Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

Den nationale menneskerettighedskommissions hovedkontor i Seoul, Sydkorea

25. JANUAR 2017
SYDKOREA

National menneskerettighedskommission opfordrer til respekt for samvittighedsfriheden

National menneskerettighedskommission opfordrer til respekt for samvittighedsfriheden

Den 9. december 2016 fremlagde Sydkoreas nationale menneskerettighedskommission sin rapport i forbindelse med de klagesager der lige nu er ved at blive behandlet ved forfatningsdomstolen. Rapporten omhandlede retten til at nægte militærtjeneste af samvittighedsgrunde. Med udgangspunkt i gældende menneskerettigheder konkluderedes det at denne ret er en grundlæggende menneskeret uden nogen begrænsninger, og at myndighederne må beskytte den.

Det er bemærkelsesværdigt at kommissionen i sin rapport slog fast at denne grundlæggende menneskerettighed er en “berettiget grund” til ikke at udføre militærtjeneste. Den opfordrede myndighederne til gennem en “samfundsnyttig alternativ tjeneste” at samstemme værnepligten med de forfatningsmæssige værdier i forbindelse med samvittighedsfrihed.

Ifølge rapporten tjener den nuværende praksis med at fængsle samvittighedsnægtere ikke noget formål. Der står i den: “Straf bør gives for at reducere eller hindre kriminalitet. Men de fleste samvittighedsnægtere fortryder ikke deres beslutning eller ændrer deres beslutning af frygt for at blive straffet. ... Derfor har straf ikke nogen effekt.”

Kommissionen bekræftede igen den beslutning den havde truffet den 26. december 2005 om at Sydkorea skulle indføre en alternativ tjeneste der tillader samvittighedsnægtelse samtidig med at der er værnepligt. * For at opfylde sin forpligtelse til at forsvare menneskerettighederne fremlagde kommissionen sin rapport for forfatningsdomstolen.

“Retten til at nægte militærtjeneste af samvittighedsgrunde er beskyttet af samvittighedsfriheden, som er beskrevet i forfatningen og internationale menneskerettighedslove. At straffe samvittighedsnægtere for at overtræde loven om militærtjeneste når der findes en måde hvorpå de kan gøre deres pligt over for landet i form af alternativ tjeneste, er i strid med samvittighedsfriheden.” – Den nationale menneskerettighedskommissions afgørelse af den 28. november 2016.

Mulighed for et vellykket resultat

Juraprofessor Jae-seung Lee udtaler følgende om kommissionens beslutning: “Hvis myndighederne i Sydkorea beslutter at de vil respektere den ‘universelle menneskeret’ at være samvittighedsnægter, vil de måske indføre alternativ, civil tjeneste. Hvis de gør det, anbefaler jeg at man følger de internationale standarder for alternativ, civil tjeneste så programmet kan blive så vellykket som muligt.”

Dae-il Hong, en talsmand for Jehovas Vidner i Sydkorea, siger: “Siden forfatningsdomstolen i august 2012 igen besluttede sig for at tage dette spørgsmål op, er mere end 2.000 unge mænd blandt Jehovas Vidner blevet fængslet. Vi ser frem til at forfatningsdomstolen træffer en beslutning der er i harmoni med internationale standarder som respekterer menneskers liv og fred. Vi håber at fængslingen af de unge mænd vil stoppe, og at de vil kunne få lov til at tjene deres samfund på en måde der ikke krænker deres samvittighed.”

^ par. 5 Den 11. juli 2008 opfordrede den nationale menneskerettighedskommission for anden gang forsvarsministeren til at etablere og indføre alternativ tjeneste for samvittighedsnægtere. Derudover fremlagde kommissionen sin rapport den 26. november 2007 der kritiserede praksissen med gentagne gange at straffe dem der af samvittighedsgrunde nægter militærtjeneste.