Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

2. JULI 2015
RWANDA

Domstol i Rwanda træffer en positiv afgørelse i sag om religiøs diskrimination

En domstol i Karongi-distriktet i Rwanda fastslog retten til religionsfrihed for otte skoleelever der er Jehovas Vidner. Sagen drejede sig om at de af samvittighedsgrunde ikke ville deltage i religionsundervisning.

Størstedelen af skolerne i Rwanda er tilknyttet religiøse organisationer. Nogle af disse skoler kræver at eleverne kommer til deres gudstjenester og betaler kirkeskat. Eftersom elever der er Jehovas Vidner, afviser dette, har ledelsen på flere skoler mellem 2008 og 2014 bortvist 160 af disse elever. Dette er et vedvarende problem i hele landet, men sagen i Karongi i Western Province beviser at myndighederne i Rwanda kan håndtere religiøs diskrimination.

Religiøs diskrimination resulterer i bortvisning af skoleelever

Den 12. maj 2014 bortviste skoleledelsen på Groupe Scolaire Musango-skolen otte Jehovas Vidner i alderen 13 til 20 * fordi de nægtede at deltage i en gudstjeneste. Forældrene indberettede bortvisningen til sekretariatschefen for Rwankuba-området, som påbød at eleverne skulle have lov til at komme tilbage på skolen. Den afgørelse var skoleledelsen ikke tilfreds med, så ledelsen ændrede taktik og beskyldte eleverne for mangel på respekt for nationalsangen fordi de ikke ville synge med på den. Den 4. juni 2014, bare to dage efter at eleverne var vendt tilbage, kom politiet og arresterede dem på skolen.

Politiet fængslede eleverne i seks dage. Betjente udsatte dem for trusler og verbale overgreb, og de slog de to ældste elever, da de mente at de påvirkede de yngre. På trods af mishandlingen nægtede alle otte at gå på kompromis med deres religiøse overbevisning.

Domstol frikender elever

Den 9. juni 2014 løslod politiet syv af eleverne, og anklageren opgav at retsforfølge den yngste. Politiet tilbageholdt dog den ældste af dem i yderligere ni dage. Derefter afgjorde dommeren at eleven skulle prøveløslades under skærpet opsyn indtil domstolens høring den 14. oktober 2014.

Dommeren udspurgte hver enkelt elev under høringen. En af eleverne talte på de andres vegne og forklarede dommeren at den egentlige grund til at skolen havde bortvist dem, ikke var at de afviste at synge med på nationalsangen, men at de ikke ville betale kirkeskat og overvære skolens gudstjenester.

Dommeren bad derefter anklageren om at komme med flere beviser for at underbygge anklagen om “mangel på respekt for nationalsangen”. Da anklageren pressede på for at få flere oplysninger ud af eleverne, var det tydeligt at de ikke havde vist mangel på respekt når andre sang nationalsangen.

Den 28. november 2014 skrev appeldomstolen i Karongi i sin afgørelse at det at afholde sig fra at synge nationalsangen “ikke skulle betragtes som en krænkende eller respektløs handling”. Domstolens afgørelse fulgte loven, frikendte børnene og kan måske være med til at sætte en stopper for religiøs diskrimination i skolerne i Rwanda.

Indtrængende opfordring til at respektere grundlæggende rettigheder

Jehovas Vidner i Rwanda er taknemmelige for at udfaldet for eleverne på Groupe Scolaire Musango-skolen var så positivt. Men i andre tilfælde hvor Jehovas Vidners børn bliver bortvist på grund af deres tro, har de intet andet valg end at flytte skole. Nogle børn kan ikke fortsætte deres skolegang fordi det eneste alternativ er en privatskole, som deres familie ikke har råd til.

Jehovas Vidner ønsker de samme muligheder for deres børn som andre forældre. De vil gerne have at deres børn skal lære noget for at kunne klare sig i livet og blive nyttige samfundsborgere. Jehovas Vidner håber at denne positive afgørelse fra domstolen i Karongi vil fremme respekten for børns ret til samvittigheds- og religionsfrihed på alle skoler i Rwanda.

^ par. 5 I Rwanda er myndighedsalderen 21.