Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

8. JUNI 2015
UKRAINE

Ukrainske domstole anerkender retten til samvittighedsnægtelse under mobilisering

I sommeren 2014 beordrede Ukraines præsident en delvis mobilisering på grund af uroligheder og krig i de østlige dele af landet. Vitalij Sjalaiko, en tidligere soldat i den ukrainske hær og nu et af Jehovas Vidner, mødte op efter at være blevet indkaldt. Sjalaiko meddelte det lokale militærkommissariat at han nægtede militærtjeneste af samvittighedsgrunde, og at han var villig til at udføre alternativ, ikkemilitær tjeneste.

Kommissariatet nægtede Sjalaiko at gøre brug af retten til samvittighedsnægtelse og rejste tiltale mod ham for at have unddraget sig militærtjeneste under mobilisering. I den nuværende konflikt er det første gang at nogen i Ukraine er blevet tiltalt for at have nægtet militærtjeneste under mobilisering på grund af deres religiøse overbevisning.

Som tidligere soldat har Sjalaiko forståelse for regeringens interesse i at værne om landets suverænitet og pligt til at beskytte dets borgere. Men Sjalaiko holdt indkaldelsen til militærtjeneste op imod det bibelske princip om at give “kejseren det der er kejserens, og Gud det der er Guds”. * Som en kristen forkynder føler han sig forpligtet til at respektere menneskeliv og til enhver tid at vise alle mennesker kærlighed. *

Retssagen: Er alternativ tjeneste en unddragelse af militærtjeneste?

Den 13. november 2014 behandlede Novomoskovsk-distriktsdomstolen i Dnipropetrovsk-regionen sagen mod Sjalaiko, som var tiltalt for militærnægtelse. Den fandt at han ikke havde forsøgt at undvige militærpersoner og efterforskere, men var mødt op da han blev indkaldt. Retten fastslog at Sjalaiko “har ret til at vælge alternativ tjeneste frem for militærtjeneste, også under mobilisering, fordi han tilhører en religiøs organisation der ikke tillader brugen af våben”.

Distriktsdomstolen stadfæstede at Sjalaikos ret til alternativ tjeneste er “garanteret i Ukraines forfatning”. Den bekræftede desuden at Den Europæiske Menneskerettighedskonvention * og afgørelser truffet af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (ECHR) beskytter religionsfriheden. Dommeren frikendte Sjalaiko for anklagen om at have unddraget sig militærtjeneste. Anklageren ankede afgørelsen.

Appelsagen: Skal samvittigheden tilsidesættes under mobilisering?

I sin appel fremførte anklageren at en borgers forfatningsbestemte pligt til at forsvare landet går forud for retten til religionsfrihed og alternativ, ikkemilitær tjeneste. Han argumenterede at de relevante afgørelser truffet af ECHR ikke gælder under perioder med mobilisering.

Den 26. februar 2015 afgjorde appelretten i Dnipropetrovsk-regionen at “militærnægtelse af samvittighedsgrunde ikke er en lovstridig unddragelse af militærtjeneste”. I sin afgørelse tog domstolen Sjalaikos religiøse overbevisning i betragtning, og idet den henviste til afgørelser truffet af ECHR fastslog den at “sådanne religiøse overbevisninger garanteres i Menneskerettighedskonventionens artikel 9” * om retten til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed.

Appelretten erkendte også at Menneskerettighedskonventionens artikel 9 ikke giver rum for at hensynet til “‘statens sikkerhed’ ... retfærdiggør begrænsning af garanterede rettigheder”. Dommerne argumenterede at “retten til samvittighedsnægtelse ikke kan begrænses af hensyn til national sikkerhed”. De konkluderede at Ukraines lov om retten til alternativ tjeneste også gælder i perioder med mobilisering. Appelretten stadfæstede den lavere domstols afgørelse og frikendte Vitalij Sjalaiko.

At gøre brug af menneskerettigheder er ikke en forbrydelse

Disse afgørelser truffet af domstolen og appeldomstolen i den østlige del af Ukraine anerkender og forsvarer retten til militærnægtelse af samvittighedsgrunde og til alternativ, civil tjeneste – også i tilfælde af nationale kriser. Afgørelserne i Sjalaikos sag samstemmer også med udviklingen i international ret ved at anerkende den grundlæggende ret til militærnægtelse af samvittighedsgrunde. *

Ikke desto mindre har anklageren anket sagen til en specialiseret domstol for civilsager og straffesager i Ukraine og fremført de samme argumenter som appelretten allerede har undersøgt og afvist. Den 30. april 2015 gjorde Sjalaikos advokat indsigelse mod anklagerens appel.

Vitalij Sjalaiko er et af tusinder af Jehovas Vidner i Ukraine der er blevet indkaldt til militærtjeneste. De møder respektfuldt op når de bliver indkaldt, og beder om lov til at udføre alternativ tjeneste som ikke strider mod deres stærke religiøse overbevisning. Deres anmodning bliver generelt respekteret, og kun få Jehovas Vidner er blevet retsforfulgt. Det er nu op til Ukraines højeste instans at vise om landet vil respektere Jehovas Vidners anmodning om at blive anerkendt som samvittighedsnægtere.

^ par. 7 Ukraine ratificerede Den Europæiske Menneskerettighedskonvention i 1997.

^ par. 10 Appeldomstolens afgørelse henviste specifikt til ECHR’s afgørelser i sagerne Jehovas Vidner i Moskva og andre mod Rusland og Bajatjan mod Armenien.

^ par. 13 Se Bayatyan v. Armenia [GC], no. 23459/03, §§ 98-111, ECHR 2011; Jeong et al. v. Republic of Korea, UN Doc CCPR/C/101D/1642-1741/2007 (24. marts 2011) §§ 7.2-7.4.