Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

Gyeong-chan Park er en af de 140 mænd som MMAO uretfærdigt stempler som nogle der unddrager sig militærtjeneste

9. JUNI 2017
SYDKOREA

Domstol i Sydkorea anerkender samvittighedsnægteres menneskerettigheder

Domstol i Sydkorea anerkender samvittighedsnægteres menneskerettigheder

Den 1. maj 2017 traf forvaltningsdomstolen i Seoul afgørelse i en sag der gjaldt administrationskontoret for militærpersonel (MMAO). MMAO havde offentligt ydmyget samvittighedsnægtere ved at hævde at de unddrager sig militærtjeneste. Domstolen fastslog at dette kan medføre uoprettelig skade for samvittighedsnægterne. Den afgjorde at MMAO skal stoppe offentliggørelsen af personlige oplysninger om samvittighedsnægtere på sin hjemmeside indtil der falder dom i en forvaltningssag angående MMAO’s handlinger. Det har MMAO rettet sig efter.

Unddrager sig ikke militærtjeneste

I begyndelsen af 2015 meddelte MMAO samvittighedsnægterne at personlige oplysninger om dem ville blive offentliggjort fordi MMAO betragter dem som nogle der unddrager sig militærtjeneste. MMAO havde kendskab til mændene fordi de alle havde skrevet til MMAO inden deres session for at gøre opmærksom på at de af samvittighedsgrunde havde besluttet at nægte militærtjeneste, men at de var villige til at udføre alternativ, civil tjeneste. Den 20. december 2016 offentliggjorde MMAO alligevel deres navn, alder, adresse og andre oplysninger på sin hjemmeside på en liste over folk der unddrager sig militærtjeneste.

Gyeong-chan Park, en samvittighedsnægter der er et af Jehovas Vidner, var chokeret over at se sit navn blandt de 237 navne på listen over folk der unddrager sig militærtjeneste. Han siger: “Jeg er fast besluttet på at følge min samvittighed og nægte militærtjeneste, og jeg forventer at der vil være nogle der kritiserer mig for mit standpunkt. Men jeg er rystet over at myndighederne betragter mig som en der unddrager sig militærtjeneste. MMAO kender Jehovas Vidner og vores motiv godt nok til at vide at vores samvittighedsnægtelse ikke betyder at vi egoistisk nægter at gøre vores borgerpligt.” Han tilføjer: “Jeg må indrømme at da jeg så mit navn og min adresse offentliggjort på den liste, frygtede jeg at nogen ville komme hjem til mig og chikanere mig.”

I anmodningen om at stoppe offentliggørelsen argumenterede de 140 Jehovas Vidner der var nævnt på hjemmesiden, at loven om værnepligt definerer en militærunddrager som en person der ikke reagerer på indkaldelsen “uden at have en forsvarlig grund”. Mændene argumenterer at de ikke unddrager sig, og at det heller ikke er “uden at have en forsvarlig grund”, fordi Sydkoreas lov og internationale aftaler forpligter landet til at anerkende retten til at nægte militærtjeneste af samvittighedsgrunde. En sag angående Sydkoreas anerkendelse af denne ret venter på afgørelse ved landets forfatningsdomstol.

Misbrug af bemyndigelse til at handle efter eget skøn giver hårdere straf

Mændene argumenterede også at den voldsomme kritik fra samfundet har været et stort mentalt pres for dem og har udsat dem for vanære, men det har ikke ændret Jehovas Vidners moralske overbevisning i forbindelse med samvittighedsnægtelse. I Sydkorea har mere end 19.000 Jehovas Vidner udholdt presset og været fængslet sammenlagt mere end 36.000 år i løbet af de sidste 60 år. De mænd hvis personoplysninger er blevet offentliggjort, ser dette som en ekstra straf. De betragter offentliggørelsen som lige så problematisk for dem som den plettede straffeattest de har fået hos myndighederne fordi de følger deres samvittighed.

Jehovas Vidner ser frem til retssagen

Jehovas Vidner i Sydkorea er taknemmelige for at domstolen har anerkendt at denne sag drejer sig om krænkelse af menneskerettigheder, og de håber at afgørelsen vil få indflydelse på den forvaltningssag der snart skal for retten. De forbereder sig også på at anmode Sydkoreas nationale kommission for menneskerettigheder om at komme med en officiel udtalelse til retten i forbindelse med dette emne. Sagen vil blive behandlet den 28. juni 2017.