Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

18. MAJ 2015
SYDKOREA

Dommer i Sydkorea frifinder samvittighedsnægtere

Dommer i Sydkorea frifinder samvittighedsnægtere

Den 12. maj 2015 afsagde Gwangju Distriktsdomstol en kendelse der afgjorde at tre Jehovas Vidner ikke var skyldige i unddragelse af værnepligt. Dommer Choi, Chang-seok udtalte i sin afgørelse: “Det er nødvendigt at fortolke den samvittighedsfrihed som forfatningen garanterer, og værnepligten på en afbalanceret måde.” Han tilføjede: “Når de fundamentale rettigheder kommer i konflikt med andre forfatningsmæssige interesser, såsom at gøre sin borgerpligt, er det på sin plads at fortolke loven sådan at begge interesser så vidt muligt bliver tilgodeset.” Jehovas Vidner forventer at anklageren appellerer afgørelsen inden for syv dage.