Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

9. DECEMBER 2013
SYDKOREA

Sydkorea adskiller hundreder af samvittighedsnægtere fra kriminelle

Sydkoreas regering har gjort situationen bedre for hundreder af Jehovas Vidner der sidder i fængsel fordi de nægter at udføre militærtjeneste af samvittighedsgrunde. Hvordan det? Ved at adskille Jehovas Vidner fra andre indsatte i fængslet.

Dette træk er et positivt resultat af et møde i december 2012 mellem repræsentanter fra Jehovas Vidner i Sydkorea og en højtstående embedsmand inden for Sydkoreas fængselsvæsen. Delegationen af Jehovas Vidner, deriblandt en bekymret far hvis søn afsoner en fængselsstraf, gav udtryk for deres bekymring over at unge Jehovas Vidner ofte deler celle med hårde kriminelle. Mindre end fem måneder efter mødet blev mere end 70 procent af de fængslede Jehovas Vidner adskilt fra andre indsatte og kom til at dele celle med en trosfælle.

En lang historie med fængsling af samvittighedsnægtere. Sydkorea har en lang historie når det gælder fængsling af Jehovas Vidner der på baggrund af Bibelen nægter at bære våben. Lige nu er omkring 600 Jehovas Vidner fængslet for samvittighedsnægtelse. Gennem de sidste 60 år har mere end 17.000 Jehovas Vidner afsonet fængselsstraffe for at afvise tvungen militærtjeneste – som ellers er et krav til mænd mellem 19 og 35 år.

Det er ikke ualmindeligt at flere generationer i en familie af Jehovas Vidner oplever det samme med dom og fængsling som kriminelle. “Jeg blev sendt til det samme fængsel som min far blev sendt til da han var ung – og forholdene i fængslet havde ikke ændret sig siden min fars tid,” sagde Seungkuk Noh, som tilhører anden generation i en familie af Jehovas Vidner, og som afsluttede sin tre-årige fængselsstraf i 2000. I dag er gennemsnitsstraffen for en samvittighedsnægter 18 måneder, og Sydkorea har ikke indført nogen ikkemilitær alternativ tjeneste.

Ho Gyu Kang var 21 år gammel da han blev sendt i fængsel for at afvise indkaldelse til militæret. Det var første gang han var adskilt fra sin familie. “Jeg var så bange og nervøs,” husker Ho Gyu Kang. Han og et andet ungt Jehovas Vidne blev sat sammen med en gruppe ældre indsatte der af fængslet var blevet stemplet som uforbederlige. Nogle af disse indsatte var dømt for mord og var bandemedlemmer.

Fra de begynder afsoningen til de bliver løsladt, bliver indsatte Jehovas Vidner – der ofte er yngre end de fleste indsatte – udsat for fysisk og følelsesmæssig grov behandling. Indsatte udser sig og mishandler ofte deres cellekammerater der er Jehovas Vidner, idet de skaber et miljø der forhindrer at Jehovas Vidner frit kan udøve deres religion, som for eksempel bøn eller personligt bibelstudium. År efter år, årti efter årti, har mange unge Jehovas Vidner lidt i stilhed under ydmygelserne ved at være fængslet sammen med dømte forbrydere.

Adskillelse af fanger er i overensstemmelse med internationale normer. Ved at adskille de fleste indsatte Jehovas Vidner fra kriminelle er Sydkoreas indsats i harmoni med de universelle principper for behandling af fanger, som de er omtalt i artikel 8 i FN-standardminimumsregler for fanger. Sydkorea følger det eksempel der blev vist for over 20 år siden af EU-medlemslandet Grækenland, da dets forsvarsministerium og justitsministerium godkendte tiltag der fuldstændigt skulle adskille samvittighedsnægtere blandt Jehovas Vidner fra andre fanger. I 1992 omdannede Forsvarsministeriet en militærlejr i Sindos, Thessaloniki, til et fængsel kun for Jehovas Vidner. I en officiel rapport stod der at “den medfølende indstilling som Forsvarsministeriet viste på grund af den særlige type af indsatte [Jehovas Vidner]”, førte til beslutningen om at udskille fanger der var Jehovas Vidner, og indsætte dem i ét fængsel. Grækenland holdt op med at fængsle samvittighedsnægtere blandt Jehovas Vidner i 1998.

Ved at adskille størstedelen af de indsatte der er Jehovas Vidner fra andre indsatte, har Sydkorea vist en lignende medfølelse over for unge mænd der er fængslet fordi de holder fast ved deres personlige og dybt rodfæstede religiøse overbevisning. * Mange af de fængsler der har flest Jehovas Vidner, har med succes gennemført initiativet og dermed skabt et mere sikkert miljø for samvittighedsfanger. En indsat der er et af Jehovas Vidner, og som sidder i fængslet i Gunsan, siger om fordelene ved at blive adskilt fra andre fanger: “Vi slipper for dårlig indflydelse som for eksempel umoralitet og et grimt sprog. Vi kan i stedet nyde opbyggende åndelige samtaler med vores kristne brødre.“

‘Vi slipper for dårlig indflydelse og kan i stedet nyde opbyggende åndelige samtaler’

Det er fortsat et problem at respektere samvittighedsnægtere. Selvom Sydkoreas seneste initiativ til at adskille indsatte Jehovas Vidner fra andre fanger er rosværdigt, har landet stadig ikke fulgt samme mønster som andre nationer der for længst har løst dette problem. Grækenland har for eksempel tilbudt alternativ civil tjeneste til samvittighedsnægtere siden 1997. Tyskland har tidligere tilbudt alternativ civil tjeneste til samvittighedsnægtere, men fritager dem nu fuldstændigt, da værnepligten ophørte i 2011. Taiwan vedtog en lov for alternativ tjeneste for samvittighedsnægtere i 2000.

Unge Jehovas Vidner og deres familier i Sydkorea håber at deres land også vil indføre de internationale normer der gælder i dag, og dermed respektere den grundlæggende menneskerettighed for samvittighedsfrihed.

^ par. 9 Internationale love, som Sydkorea er forpligtet til at overholde, anerkender samvittighedsnægtelse som en menneskerettighed. Se artiklen “Uretfærdighed i Sydkorea udløser internationalt opråb”.