Gå direkte til indholdet

13. DECEMBER 2016
UKRAINE

Beslaglæggelser af Jehovas Vidners rigssale i Donetsk og Lugansk i Ukraine

Beslaglæggelser af Jehovas Vidners rigssale i Donetsk og Lugansk i Ukraine

Donetsk-regionen

HORLIVKA – rigssal beslaglagt af milits.

 • I slutningen af juni 2014 brød bevæbnede mænd ind i rigssalen på Viliamsa Akademika 3A, stjal elektronisk udstyr og monterede nye låse. De brugte den som kaserne.

 • Den 13. april 2015 fik Jehovas Vidner bygningen tilbage igen.

Horlivka Akademika Koroliova 75

HORLIVKA – rigssal beslaglagt af milits.

 • Den 5. juli 2014 beslaglagde bevæbnede mænd rigssalen. De brugte den som kaserne og til opbevaring af ammunition men forlod bygningen i september 2014. Vidnerne vendte tilbage og brugte rigssalen til deres religiøse møder.

 • Den 12. oktober 2014 afbrød bevæbnede mænd et religiøst møde i rigssalen og beordrede alle de tilstedeværende til at stoppe deres religiøse aktiviteter. De erklærede at den ortodokse kirke var den eneste religion der var tilladt i regionen, og at de snart ville “slippe af med alle Jehovas Vidner”. Mændene bruger rigssalen som kaserne.

Donetsk Karamzina 10

DONETSK – rigssal beslaglagt af milits.

 • Den 13. august 2014 brød bevæbnede mænd ind i rigssalen og begyndte at bruge den som kaserne.

 • Den 19. august 2014 stjal mændene lydudstyret og forlod bygningen. Vidnerne vendte tilbage og begyndte igen at bruge rigssalen til deres religiøse møder.

 • Den 18. oktober 2014, efter et religiøst møde, gik repræsentanter for Den Fjerde Oplot-bataljon ind i rigssalen og meddelte de Jehovas Vidner der var der, at de beslaglagde bygningen.

 • Den 18. november 2014 forlangte bevæbnede mænd at Vidnerne skrev under på papirer der overdrog militærkontoret for Petrovske- og Kirovskeområdet ejendomsretten til rigssalen. Mændene bruger bygningen som kaserne.

Horlivka Hertsena 4

HORLIVKA – rigssal beslaglagt af civile.

 • Den 30. september 2014 interviewede en lokal tv-station den “nye ejer” af denne rigssal. Han udtalte at den var blevet taget fra Jehovas Vidner fordi den skulle bruges som bokseskole. Siden 2013 har rigssalen gentagne gange været udsat for hærværk og brandstiftelse. Det seneste forsøg på brandstiftelse fandt sted den 5. juni 2014.

DONETSK – rigssal beslaglagt af milits.

 • Den 26. oktober 2014 brød bevæbnede mænd fra Folkerepublikken Donetsks Shakhtar-bataljon ind i rigssalen og bruger den nu som kaserne.

Zjdanivka Komsomolska 14

ZJDANIVKA – rigssal beslaglagt af milits.

 • Den 27. oktober 2014 beslaglagde mænd fra den bevæbnede Horlivka-milits rigssalen efter ordre fra en kommandant. Horlivkas vicekommandant meddelte at den ortodokse kirke er den eneste tilladte religion i regionen, og at alle andre er forbudt.

 • Den 21. november 2014 overtog en leder for en anden bevæbnet gruppe kontrollen og gav Jehovas Vidner besked om at hans underordnede nu ville disponere over rigssalen.

 • Den 20. november 2015 forlod den bevæbnede gruppe bygningen, og Jehovas Vidner overtog den.

Telmanove Pervomaiska 112

TELMANOVE – rigssal beslaglagt af milits.

 • Den 4. november 2014 brød bevæbnede mænd ind i bygningen og satte den under bevogtning.

 • Den 11. december 2014 bragte mændene ammunition med ind i bygningen, og de bruger den nu som kaserne.

Makejevka Pecherska 17

MAKEJEVKA – rigssal beslaglagt af milits men senere forladt.

 • Den 5. november 2014 brød bevæbnede mænd fra Rus-bataljonen ind i rigssalen. De forlangte at Vidnerne skulle give dem nøglerne til bygningen og aldrig komme tilbage. Dagen efter fjernede vicekommandanten rigssalens skilt og erstattede det med bataljonens flag.

 • Den 26. november 2014 forlod bataljonen bygningen.

HORLIVKA – rigssal beslaglagt af milits, forladt og senere beslaglagt igen.

 • Den 29. november 2014 gik bevæbnede mænd ind i rigssalen på Vittjizniana 105-A og meddelte de Jehovas Vidner der var der, at de beslaglagde bygningen. En af mændene erklærede at regeringen i Folkerepublikken Donetsk kun ville tillade den ortodokse kirke i regionen. Mændene satte bygningen under bevogtning og forbød Vidnerne at komme tilbage. Dagen efter forlod mændene bygningen.

 • Den 22. juli 2016 gik bevæbnede mænd igen ind i rigssalen og beordrede at alle de tilstedeværende straks skulle forlade bygningen. Bygningen blev endevendt og udplyndret.

Suhres Tjerniakhovskoho 1

SUHRES – rigssal beslaglagt af milits.

 • Den 20. december 2014 bekendtgjorde byens kommandant at han beslaglagde bygningen. Han befalede at Jehovas Vidner skulle give ham nøglerne til rigssalen og aldrig vende tilbage.

 • Den 19. april 2015 blev bygningen givet tilbage til Vidnerne.

DONETSK – rigssal beslaglagt af milits.

 • Den 1. februar 2015 gik bevæbnede mænd ind i rigssalen. De forlangte at Vidnerne skulle give dem nøglerne til rigssalen og skrive under på papirer der overdrog militsen ejendomsretten til rigssalen så længe krigen varede.

 • Den 29. februar 2016 blev bygningen givet tilbage til Vidnerne, men den måtte repareres før den igen kunne bruges til religiøse møder.

JENAKIJEVE – rigssal beslaglagt af milits.

 • Den 3. marts 2015 krævede bevæbnede mænd at Jehovas Vidner gav dem nøglerne til rigssalen så de kunne bruge den som kaserne.

HORLIVKA – rigssal beslaglagt af milits.

 • Den 25. juli 2016 gik bevæbnede mænd ind i rigssalen på Simferopolska nr. 9 og erklærede at der kun var tre tilladte religioner i regionen, og at de havde tænkt sig at “fjerne Jehovas Vidner fuldstændigt”.

Lugansk-regionen

Antratsit Komunarska 4

ANTRATSIT – rigssal beslaglagt af civile.

 • To gange i løbet af september 2014 brød ukendte gerningsmænd ind i rigssalen. De stjal elektronisk udstyr og skrev “Ortodokse kosakker!” på væggen.

 • Den 25. september 2014 rapporterede en lokal tv-kanal at Jehovas Vidners rigssale var blevet beslaglagt og skulle bruges til andre formål, for eksempel børnehaver.

 • I maj 2015 blev bygningen givet tilbage til Jehovas Vidner.

Rovenki Dzersjinskoho 84-A

ROVENKI – rigssal beslaglagt af milits.

 • Den 23. september 2014 brød bevæbnede mænd fra Skt. George-bataljonen ind i rigssalen og forbød Vidnerne at komme tilbage. De bevæbnede mænd brugte den som kaserne.

 • I august 2015 blev bygningen givet tilbage til Jehovas Vidner.

PEREVALSK – rigssal beslaglagt af milits.

 • Den 5. november 2014 gik bevæbnede mænd anført af den næstkommanderende for militærkontoret ind i bygningen og bekendtgjorde for Vidnerne der var til stede, at de beslaglagde den for at bruge den som spisesal. Den næstkommanderende sagde: “Det er slut for Jehovas Vidner.” Derefter fortalte han Vidnerne at de ikke længere kunne fortsætte med deres religiøse aktiviteter.

Krasnij Lutj Radianska 37

KRASNIJ LUTJ – rigssal beslaglagt af milits.

 • Den 5. december 2014 brød bevæbnede mænd ind i rigssalen. De satte bygningen under bevogtning og parkerede militærkøretøjer på parkeringspladsen.

BRJANKA – rigssal beslaglagt af milits.

 • Den 26. marts 2015 brød bevæbnede mænd ind i rigssalen. De tog alle møbler i bygningen og erstattede rigssalens skilt med et andet skilt med ordlyden “Almægtige Don Host”.