Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

25. JANUAR 2017
SYDKOREA

“Årets bedste retsafgørelse”

“Årets bedste retsafgørelse”

De tre unge mænd, Hye-min Kim, Lak-hoon Cho og Hyeong-geun Kim, blev frikendt af appeldomstolen og var taknemmelige for ikke at være blevet idømt fængselsstraf. Afgørelsen var overraskende fordi deres sager handlede om nægtelse af militærtjeneste af samvittighedsgrunde, et standpunkt der hvert år fører til fængsling af flere hundrede mænd i Sydkorea. Eftersom dette årelange uløste spørgsmål har resulteret i at både de tre mænds fædre og over 19.000 andre tidligere var blevet idømt fængselsstraffe, havde de forventet det samme. Denne historiske afgørelse truffet af appeldomstolen i Gwangju har lagt grundvolden til en positiv ændring i synet på dette spørgsmål.

Appeldomstol træffer “årets bedste retsafgørelse”

Mindst 200 nyhedsmedier dækkede sagen, og de lagde ikke blot vægt på følgerne af denne første frikendelse ved en appeldomstol, men også på den stigende interesse der generelt er for spørgsmålet. En avis kaldte den for “årets bedste retsafgørelse”, og en anden placerede den i top fem over de bedste retsafgørelser i Sydkorea i 2016.

Appeldomstolens afgørelse afspejler den forandring der er ved at ske i juridiske eksperters og dommeres måde at betragte spørgsmålet på. I en række nylige sager har dommerne fundet at de anklagede er motiveret af en ægte og dyb moralsk overbevisning, og at det at dømme dem til tvungen militærtjeneste, eller straffe dem for ikke at ville udføre militærtjeneste, ville krænke deres samvittighedsfrihed. Dommerne afgjorde at mændene havde en “berettiget grund” til at nægte militærtjeneste. Frem for at betragte mændene som nogle der ville unddrage sig militærtjeneste, har dommerne de sidste 20 måneder frikendt 16 personer.

“Det er en bemærkelsesværdig tendens,” siger advokat Du-jin Oh, der har repræsenteret mange samvittighedsnægtere. Han udtaler: “Jeg er glad for at se denne stigning i antallet af frikendelser i retten og senest ved en højere domstol. Man forventer at anklageren i hver af sagerne vil appellere disse afgørelser, men ændringen i måden at tænke på hos Sydkoreas retsinstanser giver øget opmærksomhed til forfatningsdomstolens verserende sag angående retten til at følge sin samvittighed.”

Søger en løsning

Nationen venter på at Sydkoreas forfatningsdomstol træffer sin afgørelse. Denne højeste domstol sammenholder forfatningens garanti for samvittighedsfrihed med den straf der ifølge loven om militærtjeneste kan gives til dem der benytter sig af den frihed fordi deres dybtfølte religiøse eller anden overbevisning får dem til at nægte militærtjeneste.

Dae-il Hong, en talsmand for Jehovas Vidner i Sydkorea, siger: “Flere tusind familier i Sydkorea ønsker en løsning der respekterer de religiøse anfægtelser hos unge mænd der ikke kan tvinges til at handle mod deres samvittighed. Vi ser frem til en afgørelse fra forfatningsdomstolen der respekterer disse unge mænd.”