I januar 2016 gik Hyun-jun Gwon og Gwang-taek Oh ombord på et fly i Sydkorea. De så frem til at holde ferie i Japan. De havde ikke regnet med at der ville opstå problemer med at komme igennem paskontrollen i Nagoya lufthavn i Japan. Men immigrationsmyndighederne bragte dem ind til afhøring fordi de kunne se at de tidligere var straffet.

De to unge mænd forklarede at de havde afsonet fængselsstraffe for at nægte militærtjeneste af samvittighedsgrunde, hvilket er en grundlæggende menneskerettighed der anerkendes verden over. Alligevel nægtede myndighederne i Japan dem indrejsetilladelse. Efterfølgende søgte de forgæves at få hjælp fra den japanske ambassade i Sydkorea. Disse unge mænd lærte af bitter erfaring at når man holder fast ved sin fredelige religiøse overbevisning, kan det få uforudsete konsekvenser der påvirker ens liv langt ud i fremtiden.

Vidtrækkende konsekvenser

I Sydkorea er der kun to muligheder for samvittighedsnægtere: at gå på kompromis og udføre militærtjeneste eller at komme i fængsel. Stik imod internationale menneskerettighedskonventioner giver Sydkorea ikke rum for at samvittighedsnægtere kan udføre alternative former for tjeneste. * I tillæg til denne uretfærdige fængselsdom nægter myndighederne at slette “overtrædelsen” fra straffeattesten. Denne omstændighed gør ondt værre, idet de bliver uretfærdigt behandlet længe efter at de har afsonet deres fængselsstraf. Den plettede straffeattest gør det betydeligt sværere for dem at få et arbejde, og den begrænser deres muligheder for at rejse til bestemte lande, som for eksempel Japan, der er et populært rejsemål for sydkoreanere.

Andre samvittighedsnægtere i Sydkorea udsættes for samme uretfærdige behandling. I december 2011 rejste Jin-mo Kang og hans japanske kone, Kotomi, til Japan for at besøge hendes familie. Jin-mo Kang blev nægtet indrejsetilladelse på grund af sin plettede straffeattest og måtte efterlade sin kone i Japan og selv vende hjem til Sydkorea. Han har efterfølgende forsøgt at komme ind i Japan, men immigrationsmyndighederne har ikke givet ham tilladelse til det.

En undtagelse, ikke reglen

Japan betragter som udgangspunkt samvittighedsnægtere som nogle der ikke er velkommen i deres land. Men Gwang-taek Oh, der blev nævnt tidligere, fik i sidste ende et visum af den japanske ambassade i Sydkorea. Han viste ambassaden en invitation fra nogle venner i Japan der havde sørget for hans ophold og ville stå inde for ham. Han fik lov til at rejse ind i Japan i juli 2016.

I modsætning til Japan betragter de fleste andre demokratiske lande ikke samvittighedsnægtere som kriminelle og giver dem derfor indrejsetilladelse på trods af deres plettede straffeattest. Nogle lande går et skridt videre for at hjælpe dem. Australien, Canada og Frankrig har for eksempel givet asyl til samvittighedsnægtere fra Sydkorea. Det harmonerer med FN’s Menneskerettighedsråds seneste resolution på området, der opfordrer lande til “at overveje at give asyl til dem der nægter militærtjeneste af samvittighedsgrunde, hvis de har en begrundet frygt for at blive forfulgt i deres eget land som følge af at de nægter at udføre militærtjeneste, og hvis der ikke er nogen alternativ ordning, eller nogen tilstrækkelig ordning, for dem der nægter militærtjeneste af samvittighedsgrunde”. *

Juridiske repræsentanter for Jehovas Vidner arbejder sammen med de japanske myndigheder om at finde en løsning. Menneskerettighedsadvokat André Carbonneau siger: “At det lykkedes for Gwang-taek Oh at rejse ind i Japan, viser at det ikke er så svært at hjælpe disse mænd. Det handler ganske enkelt om at de japanske myndigheder får indført en standardprocedure hvor samvittighedsnægtere bliver behandlet som fredelige mennesker, og ikke som kriminelle, og at de på trods af deres plettede straffeattest får lov til at rejse ind i landet.”

Vil Sydkorea leve op til sin forpligtelse?

Det internationale samfund anser ikke personer der er fængslet af samvittighedsgrunde, for at være kriminelle. Siden 2006 har FN’s Menneskerettighedskomité (CCPR) gentagne gange fordømt Sydkorea for deres fængsling af samvittighedsnægtere. Ifølge CCPR er fængslingen af samvittighedsnægtere i Sydkorea “vilkårlig”. Komitéen har opfordret regeringen til at få indført love der beskytter retten til at nægte militærtjeneste af samvittighedsgrunde. Derudover opfordrer CCPR Sydkorea til at rense samvittighedsnægternes straffeattest. *

Sydkorea bliver ved med at tilsidesætte CCPR’s krav. Men som medlem af Den Internationale Konvention om Borgerlige og Politiske Rettigheder og dens valgfrie protokol har Sydkorea forpligtet sig til at overholde CCPR’s krav, selv når disse er i konflikt med andre love i landet.

Indtil Sydkorea begynder at leve op til internationale konventioner ved at anerkende samvittighedsnægtelse som en grundlæggende menneskerettighed, vil flere hundrede borgere i fremtiden mærke konsekvenserne i form af fængsling og kriminalisering. * Jehovas Vidner ser frem til den dag hvor Sydkorea anerkender retten til samvittighedsnægtelse og stopper med at straffe personer der handler ud fra deres samvittighed. Indtil det sker, håber sydkoreanske borgere som Hyun-jun Gwon og Gwang-taek Oh at de japanske myndigheder vil indføre en standardprocedure der giver samvittighedsnægtere lov til at rejse ind i Japan.

^ par. 5 På nuværende tidspunkt er Sydkorea et af kun fire lande der fængsler Jehovas Vidner for at nægte militærtjeneste af samvittighedsgrunde. De fleste af de lande der har værnepligt, respekterer retten til samvittighedsnægtelse ved enten at fritage samvittighedsnægtere for tjeneste eller ved at tilbyde en form for alternativ civil tjeneste, der ikke er under militærets kontrol eller overvågning.

^ par. 9 Se Resolution 24/17 “Conscientious objection to military service”, Menneskerettighedsrådet den 8. oktober 2013.

^ par. 12 Se Communications No. 1642-1741/2007, Jeong et al v. The Republic of Korea, Komitéens kommentarer fra den 24. marts 2011.

^ par. 14 I løbet af de sidste fem år har Sydkorea fængslet 2.701 unge mænd der er Jehovas Vidner, for at nægte militærtjeneste af samvittighedsgrunde.