Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

7. marts 2017
SYDKOREA

Sydkoreas uretfærdige behandling af Dong-hyuk Shin

Sydkoreas uretfærdige behandling af Dong-hyuk Shin

Sydkoreas regering fængsler hundredvis af personer der af samvittighedsgrunde nægter militærtjeneste. Den straffer også mænd der bliver samvittighedsnægtere efter at være blevet overført til reserven.

Dong-hyuk Shin fra Sydkorea vidste som dreng at han en dag ville blive indkaldt til militærtjeneste. Da han blev indkaldt, meldte han sig til tjeneste, og han fuldførte sin militærtjeneste i 2005. Han blev derefter automatisk overført til reserven, og det indebar at han gennem de næste otte år regelmæssigt ville blive indkaldt til militærtræning.

Kort efter at have gennemført sin militærtjeneste begyndte Dong-hyuk Shin at studere Bibelen. Bibelens budskab om fred påvirkede hans samvittighed og fik ham til at nægte militærtjeneste. Da han i marts 2006 blev indkaldt til træning i reserven, meddelte han at han ikke kunne deltage i træningen da det stred mod hans samvittighed.

Ingen samvittighedsfrihed

Sydkorea anerkender ikke retten til at man af samvittighedsgrunde nægter militærtjeneste. I øjeblikket bliver over 40 Jehovas Vidner der har erklæret at de er samvittighedsnægtere, indkaldt til reserven.

Militæret ville ikke godtage at Dong-hyuk Shin nægtede at deltage i reservens militærtræning, og de indkaldte ham i alt 30 gange i løbet af 2006. De fortsatte med at indkalde ham gennem de næste syv år. Fra marts 2006 til december 2013 blev han i alt indkaldt 118 gange til træning i reserven. * Hver gang afslog han respektfuldt at møde op, og han blev derfor retsforfulgt 49 gange, mødte op i domstole og appeldomstole 69 gange og fik i alt 35 domme.

Ikke noget andet valg

Domstolene var ikke i tvivl om at det virkelig var af samvittighedsgrunde at Dong-hyuk Shins nægtede militærtjeneste. I en afgørelse dateret den 7. oktober 2014 udtalte distriktsdomstolen i Ulsan: “Det er forståeligt at [Dong-hyuk Shin] efter at være blevet et af Jehovas Vidner ikke havde andet valg end at begå overtrædelsen i denne sag, eftersom det var umuligt for ham at forene de militære pligter med sin samvittighed og religiøse overbevisning.”

Denne domstol anerkendte altså den svære situation Dong-hyuk Shin stod i, men Sydkoreas domstole er bundet af bestemmelserne i loven om militærtjeneste. Dong-hyuk Shin er blevet idømt bøder på mere end 16 millioner won (omkring 100.000 kroner) og er seks gange blevet idømt fængselsstraffe på mindst seks måneder, men dommene blev senere gjort betingede. Han blev også på et tidspunkt idømt 200 timers samfundstjeneste.

Dong-hyuk Shin fortæller: “Jeg var hårdt presset og meget bekymret. Det var som om det aldrig ville få en ende. Det var også en stor belastning for min familie at jeg hele tiden skulle møde op i retten. Jeg tror at min mor havde det lige så slemt som jeg havde det i løbet af de ni år, og hendes helbred led under at hun bekymrede sig så meget. Jeg kunne slet ikke bære at se hvor meget min situation tærede på hende. Også økonomisk var det en belastning for mig. De gentagne indkaldelser og efterfølgende retsforfølgelser og domme tvang mig til at skifte arbejde syv gange fordi min pligt til at møde op i retten gjorde at jeg havde meget fravær.”

Brud på international konvention

Dong-hyuk Shin appellerede alle sine domme, men der var ingen hjælp at hente i Sydkoreas retssystem – højesteretten afviste hans appeller fire gange. Derfor indsendte han i juni 2016 en klage til FN’s Menneskerettighedskomité. Han begrundede sin klage med at Sydkorea havde brudt sin forpligtelse over for Den Internationale Konvention om Borgerlige og Politiske Rettigheder ved gentagne gange at indkalde, tiltale og dømme ham. Der blev fremhævet tre ting i klagen:

  • En situation hvor samvittighedsnægtere gentagne gange bliver indkaldt til militærtjeneste og efterfølgende bliver straffet igen og igen, bliver i international lovgivning klart og tydeligt omtalt som et brud på retten til retfærdig rettergang.

  • De mange indkaldelser til militærtræning og den efterfølgende retsforfølgelse bekræfter at myndighedernes hensigt var at tvinge ham til at udføre militærtjeneste. Den vedvarende og intense retsforfølgelse har i høj grad præget Dong-hyuk Shins liv, og det at hans samvittighed blev ringeagtet, og at han blev kriminaliseret, var en nedværdigende straf.

  • Fordi Dong-hyuk Shins nægtelse af militærtjeneste er baseret på hans religiøse overbevisning, har han indgivet en klage over at hans ret til samvittigheds- og religionsfrihed er blevet krænket.

Håber på et godt udfald

Dong-hyuk Shin tror på at sagen vil få et godt udfald, for FN’s Menneskerettighedskomité har igen og igen erklæret at Sydkorea skal respektere retten til at man af samvittighedsgrunde nægter militærtjeneste. * Han ser frem til at der vil komme en afgørelse der anerkender den specielle situation som personer i reserven befinder sig i. Han siger: “Jeg fortryder på ingen måde at jeg har stået op for religiøse principper og min samvittighed, men jeg protesterer imod den måde jeg er blevet behandlet på. Jeg håber at Sydkoreas regering vil anerkende en mands ret til at nægte samfundstjeneste der konflikter med hans samvittighed.” Jehovas Vidner i Sydkorea og i hele verden deler hans synspunkt.

^ par. 7 Dong-hyuk Shin blev indkaldt 30 gange i år 2006, 35 gange i 2007, 15 gange i 2008, 9 gange i 2009, 17 gange i 2010 og 12 gange i 2011. Yderligere militærtræning er ikke påkrævet de sidste to år man er i reserven, så Dong-hyuk Shin blev ikke indkaldt i 2012 og 2013.

^ par. 18 FN’s Menneskerettighedskomité har udstedt fem erklæringer hvor den har fundet at Sydkorea krænker artikel 18, retten til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed:”: Yeo-bum Yoon and Myung-jin Choi v. Republic of Korea, Communication No. 1321-1322/2004, U.N. Doc. CCPR/C/88/D/1321-1322/2004 (3. november 2006); Eu-min Jung et al. v. Republic of Korea, Communication No. 1593-1603/2007, U.N. Doc. CCPR/C/98/D/1593-1603/2007 (23. marts 2010); Min-kyu Jeong et al. v. Republic of Korea, Communication No. 1642-1741/2007, U.N. Doc. CCPR/C/101/D/1642-1741/2007 (24. marts 2011); Jong-nam Kim et al. v. Republic of Korea, Communication No. 1786/2008, U.N. Doc. CCPR/C/106/D/1786/2008 (25. oktober 2012); and Young-kwan Kim et al. v. Republic of Korea, Communication No.  2179/2012, U.N. Doc. CCPR/C/112/D/2179/2012 (15. oktober 2014).

Lær mere

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvorfor går Jehovas Vidner ikke i krig?

Jehovas Vidner er kendt jorden over for ikke at ville deltage i krig. Find ud af hvorfor vi har den holdning.