Den 19. maj 2015 idømte en domstol i Turkmenistan den 52-årige Bahram Hemdemov, der er et af Jehovas Vidner, en fængselsstraf på fire år. Politiet havde to måneder tidligere arresteret Bahram for at holde et fredeligt religiøst møde i sit hjem i Turkmenabad. Han er i øjeblikket fængslet i en arbejdslejr i byen Seydi.

Razzia ved religiøst møde

Den 14. marts 2015 stormede politiet Bahram Hemdemovs hjem under et religiøst møde. De mishandlede og chikanerede alle 38 der var til stede, og anklagede dem for ulovlig religiøs aktivitet. Politiet varetægtsfængslede Bahram og forhørte og slog ham gentagne gange. Myndighederne beslaglagde flere personlige ejendele, blandt andet en bil, en computer og kontanter.

Distriktsdomstolen i Serdarabad udstedte senere bøder til 30 af Vidnerne og idømte 8 af dem fængselsstraffe på 15 dage. Bahram Hemdemovs søn, Serdar, fik en fængselsstraf på to gange 15 dage, hvor han blev sat i isolation, forhørt, banket og tortureret. Et andet Jehovas Vidne, Emirdzhan Dzhumnazarov, blev også idømt to fængselsstraffe på hver 15 dage og blev banket og truet med tortur.

Den 19. maj 2015 idømte dommer Gotjmurad Tjarjev ved Lebaps regionale domstol Bahram Hemdemov fire års fængsel på grundlag af opdigtede anklager for at “tilskynde til religiøst had”. Den 10. juni 2015 blev han overført fra Turkmenabad til arbejdslejren i Seydi.

Fængselsinspektøren tillod ikke nogen at besøge Bahram i fængslet – heller ikke hans nærmeste pårørende – før tidsfristen for at appellere kendelsen var udløbet. Inspektøren hindrede på denne måde Bahram eller en der repræsenterede ham, i at anke dommen. Siden fængslingen har betjente presset ham til at indrømme opdigtede forbrydelser og tvunget ham til at udføre hårdt fysisk arbejde. De har også givet ham tæsk som straf for de klager over retsbehandlingen som hans kone indgav på hans vegne.

Gulzira Hemdemova, Bahrams kone, appellerede til Turkmenistans højesteret. Selvom der ikke var nogen beviser på en forbrydelse, fandt viceretspræsidenten ved højesteret intet grundlag for en appelsag. I begyndelsen af august indgav Bahrams advokat en anke. Den 25. august 2015 afviste højesteret appellen fordi Bahram Hemdemov “udbreder Jehovas Vidners religiøse lære”.

“Myndighederne i Turkmenistan har begået større og større uretfærdigheder ... Og af uforklarlige årsager har Turkmenistans højesteret undladt at rette op på den uretfærdige behandling Bahram Hemdemov er blevet udsat for.” – Philip Brumley, juridisk rådgiver.

En bølge af mishandling i Turkmenabad

I slutningen af 2014 havde myndighederne vist tegn på tolerance over for Jehovas Vidners religiøse aktiviteter. I september 2014 løslod myndighederne Bibi Rahmanova efter at hun i august 2014 var blevet fængslet på falske anklager. Otte andre Jehovas Vidner der var blevet fængslet for at udøve deres tro, fik amnesti af præsidenten og blev løsladt i oktober 2014. Trods denne positive udvikling bliver nogle lokale myndigheder ved med at vise religiøs intolerance ved at arrestere, tilbageholde og mishandle Jehovas Vidner i Turkmenabad.

Den 6. februar 2015 arresterede politiet fire Jehovas Vidner – Viktor Jarigin, Rustam Nazarov, Tjarigeldi Dzhumaev og Jamilja Adilova. De blev sigtet for “mindre optøjer” fordi de havde været i besiddelse af religiøs litteratur. Agenter fra statssikkerhedstjenesten bankede tre af dem, også Jamilja Adilova. Betjentene slog Tjarigeldi Dzhumaev så voldsomt at han flere gange mistede bevidstheden. Byretten i Turkmenabad idømte Viktor Jarigin en bøde, og Tjarigeldi Dzhumaev og Jamilja Adilova fik fængselsdomme på sammenlagt 45 dage hver. * De fire Jehovas Vidner har indsendt officielle klager til præsidentadministrationen og statsanklagerens kontor i Asjkhabad.

To uger senere ransagede politiet Zejnep Husainovas hjem for at finde “ulovlig” religiøs litteratur. De beslaglagde hendes personlige religiøse læsestof og truede med at retsforfølge hende og fængsle hende i 15 dage.

Et andet Jehovas Vidne, Dovlet Kandimov, blev anklaget for ulovlig religiøs aktivitet og tilbageholdt i tre gange 15 dage. Mens han sad i varetægt, bankede betjente ham igen og igen fordi han nægtede at vidne mod sin trosfælle Bahram Hemdemov.

Vil Turkmenistan overholde sine garantier om religionsfrihed?

Siden foråret 2015 har myndighederne i Turkmenabad ikke chikaneret Jehovas Vidner. Men Bahram Hemdemov er stadig fængslet, udelukkende for at praktisere sin tro.

Bahram sammen med sin kone, Gulzira, og en af deres sønner

Fredelige religiøse aktiviteter, derunder Jehovas Vidners aktiviteter, burde være beskyttet af lovgivningen i Turkmenistan. Landets forfatning garanterer retten til “at udøve en hvilken som helst religion alene eller sammen med andre” og “retten til trosfrihed og til frit at give udtryk for sin tro”. Dertil kommer at Turkmenistan har forpligtet sig til at overholde den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, der også garanterer tanke- og religionsfrihed samt friheden til at følge sin samvittighed.

Philip Brumley, der er juridisk rådgiver for Jehovas Vidner, giver denne kommentar:

Myndighederne i Turkmenistan har begået større og større uretfærdigheder på alle niveauer. Politibetjente i Turkmenabad handlede ulovligt og brutalt da de stormede et privat hjem mens der blev holdt et fredeligt religiøst møde. Retsmyndighederne i Turkmenabad blåstemplede disse ulovlige handlinger. Og af uforklarlige årsager har Turkmenistans højesteret undladt at rette op på den uretfærdige behandling Bahram Hemdemov er blevet udsat for.

Jehovas Vidner appellerer respektfuldt til Turkmenistans regering om at give dem juridisk anerkendelse, tillade fredelig religiøs tilbedelse og sætte en stopper for den form for mishandling der tidligere i år fandt sted i Turkmenabad. Vi beder landets regering om at sørge for at Bahram Hemdemov bliver genforenet med sin familie.

Jehovas Vidner anerkender taknemmeligt at Turkmenistans regering tidligere har løsladt fængslede for at rette op på uretfærdigheder. På samme måde bør regeringen overveje at løslade Bahram Hemdemov før han har udstået hele sin dom, og på den måde skabe større religiøs tolerance.

^ par. 11 Ifølge Turkmenistans forvaltningslov er den maksimale straf for “mindre optøjer” 15 dages fængsel. Ikke desto mindre idømte retten Tjarigeldi Dzhumaev og Jamilja Adilova tre separate straffe på 15 dages fængsel.