk den 5. juni 2014

Hærværk. Politiet undlader at gøre noget eller er længe om at reagere når der indgives en anmeldelse. Hvis der optages rapport, nægter myndighederne ofte at iværksætte en retsforfølgelse eller forsinker processen. Selv hvis sagen tages op, får anklagerne ikke rejst tiltale mod gerningsmanden, eller også afsiger retten kun en symbolsk dom. Fra 2008 til 2012 gjorde myndighederne ikke noget for at retsforfølge gerningsmændene i de 111 tilfælde af hærværk.

Fysiske overfald. Politiet undersøger sjældent overfaldene til bunds og anstrenger sig ikke for at identificere gerningsmændene. Når sagen tages op, er det sjældent at myndighederne rejser tiltale eller straffer de skyldige. Når retten endelig pålægger gerningsmændene en form for straf, står straffen sjældent mål med forbrydelsen fordi overfaldene ikke klassificeres som hatecrimes.

Manglende straf tilskynder gerningsmændene til at fortsætte deres voldelige handlinger

Overfaldet på Oleksandr Tretiak

Oleksandr Tretiak

Et særlig groft overfald fandt sted den 26. november 2013. Den 41-årige Oleksandr Tretiak, der er et af Jehovas Vidner, var på vej hjem efter at have deltaget i religiøs aktivitet og blev gennembanket af tre mænd i mere end 20 minutter. Han identificerede overfaldsmændene som Ruslan Ivanov; Anatolij Dovhan, en pensioneret politiofficer, og Evhenij Ihlinskij, Dovhans svigersøn som er færdselsbetjent. Det lykkedes Oleksandr Tretiak at slippe væk, og han blev hurtigt bragt til hospitalet med alvorlige skader, blandt andet flere snitsår og blå mærker, traumatisk hjerneskade og en brækket næse.

Trods hans tilstand beskrev efterforskeren forbrydelsen som “mindre” skader på kroppen forårsaget af tre “uidentificerede” personer. Efter to uger på hospitalet blev Oleksandr Tretiak udskrevet før tid – et længere hospitalsophold ville nemlig have tvunget myndighederne til at betegne overfaldet som mere end blot en “mindre” forbrydelse. Hans alvorlige kvæstelser gjorde at han var nødt til at blive indlagt på hospitalet igen allerede dagen efter. I alt var han indlagt i 23 dage.

For nylig blev der rejst tiltale mod en af overfaldsmændene, Ruslan Ivanov, men på det tidspunkt var han flygtet. Oleksandr Tretiak frygter at gerningsmændene vil overfalde ham igen. Han siger: “Jeg er overbevist om at de var motiveret af religiøst had mod Jehovas Vidner og havde til hensigt at slå mig ihjel.”

Vil myndighederne reagere?

I Ukraine har over 150.000 Jehovas Vidner i flere år kunnet glæde sig over religionsfrihed, og myndighederne har tidligere hjulpet dem i svære tider. Jehovas Vidner håber at myndighederne i Ukraine vil undersøge forbrydelserne og retsforfølge gerningsmændene så de ikke længere skal gå fri for straf.