Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

Elever der er Jehovas Vidner, som til at begynde med blev nægtet årskarakterer fordi de ikke ville betale kirkeskat

9. JUNI 2016
RWANDA

Rwanda griber ind over for religiøs diskrimination i skoler

Rwanda griber ind over for religiøs diskrimination i skoler

Myndighederne i Rwanda har taget et skridt hen imod at komme religiøs diskrimination i landets skoler til livs ved at udstede en bekendtgørelse der påbyder skolerne at respektere deres elevers religionsfrihed. Det er gode nyheder for elever der af samvittighedsgrunde ikke ønsker at deltage i bestemte aktiviteter i skolen.

De fleste skoler i Rwanda er statsstøttede men bliver drevet af religiøse organisationer. Alle kan ansøge om at blive optaget på skolerne, så eleverne kan høre til forskellige religioner. Nogle skoler har dog påtvunget eleverne at deltage i religiøse eller patriotiske aktiviteter eller at betale kirkeskat. De har straffet elever der på grund af deres religion ikke ville gå med til det. En minister inden for undervisning og uddannelse beskrev flere skolelederes indstilling på denne måde: “Vores elever får ikke lov til at udøve deres tro på en måde der strider imod vores religion.”

Bekendtgørelse understreger retten til samvittigheds- og religionsfrihed

Regeringsembedsmænd har for at løse problemet udstedt en bekendtgørelse med nye retningslinjer som skal komme religiøs diskrimination i landets skoler til livs. Artikel 12 i bekendtgørelse nr. 290/03, som blev offentliggjort i Rwandas statstidende den 14. december 2015, fastslår at den enkelte skole skal respektere sine elevers religionsfrihed og lade dem bede til Gud i overensstemmelse med deres tro hvis deres trosretning eller kirke er juridisk anerkendt, og hvis det ikke griber forstyrrende ind i undervisningen på skolen.

Den enkelte skole skal respektere sine elevers religionsfrihed. – Bekendtgørelse nr. 290/03, artikel 12

Myndighedernes tiltag støtter den afgørelse appeldomstolen i Karongi nåede frem til da nogle elever der er Jehovas Vidner, i maj 2014 var blevet bortvist fra en lokal skole. Skoleledelsen havde ikke respekteret elevernes ret til at nægte at deltage i skolens gudstjenester. Domstolen frikendte eleverne, og derefter kunne de fortsætte deres skolegang.

I en anden sag nægtede rektoren på en skole i Ngororero-regionen at give karakterer til 30 elever der ikke ville betale kirkeskat (som ikke indgår i betalingen for undervisningen). Da elevernes forældre klagede til regionens uddannelsesansvarlige, gav rektoren sig langt om længe, og alle eleverne fik deres årskarakterer.

En lettelse for elever som er Jehovas Vidner

Chantal Uwimbabazi, en elev der er et Jehovas Vidne, blev bortvist fra sin skole i Ngororero-regionen fordi hun ikke ville komme til skolens katolske messe. Hendes klassekammerater og andre gjorde nar af hende, og efter bortvisningen gik der et helt år hvor hun ikke fik undervisning. Hun kom til sidst ind på en anden skole, som lå længere væk og var dyrere, hvilket var en ekstra byrde for hendes mor, der er enke. Chantal blev lettet da hun hørte om den nye bekendtgørelse. “Jeg tror at andre elever der går i religiøse skoler og er i en lignende situation, også vil være glade for at få undervisning uden at deres rettigheder bliver krænket,” sagde Chantal.

Den nye bekendtgørelse er i overensstemmelse med Rwandas forfatning, som garanterer religionsfrihed og retten til en uddannelse. Elever der er Jehovas Vidner, og deres forældre ser frem til at der ikke længere vil være tilfælde af religiøs diskrimination. De er meget glade for at myndighederne gør noget for at beskytte skolebørns religionsfrihed.