Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

SYDKOREA

Fængslet på grund af deres tro

Jehovas Vidner har været aktive i Sydkorea i mere end 100 år og nyder gavn af at der er religionsfrihed. Den gælder dog ikke for dem der af samvittighedsgrunde nægter at udføre militærtjeneste. Siden Koreakrigen og frem til i dag har Sydkorea skånselsløst retsforfulgt unge mandlige Jehovas Vidner der nægter at udføre militærtjeneste, og myndighederne har ikke sørget for nogen alternativ løsning på problemet. Hvad har det ført til? Sydkorea har idømt flere end 19.200 Jehovas Vidner mere end 36.700 års fængsel tilsammen for at nægte at udføre militærtjeneste.

Det internationale syn på retten til samvittighedsnægtelse

FN’s Menneskerettighedskomité (CCPR), der fører tilsyn med overholdelsen af den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR), har enstemmigt afgjort at Sydkorea * krænker samvittighedsnægteres rettigheder ved at dømme og fængsle dem. For nylig, den 14. januar 2015, offentliggjorde CCPR sin femte afgørelse mod Sydkorea i denne sag. Afgørelsen, der involverer 50 Vidner som er blevet fængslet, gentog tidligere kendelser om at Sydkorea har krænket deres ret til “tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed”. Den konkluderede også at myndighederne gjorde sig skyldige i “vilkårlig fængsling” når de straffede mænd der udøvede en rettighed garanteret af ICCPR, med fængsel.

Efter at have gennemgået alt vedrørende Sydkoreas menneskerettighedsforhold, godkendte CCPR den 3. november 2015 sine afsluttende betragtninger. CCPR opfordrede myndighederne til at løslade alle samvittighedsnægtere, rense deres straffeattest og yde dem en passende erstatning samt indføre lovgivning der giver rum for alternativ civil tjeneste. CCPR erklærede at myndighederne “desuden fuldt ud bør implementere det [CCPR] indtil nu har meddelt”.

Holdningen i Sydkorea

Der er et stigende indenrigspolitisk pres på regeringen for at indføre lovgivning der giver rum for en ordning for alternativ civil tjeneste for samvittighedsnægtere. Siden 2015 har dommere ved distriktsdomstolene erklæret 56 Jehovas Vidner der nægter militærtjeneste af samvittighedsgrunde, ikke skyldige i at unddrage sig værnepligt. Flere distriktsdomstole har henvist sager til forfatningsdomstolen, og den 9. juli 2015 holdt denne en høring for at undersøge hvorvidt myndighedernes manglende anerkendelse af samvittighedsnægteres rettigheder er i overensstemmelse med forfatningen. Retten er to gange tidligere, i 2004 og 2011, nået til den afgørelse at den manglende anerkendelse af retten til militærnægtelse af samvittighedsgrunde i loven om værnepligt ikke var i strid med forfatningen.

Flere og flere domstole stiller sager i bero indtil Sydkoreas forfatningsdomstol har truffet en afgørelse. Som grafen viser, overstiger antallet af ventende sager antallet af Jehovas Vidner der allerede er fængslet fordi de af samvittighedsgrunde nægter at udføre militærtjeneste. Den seneste rapport viser at 11 ud af 45 fængsler i Sydkorea ikke har indsatte der er Jehovas Vidner. I de fængsler hvor der ikke er nogen Jehovas Vidner, hvis pålidelighed letter de ansattes arbejdsbyrde, har ledelsen i fængslerne udtrykt at de ikke har nok personale. Nogle givet udtryk for at de ville være villige til at have Jehovas Vidner til at arbejde i fængslerne som en del af en eventuel samfundstjeneste.

Tidslinje

 1. 31. oktober 2017

  I alt afsoner 309 Jehovas Vidner en fængselsdom fordi de af samvittighedsgrunde nægter militærtjeneste.

  [1] Samvittighedsnægtere der er fængslet [2] Sager der afventer en dom

 2. 3. november 2015

  CCPR godkender sine afsluttende betragtninger og opfordrer Sydkorea til at indføre en ordning for alternativ civil tjeneste.

 3. 9. juli 2016

  Forfatningsdomstolen behandler sagen om hvorvidt visse dele af loven om værnepligt er i strid med forfatningen.

 4. 14. januar 2015

  CCPR fastslår at Sydkorea har brudt artikel 18 (retten til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed) og artikel 9 (der forbyder vilkårlig fængsling) i ICCPR ved at afvise 50 Jehovas Vidners ret til af samvittighedsgrunde at nægte militærtjeneste og fængsle dem.

 5. 30. juni 2014

  Der er 28 sager om militærnægtelse af samvittighedsgrunde ved forfatningsdomstolen som endnu ikke er taget op; 618 mænd sidder fængslet.

 6. 28. januar 2014

  Præsidenten giver et særligt amnesti og prøveløslader 100 Jehovas Vidner der er indsat fordi de af samvittighedsgrunde nægter militærtjeneste, og det forkorter deres straf med en til to måneder; den 31. januar sidder 513 mænd fængslet.

 7. November 2013

  I alt er 599 Jehovas Vidner tilbageholdt fordi de af samvittighedsgrunde nægter militærtjeneste.

 8. April 2013

  Halvfjerds procent af de fængslede Jehovas Vidner bliver adskilt fra andre indsatte og kommer til at dele celle med trosfæller.

 9. 25. oktober 2012

  CCPR fastslår at Sydkorea har brudt artikel 18 (retten til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed) i ICCPR ved at afvise 388 Jehovas Vidners ret til af samvittighedsgrunde at nægte militærtjeneste.

 10. 30. august 2011

  Forfatningsdomstolen afgør at den lovgivning der straffer dem der af samvittighedsgrunde nægter militærtjeneste, ikke er i strid med Sydkoreas forfatning.

 11. 24. marts 2011

  CCPR fastslår at Sydkorea har brudt artikel 18 i ICCPR ved at nægte 100 Jehovas Vidner retten til af samvittighedsgrunde at nægte militærtjeneste.

 12. 15. januar 2009

  En sydkoreansk kommission der undersøger mistænkelige dødsfald i militæret, frigiver en rapport der bekræfter at myndighederne i perioden 1975 til 1985 var ansvarlige for at fem unge Jehovas Vidner døde mens de var fængslet for af samvittighedsgrunde at nægte militærtjeneste.

 13. December 2008

  Sydkorea tilsidesætter en plan om at indføre alternativ civil tjeneste for dem der nægter militærtjeneste af samvittighedsgrunde.

 14. 18. september 2007

  Sydkoreas forsvarsministerium offentliggør en plan for at tillade dem der nægter militærtjeneste af religiøse årsager, at udføre alternativ civil tjeneste og lover at revidere lovene om værnepligt og militærtjeneste.

 15. 3. november 2006

  CCPR fastslår at Sydkorea har brudt artikel 18 i ICCPR ved at afvise to Jehovas Vidners ret til af samvittighedsgrunde at nægte militærtjeneste.

 16. 26. august 2004

  Forfatningsdomstolen fastholder at loven der straffer dem der af samvittighedsgrunde nægter militærtjeneste, er i overensstemmelse med forfatningen.

 17. 2001

  Administrationskontoret for militærpersonel indstiller tvungen indskrivning, og fængselsstraffene reduceres fra de obligatoriske tre år til halvandet år.

 18. 1. december 1985

  Kim, Young-geun dør som følge af umenneskelige voldshandlinger begået af militæret mens han er fængslet for at nægte militærtjeneste af samvittighedsgrunde.

 19. 17. august 1981

  Kim, Sun-tae dør som følge af umenneskelige voldshandlinger begået af militæret mens han er fængslet for at nægte militærtjeneste af samvittighedsgrunde.

 20. 28. marts 1976

  Jeong, Sang-bok dør efter at være blevet udsat for ekstrem vold og hård behandling fra militærets side fordi han af samvittighedsgrunde nægter militærtjeneste.

 21. 19. marts 1976

  Lee, Choon-gil dør som følge af en sprængt milt forårsaget af militærpolitiets ekstreme vold mens han er fængslet for at nægte militærtjeneste af samvittighedsgrunde.

 22. 14. november 1975

  Kim, Jong-sik dør efter at være blevet udsat for militærofficerers vold og tortur fordi han af samvittighedsgrunde nægter militærtjeneste.

 23. 1975

  Præsident Park Jeong-hee indfører tvungen militær værnepligt for alle. Mandlige Jehovas Vidner bliver med magt taget med til militærets rekrutteringscenter.

 24. 30. januar 1973

  Særloven om straf for overtrædelse af loven om værnepligt indskærpes, og den maksimale fængselsstraf for dem der nægter militærtjeneste af samvittighedsgrunde, hæves fra tre år til ti år. Nogle bliver udskrevet til militærtjeneste gentagne gange.

 25. 1953

  Sydkorea begynder at fængsle dem der af samvittighedsgrunde nægter at udføre militærtjeneste.

^ par. 4 Sydkorea er underlagt den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR) og er en del af den første valgfrie protokol i ICCPR der tillader personer i Sydkorea at indgive skrevne anmeldelser til CCPR for brud på ICCPR.