Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

21. AUGUST 2015
SRI LANKA

Myndighederne i Sri Lanka tager skridt til at beskytte religionsfriheden

Landsretten i Sri Lanka er gået med til at behandle adskillige sager om vold mod Jehovas Vidner, begået af religiøse ekstremister. Siden 2013 har Jehovas Vidner været udsat for flere og flere pøbeloverfald, trusler og verbale angreb som buddhistmunke har stået bag. At de religiøse ekstremister er gået fri for straf, skyldes at politiet ikke har gjort noget for at beskytte Jehovas Vidner eller andre religiøse minoriteter. Det har betydet at ekstremisterne har haft mod til at fremture, og at den religiøse intolerance trives.

Episoder der har ført til retsmøder i højesteret

Den 1. marts 2014 var to kvindelige Jehovas Vidner i Talawa (i den nord-centrale provins) ude at tale med andre om deres tro – hvilket er helt lovligt i Sri Lanka. To buddhistmunke og to politibetjente anklagede dem falskeligt for at “gennemtvinge samtaler”. Politiet arresterede kvinderne og tog dem med på stationen, hvor både politifolkene og munkene i timevis udsatte dem for voldsomme verbale angreb. Politiet sigtede ikke kvinderne for nogen lovovertrædelse, men tilbageholdt dem alligevel til næste dag.

I forbindelse med en anden episode der fandt sted den 29. oktober 2014 i Walasmulla (i den sydlige provins), arresterede politiet fire kvinder (se billedet) og tilbageholdt dem natten over, hvor de skulle dele celle med straffefanger. De led ingen fysisk overlast, men blev udsat for flere timers verbale angreb.

I begge tilfælde indsendte Jehovas Vidner en klage over betjentene til Sri Lankas Højesteret, med henvisning til deres grundlæggende rettigheder. Højesteret har fundet at begge klager er velbegrundede, og er gået med til at tage sagerne op. Kvinderne fra Talawa sagde: “Vi er lykkelige for at højesteret er gået med til at behandle sagen. Det har genoprettet vores tillid til retssystemet i Sri Lanka.” Ved det indledende retsmøde, der blev holdt den 29. maj 2015, erklærede dommer Sisira de Abrew at Jehovas Vidner “er meget venlige mennesker”, og at de religiøse publikationer de uddeler, “ikke er imod buddhismen”. Begge retsmøder skal afholdes senere i år.

Sag om politiets manglende beskyttelse tages op i appelretten

I hovedstaden, Colombo, anmodede Jehovas Vidner appelretten om at se på 11 episoder hvor politiet ikke havde beskyttet dem. Blandt andet var Niroshan Silva blevet udsat for voldsom mishandling af en buddhistmunk. Efter at have slået hr. Silva tog buddhistmunken ham med magt med på politistationen for at indgive en klage mod ham. Men i stedet for at beskytte hr. Silva var politiet voldelige mod ham.

Hr. Silva siger: “Vi beder ikke om særbehandling i Sri Lanka, kun om at retfærdigheden må sejre så alles grundlæggende religionsfrihed bliver beskyttet.” Retten gik med til at tage sagen op.

De seneste fremskridt

Sri Lanka har erkendt problemet med religiøs intolerance og har lovet at “sætte mere ind på at beskytte religionsfriheden”. Jehovas Vidner betragter denne indrømmelse som et skridt i den rigtige retning.

Hr. J.C. Weliamuna, en erfaren advokat der er specialist i grundlæggende rettigheder, og som repræsenterede Jehovas Vidner i sagen, sagde: “Sri Lanka har i årtier været et multireligiøst land, og alle de forskellige religioner har indtil for nylig levet fredeligt sammen. Nogle har undergravet dette ved at udsætte Jehovas Vidner og andre religiøse minoritetsgrupper for trusler og vold, og Jehovas Vidners grundlovssikrede rettigheder er blevet krænket. Myndighederne bør ikke bare godtage de falske anklager men undersøge sagerne til bunds.”

Jehovas Vidner håber fortsat på at retssystemet vil beskytte deres grundlæggende rettigheder til fredeligt at udøve deres tro. De sætter nu deres lid til at regeringen vil gennemtvinge retssikkerheden og værne om de grundlæggende friheder der er garanteret af landets grundlov.