Gå direkte til indholdet

28. AUGUST 2015
UKRAINE

Ukraines højesteret stadfæster retten til samvittigheds­nægtelse under militær mobilisering

Højesteretten i Ukraine har stadfæstet at de der nægter militærtjeneste af samvittighedsgrunde, har ret til alternativ tjeneste selv i tider med uroligheder og krig. Denne afgørelse har stor betydning for menneskerettighederne i Ukraine og i andre lande.

Vitalij Sjalaiko, der er et af Jehovas Vidner, blev anklaget for at unddrage sig militærtjeneste under mobilisering fordi han anmodede om alternativ tjeneste da han blev indkaldt til militæret. Både distriktsdomstolen og appeldomstolen havde frifundet ham, men anklageren appellerede til en specialiseret domstol for civilsager og straffesager i Ukraine. Den 23. juni 2015 afviste højesteretten appellen og tilsluttede sig dermed de lavere domstoles afgørelser.

Højesteretten slog fast at “distriktsdomstolens afgørelse var fuldt berettiget idet den havde henvist til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention vedrørende menneskerettigheder og til tidligere domsafgørelser fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol”. Højesteretten gav distriktsdomstolen ret i at sagen Bajatjan mod Armenien havde relevans i dette tilfælde. Sagen var blevet afgjort af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols Storkammer den 7. juli 2011. Denne skelsættende dom afgjorde at samvittighedsnægtelse i forbindelse med militærtjeneste baseret på en ægte religiøs overbevisning er beskyttet af artikel 9 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. I Vitalij Sjalaikos sag gjorde Ukraines højesteret det klart at man også har ret til samvittighedsnægtelse når et land mobiliserer i forbindelse med en væbnet konflikt, og ikke kun når der er tale om en rutinemæssig indkaldelse til militærtjeneste. Højesterettens kendelse er endelig, og der er ingen yderligere mulighed for appel.

Den endelige domsafgørelse er en lettelse for Vitalij Sjalaiko. Han siger: “Jeg kan godt forstå at mit land er interesseret i at beskytte borgerne gennem en militær mobilisering. Godt nok er det imod min samvittighed at udføre militærtjeneste, men jeg er villig til at udføre alternativ civil tjeneste. Jeg er taknemmelig for at domstolene har anerkendt at det er på grund af min ægte religiøse overbevisning at jeg nægter militærtjeneste.”

En beslutning der gavner mange

Tusinder af Jehovas Vidner i hele Ukraine har skullet forholde sig til spørgsmålet om neutralitet under mobilisering. De der står over for at blive anklaget for at unddrage sig militærtjeneste, kan nu henvise til afgørelsen i Vitalij Sjalaikos sag, der danner præcedens for lignende sager.

Vitalij Sjalaikos advokat, Vadim Karpov, bemærkede: “Kort sagt slog højesteretten fast at eftersom Vitalij Sjalaiko var et af Jehovas Vidner, kunne han ikke blive retsforfulgt for at nægte militærtjeneste. I et land som Ukraine, der er splittet på grund af krig og ustabilitet, er det bemærkelsesværdigt at normerne for international lov vedrørende samvittigheds- og religionsfrihed er blevet fulgt.”

Ukraine er et eksempel i at respektere menneskerettigheder

Domstolene i Ukraine har stadfæstet at samvittighedsnægtelse i forbindelse med militærtjeneste er en grundlæggende menneskerettighed der skal respekteres selv under militær mobilisering. Det er hverken en selvisk unddragelse af ens pligt eller en trussel mod nationale interesser eller den nationale sikkerhed. Som en bekræftelse af de lavere domstoles afgørelser har højesteretten forsvaret menneskerettighederne for alle ukrainere. Ukraine er et eksempel til efterfølgelse for de lande der straffer dem som ikke vil udføre militærtjeneste på grund af deres samvittighed.