Den 14. marts 2015 stormede politiet i Türkmenabat et fredeligt religiøst møde der blev holdt i Bahram Hemdemovs private hjem. I alt blev 38 Vidner anholdt og sigtet for ulovlig religiøs aktivitet. De blev alle dårligt behandlet, 30 fik bøder, og 8 blev idømt fængselsstraffe på 15 dage. Den regionale domstol i Lebap idømte senere Hemdemov fire års fængsel. Han befinder sig på nuværende tidspunkt i en arbejdslejr i Seydi. Jehovas Vidner arbejder fortsat på at få ham løsladt fra denne uretfærdige fængsling.

Samvittigheds-, religions- og trosfrihed respekteres fortsat ikke

I 2015 og 2016 offentliggjorde FN’s Menneskerettighedskomité (CCPR) ti afgørelser i Jehovas Vidners favør vedrørende fire klager indgivet af mandlige Jehovas Vidner der på grund af at de af samvittighedsgrunde nægter militærtjeneste, er fængslet under dårlige forhold. På nuværende tidspunkt bliver samvittighedsnægtere ikke fængslet i Turkmenistan.

To andre Jehovas Vidner, der er fængslet på baggrund af falske anklager som tilsyneladende havde til formål at indskrænke religiøs aktivitet, har også indgivet klager til CCPR. I en rapport fra april 2012 om menneskerettighedssituationen i Turkmenistan opfordrede komitéen myndighederne til at “sørge for at love og fremgangsmåder vedrørende registrering af religiøse organisationer respekterer folks ret til frit at praktisere og udøve deres religiøse tro, sådan som [den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder] kræver.” Vidnerne ansøgte om registrering i 2008, men myndighederne har ikke godkendt deres ansøgning.

Udsigt til forbedringer

Jehovas Vidner er taknemmelige for at myndighederne i Turkmenistan tidligere har frigivet fanger for at rette op på uretfærdigheder der er begået. * De håber at myndighederne vil reagere positivt på CCPR’s afgørelser – at der bør være større respekt for menneskerettigheder generelt og for retten til samvittigheds-, religions- og trosfrihed. En advokat der repræsenterer Vidnerne, har udtalt: “Jehovas Vidner har tiltro til at en konstruktiv dialog kan fjerne de turkmenske myndigheders bekymringer, så de lokale Jehovas Vidner kan bevare en god samvittighed samtidig med at de lever et stille og roligt liv som helhjertede tjenere for Gud.”

Tidslinje

 1. 12. maj 2017

  Myndighederne i Turkmenistan løslader Mansur Masharipov, som har været tilbageholdt siden han blev anholdt den 30. juni 2016.

 2. 18. august 2016

  Mansur Masharipov bliver kendt skyldig på baggrund af falske anklager og idømt et års fængsel.

 3. Juli 2016

  CCPR kommer med seks afgørelser til fordel for de Jehovas Vidner der er blevet retsforfulgt fordi de har nægtet militærtjeneste af samvittighedsgrunde.

 4. 14. december 2015

  CCPR offentliggør afgørelser til fordel for 3 Jehovas Vidner der var blevet retsforfulgt for at have nægtet militærtjeneste af samvittighedsgrunde. En anden afgørelse til fordel for et Jehovas Vidne blev offentliggjort den 19. maj 2015.

 5. 19. maj 2015

  Bahram Hemdemov bliver dømt skyldig i religiøs aktivitet og idømt en fængselsstraf på fire år. Han blev arresteret og varetægtsfængslet to måneder tidligere.

 6. Februar/marts 2015

  To Jehovas Vidner der sad i fængsel fordi de af samvittighedsgrunde nægtede militærtjeneste, bliver løsladt. CCPR offentliggør en afgørelse der involverer et Jehovas Vidne der er blevet retsforfulgt fordi han af samvittighedsgrunde nægtede at udføre militærtjeneste.

 7. 18. november 2014

  I alt er to Jehovas Vidner fængslet for at nægte militærtjeneste af samvittighedsgrunde.

 8. 22. oktober 2014

  Turkmenistans præsident giver amnesti til otte fængslede Jehovas Vidner, som løslades.

 9. 30. september 2014

  Ni Jehovas Vidner fængsles – syv for at nægte militærtjeneste af samvittighedsgrunde og to på baggrund af opdigtede anklager som straf for at have udøvet religiøse aktiviteter.

 10. 2. september 2014

  De turkmenske myndigheder løslader Bibi Rahmanova og ændrer hendes fire års fængselsdom til en betinget dom.

 11. 18. august 2014

  Bibi Rahmanova dømmes skyldig på baggrund af opdigtede anklager og idømmes fire års fængsel.

 12. 25. juli 2014

  Syv Jehovas Vidner er fængslet – fem for at nægte militærtjeneste af samvittighedsgrunde og to på baggrund af opdigtede anklager som straf for at have udøvet religiøse aktiviteter.

 13. 6. april 2014

  I alt 26 Jehovas Vidner bliver tilbageholdt, og 13 af dem bliver anholdt uden at der er nogen beviser for at en forbrydelse er begået. De 13 bliver idømt en bøde.

 14. November 2013

  Ni Jehovas Vidner er fortsat fængslet – otte for at nægte militærtjeneste af samvittighedsgrunde og en på grund af opdigtede anklager i forbindelse med religiøs aktivitet.

 15. 29. august 2013

  Tre Jehovas Vidner indgiver klage til CCPR over at Turkmenistan ikke anerkender deres ret til at nægte militærtjeneste af samvittighedsgrunde.

 16. 1. maj 2013

  To Jehovas Vidner indgiver klage til CCPR over at Turkmenistan ikke anerkender deres ret til at nægte militærtjeneste af samvittighedsgrunde.

 17. 24. januar 2013

  Hele 30 betjente ransager Navruz Nasyrlajevs hjem få uger efter at CCPR har gjort Turkmenistans regering opmærksom på klagerne. Politiet slår gentagne gange familien og de gæster der er til stede.

 18. 7. september 2012

  Ti Jehovas Vidner indgiver klage til CCPR over at Turkmenistan ikke anerkender deres ret til at nægte militærtjeneste af samvittighedsgrunde. Navruz Nasyrlajev er hovedsagsøger.

 19. 21. august 2008

  Jehovas Vidner ansøger om at blive registreret som trossamfund i Turkmenistan.