Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

SINGAPORE

Fængslet på grund af deres tro

I Singapore er der tvungen militærtjeneste, og myndighederne anerkender ikke retten til at nægte militærtjeneste af samvittighedsgrunde. Unge mandlige Jehovas Vidner bliver idømt to fængselsstraffe på i alt 39 måneder når de af samvittighedsgrunde nægter militærtjeneste.

Når en ung mand bliver 18 år, er det et krav at han går ind i Singapores militær. Hvis han nægter af samvittighedsgrunde, bliver han fængslet i 15 måneder i en militærlejr. Efter at have udstået sin straf bliver han løsladt og får med det samme ordre til at tage militæruniform på og deltage i militærtræning. Hvis han nægter at gøre dette, stilles han igen for en krigsret og idømmes 2 års fængsel.

Singapore nægter at følge FN’s direktiver

FN har længe anmodet deres medlemslande om at “anerkende at nægtelse af militærtjeneste af samvittighedsgrunde bør ses som en retmæssig brug af retten til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed, som er beskrevet i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne”. Singapore har været et medlemsland siden 1965, men regeringen har alligevel givet udtryk for at den er uenig med FN på dette område. I et brev til FN’s Menneskerettighedskommission, dateret den 24. april 2002, skrev en repræsentant for Singapores regering: “Når en enkeltpersons overbevisning og handlinger strider mod [retten til at forsvare nationen], må statens ret til at bevare den nationale sikkerhed komme først.” I utvetydige vendinger skrev han videre: “Vi anerkender ikke militærnægtelse af samvittighedsgrunde som en alment gældende ret.”

Tidslinje

 1. 14. september 2017

  I alt er ni Jehovas Vidner fængslet for at nægte militærtjeneste af samvittighedsgrunde.

 2. November 2013

  I alt er 18 Jehovas Vidner fængslet for militærnægtelse af samvittighedsgrunde.

 3. 24. april 2002

  En regeringsembedsmand fastslår at Singapore ikke anerkender retten til militærnægtelse af samvittighedsgrunde.

 4. Februar 1995

  Singaporeanske borgere der er Jehovas Vidner, bliver udsat for tiltagende undertrykkelse, og flere bliver anholdt.

 5. 8. august 1994

  Singapores Højesteret afviser Jehovas Vidners appel.

 6. 12. januar 1972

  Myndighederne i Singapore ophæver Jehovas Vidners registrering som trossamfund.