Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

1. OKTOBER 2013
SYDKOREA

Uretfærdighed i Sydkorea udløser internationalt opråb

I Sydkorea fængsles flere hundrede unge mænd der ikke er kriminelle. Hvorfor? Fordi de som Jehovas Vidner har valgt at følge deres samvittighed, der forbyder dem at udføre militærtjeneste. Da Sydkorea ikke beskytter disse samvittighedsnægteres rettigheder er værnepligtige Jehovas Vidner blevet idømt fængselsstraf. Faktisk er mere end 17.000 Jehovas Vidner i løbet af de sidste 60 år blevet fængslet for at nægte militærtjeneste af samvittighedsgrunde.

For at skabe opmærksomhed om emnet har Jehovas Vidners landskontor i Sydkorea udarbejdet en brochure med titlen  “Nægtelse af militærtjeneste af samvittighedsgrunde i Sydkorea“. Brochuren understreger Sydkoreas manglende villighed til at følge internationale retningslinjer og beskytte samvittighedsnægtere. Den indeholder også en kort beretning om unge Jehovas Vidner der har udholdt fængsling fordi de ikke ville gå imod deres samvittighed. Dae-il Hong, en repræsentant for Jehovas Vidners landskontor i Sydkorea, og Philip Brumley, juridisk rådgiver for Jehovas Vidner i New York, giver her et indblik i den uretfærdige behandling sådanne militærnægtere har fået i årevis i Sydkorea.

Hvordan har det internationale samfund reageret på den åbenlyse uretfærdighed i Sydkorea?

Philip Brumley: Flere lande har fordømt Sydkoreas manglende vilje til at anerkende den grundlæggende rettighed til at være samvittighedsnægter. Under Den Universelle Periodiske Bedømmelse (UPR) som for nylig blev foretaget i FN, opfordrede otte lande – Ungarn, Frankrig, Tyskland, Polen, Slovakiet, Spanien, USA og Australien – Sydkorea til at stoppe retsforfølgelsen af samvittighedsnægtere og til at sørge for civil værnepligt til dem. *

Dae-il Hong: I 4 sager, der i alt involverede 501 samvittighedsnægtere, afsagde FN’s Menneskerettighedskomité (CCPR) den kendelse at Sydkorea krænkede deres rettigheder da de dømte og fængslede nægterne. Komitéen fastslog at “retten til at nægte militærtjeneste af samvittighedsgrunde er uløseligt forbundet med retten til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed. Den giver enhver person ret til at blive fritaget fra tvungen militærtjeneste hvis det ikke kan forenes med vedkommendes religion eller overbevisning. Denne ret må ikke undertvinges.” *

Også FN’s Menneskerettighedsråd rettede opmærksomheden mod dette emne i dets seneste rapport om nægtelse af militærtjeneste af samvittighedsgrunde. Dette dokument udstikker internationale juridiske retningslinjer der både anerkender retten til samvittighednægtelse og forbyder tvang gennem gentagen retsforfølgelse og afstraffelse af samvittighedsnægtere. *

Hvordan har den sydkoreanske regering reageret på det internationale opråb?

Højesteretsbygningen

Philip Brumley: Den sydkoreanske regering har ikke rettet sig efter Menneskerettighedskomitéens kendelser. Regeringen har dermed ikke fulgt de internationale bestemmelser den selv har tilsluttet sig, og nægter at anerkende de grundlæggende rettigheder for samvittighedsnægtere. Derudover har både Sydkoreas Højesteret og Forfatningsdomstolen afvist samvittighedsnægternes appelsager og derved ignoreret Menneskerettighedskomitéens kendelser. Sydkoreas Nationalforsamling har ikke indført nogen former for civil værnepligt til samvittighedsnægtere og har ikke gjort noget for at beskytte dem juridisk.

Hvordan har det at være fængslet påvirket disse unge Jehovas Vidner?

Dae-il Hong: Det er nogle modige unge mænd. Når de modtager deres indkaldelse, møder de op, vel vidende at de vil få en fængselsdom. De skjuler sig ikke. Inden de bliver fængslet, er de mønsterborgere, og i fængslet er de mønsterfanger. Men de har desværre ikke en ren straffeattest når de bliver løsladt, og det gør det næsten umuligt for dem at finde arbejde i den offentlige sektor eller i store virksomheder. De er blevet frarøvet halvandet år af deres liv, og deres familier har været nødsaget til at fortsætte livet uden dem i al den tid de har været i fængsel. Det er fuldstændig unødvendigt.

Fortjener Jehovas Vidner i Sydkorea at blive dømt og fængslet som kriminelle fordi de nægter tvungen militærtjeneste?

Dae-il Hong: Bestemt ikke! Disse unge mænd er ikke kriminelle. I Sydkorea og i resten af verden er Jehovas Vidner kendt for at være lovlydige borgere der villigt bidrager til lokalsamfundet. De respekterer myndighederne, overholder loven, betaler skat og samarbejder med myndighederne om projekter der gavner samfundet. For nylig idømte en distriktsdommer i Sydkorea en ung mand der er et af Jehovas Vidner, fængselsstraf fordi han nægtede at udføre militærtjeneste af samvittighedsgrunde. Dommeren understregede at hun ikke havde andre muligheder end at kende ham skyldig, og læste derefter dommen op. Pludselig skjulte hun sit ansigt bag papirerne og begyndte at græde. Det uretfærdige i at kriminalisere den unge mand fik tilsyneladende dommeren til at tabe fatningen et øjeblik. Andre tilstedeværende fandt det også uretfærdigt og begyndte at græde.

Philip Brumley: Tiden er nu inde til at sydkoreanske myndigheder løser dette langvarige problem og indfører et system der respekterer samvittighedsnægteres grundlæggende menneskerettigheder.

^ par. 5 Menneskerettighedsrådets “Report of the Working Group on the Universal Periodic Review”, 12. december 2012, A/HRC/22/10, side 7 og 22, paragraf 44 og 124.53.

^ par. 6 Jong-nam Kim et al. v. The Republic of Korea, communication no. 1786/2008, Views adopted by the Committee on 25 October 2012, side 8, paragraf 7.4.

^ par. 7 Menneskerettighedsrådets “Analytical report on conscientious objection to military service”, 3. juni 2013, A/HRC/23/22, side 3-8, paragraf 6-24; side 9 og 10, paragraf 32 og 33.