Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

13. JULI 2016
SYDKOREA

Yderligere klager fra Jehovas Vidner i sydkoreanske fængsler

Yderligere klager fra Jehovas Vidner i sydkoreanske fængsler

Siden januar 2016 har mere end 50 sydkoreanske mænd der nægter militærtjeneste af samvittighedsgrunde, indgivet klager til FN’s arbejdsgruppe vedrørende vilkårlig tilbageholdelse og fængsling. Militærnægterne hævder at Sydkoreas regering har gjort sig skyldig i vilkårlig frihedsberøvelse ved at straffe dem med fængsling for at benytte sig af retten til religions- og samvittighedsfrihed.

Baggrunden for klagerne

To af FN’s instanser, FN’s arbejdsgruppe og FN’s Menneskerettighedskomité, har fastslået at fængsling af personer der nægter militærtjeneste af samvittighedsgrunde, kan kategoriseres som “vilkårlig tilbageholdelse og fængsling”. * I Menneskerettighedskomitéens afgørelse fra 2014 angående dette spørgsmål blev Sydkoreas regering opfordret til at stoppe med denne uretfærdige behandling af militærnægtere, yde de fængslede erstatning og rense deres straffeattest. På baggrund af denne afgørelse har i alt 682 Jehovas Vidner i Sydkorea indgivet klager til FN’s arbejdsgruppe. *

National og international bevågenhed

Når FN’s arbejdsgruppe har fremlagt klagerne for regeringen i Sydkorea og har modtaget regeringens kommentarer, vil arbejdsgruppen komme med sin udtalelse. Hvis arbejdsgruppen giver samvittighedsnægterne ret i at Sydkorea har gjort sig skyldig i vilkårlig frihedsberøvelse, vil den bede regeringen om at tage de nødvendige skridt til at rette op på situationen og holde op med at kriminalisere dem der nægter militærtjeneste af samvittighedsgrunde.

Desuden er et forfatningsmæssigt aspekt ved loven om værnepligt i øjeblikket ved at blive behandlet af Sydkoreas forfatningsdomstol, og en afgørelse er nært forestående. Denne domstol er bekendt med at over 600 klager er blevet indgivet til arbejdsgruppen. Domstolen er også bekendt med at FN’s Menneskerettighedskomité gentagne gange har opfordret Sydkorea til at anerkende militærnægtelse af samvittighedsgrunde som en menneskerettighed og til at sørge for at der er mulighed for at udføre alternativ civil tjeneste. Det internationale samfund følger nøje med i om Sydkoreas øverste domstol vil sikre den grundlæggende rettighed man har til at nægte militærtjeneste af samvittighedsgrunde.

^ par. 4 Human Rights Council, Opinions adopted by the Working Group on Arbitrary Detention, Opinion No. 16/2008 (Tyrkiet), UN Doc. A/HRC/10/21/Add.1, p. 145, par. 38 (May 9, 2008). Human Rights Committee, Views, Young-kwan Kim et al. v. Republic of Korea, Communication No. 2179/2012, UN Doc. CCPR/C/112/D/2179/2012, par. 7.5 (October 15, 2014).

^ par. 4 I 2015 indgav 631 samvittighedsnægtere en klage, og indtil nu har yderligere 51 gjort det samme i 2016.