Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

9. FEBRUAR 2016
SYDKOREA

FN’s Menneskerettighedskomité opfordrer Sydkorea til at anerkende samvittighedsnægtelse

FN’s Menneskerettighedskomité opfordrer Sydkorea til at anerkende samvittighedsnægtelse

Efter udførligt at have gennemgået hvad der er sket med menneskerettighederne i Sydkorea, kom FN’s Menneskerettighedskomité den 3. november 2015 med dens afsluttende betragtninger. Komitéen anerkendte de positive skridt Sydkorea havde taget med hensyn til menneskerettigheder, men påpegede at landet havde undladt at implementere komitéens tidligere afgørelser angående militærnægtelse af samvittighedsgrunde.

Retten til samvittigheds- og religionsfrihed

Selvom det er internationalt anerkendt at militærnægtelse af samvittighedsgrunde er en fundamental menneskeret, fortsætter Sydkorea med at straffe dem der af samvittighedsgrunde nægter at udføre militærtjeneste. Siden 1950 er mere end 18.000 Jehovas Vidner blevet idømt næsten 36.000 års fængselsstraf i alt.

Rapporten fra FN’s Menneskerettighedskomité opfordrede regeringen til:

  • Øjeblikkeligt at løslade alle samvittighedsnægtere der er fængslet fordi de ikke vil udføre militærtjeneste.

  • At give samvittighedsnægtere en ren straffeattest, yde dem en passende erstatning og sikre at man ikke offentliggør deres personlige data.

  • Juridisk at anerkende samvittighedsnægtelse i forbindelse med militærtjeneste og give samvittighedsnægtere mulighed for at udføre samfundstjeneste.

Ansvarlig for at opfylde konventionens forpligtelser

Siden 2006 er FN’s Menneskerettighedskomité kommet med fem erklæringer hvor de kritiserer Sydkoreas regering for ikke i sin lovgivning at have beskyttet retten til samvittighedsnægtelse og for at straffe dem der gør krav på denne ret. * I komitéens seneste rapport opfordres regeringen igen til at etablere “passende procedurer for fuldt ud at gennemføre komitéens erklæringer”, deriblandt hele implementeringen af de erklæringer som komitéen allerede har fremsat.

Efter offentliggørelsen af rapporten indrømmede Seong-ho Lee, ordstyrer for den sydkoreanske nationale menneskerettighedskommission, at man havde krænket de menneskerettigheder der er nævnt i rapporten. I en offentlig udtalelse hvor han rådede regeringen til at gennemføre komitéens anbefalinger, konkluderede hr. Lee: “Regeringen har ansvaret for fuldt ud at implementere ICCPR [Den Internationale Konvention om Borgerlige og Politiske Rettigheder].”

Som en stat der er med i denne konvention, har Sydkorea forpligtet sig til at beskytte de rettigheder der garanteres af ICCPR. FN’s Menneskerettighedskomité fører tilsyn med implementeringen af ICCPR og anerkender retten til samvittighedsnægtelse. Sydkorea vil derfor fortsat krænke konventionen så længe regeringen ikke implementerer komitéens erklæringer og anbefalinger.

FN’s Menneskerettighedskomités seneste rapport føjer endnu en stemme til det voksende internationale protestråb over Sydkoreas behandling af samvittighedsnægtere. Mange i Sydkorea og andre steder vil holde skarpt øje med regeringens reaktion på denne opfordring til at opfylde dens forpligtelser.

^ par. 10 FN’s Menneskerettighedskomité kommer med erklæringer når den vurderer om en stat har krænket de rettigheder der garanteres af ICCPR. De fem erklæringer der fastslår at Sydkorea har overtrådt artikel 18, “retten til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed”, er: No. 1321-1322/2004, Yeo-bum Yoon and Myung-jin Choi v. Republic of Korea, November 3, 2006; No. 1593-1603/2007, Eu-min Jung et al. v. Republic of Korea, March 23, 2010; No. 1642-1741/2007, Min-kyu Jeong et al. v. Republic of Korea, March 24, 2011; No. 1786/2008, Jong-nam Kim et al. v. Republic of Korea, October 25, 2012; No. 2179/2012, Young-kwan Kim et al. v. Republic of Korea, October 15, 2014.

 

Lær mere

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvorfor går Jehovas Vidner ikke i krig?

Jehovas Vidner er kendt jorden over for ikke at ville deltage i krig. Find ud af hvorfor vi har den holdning.