I den første sag af sin art i vore dages Rusland bliver 16 Jehovas Vidner * i byen Taganrog retsforfulgt ene og alene fordi de samles fredeligt for at udøve deres religion. * Hvis de bliver kendt skyldige, kan de blive idømt bøder på op til 300.000 rubler (45.000 kroner) eller, for nogles vedkommende, fængselsstraf på op til otte år. De 16 Jehovas Vidner har fået forbud mod at forlade Taganrog indtil retten har afsagt dom.

Undertrykkelsen af Jehovas Vidner i Taganrog begyndte i juni 2008 da Rostov-regionens offentlige anklager anlagde sag mod Jehovas Vidners Lokale Religiøse Organisation i Taganrog i den hensigt at opløse og forbyde den. Han påstod også at den religiøse litteratur Jehovas Vidner udgiver, indeholder ekstremistiske formuleringer. Retten gav anklageren medhold, og Den Russiske Føderations Højesteret stadfæstede afgørelsen 8. december 2009.

Efter højesteretsafgørelsen konfiskerede lokale myndigheder Jehovas Vidners rigssal (mødesal) i Taganrog og tvang dermed Vidnerne til at samles i private hjem for at tilbede Gud. Retten beordrede også myndighederne til at tilføje 34 af Jehovas Vidners publikationer til den føderale liste over ekstremistisk materiale. Jehovas Vidner har anket disse kendelser til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Myndighederne i Taganrog har brugt denne udvikling som belæg for at chikanere og skræmme Vidnerne. I 2011 trængte betjente ind i 19 hjem hvor der boede Jehovas Vidner. Så tidligt som klokken seks om morgenen vækkede de familier, også børn og ældre, for at foretage ransagninger på otte til elleve timer for at finde “ekstremistisk” litteratur. Betjentene konfiskerede alle religiøse publikationer og tog nogle af Vidnernes personlige ejendele. Lokale myndigheder filmede hemmeligt religiøse møder og enkeltpersoner der var til stede, i et forsøg på at kunne anklage dem. Begivenhederne i Taganrog satte gang i en statsstøttet kampagne der har til formål at chikanere og skade Jehovas Vidner i hele Rusland. *

Jehovas Vidner er et internationalt anerkendt trossamfund. Den russiske grundlov og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention garanterer religionsfrihed. Højesteretsinstanser jorden over har stadfæstet at Jehovas Vidner har denne ret. Alligevel opfører embedsmænd i Taganrog sig som om Vidnerne ikke har krav på denne ret.

Retssagen fortsætter, og man forventer en domsafsigelse i maj efter at retten har hørt de afsluttende procedurer. Hvis retten kender de 16 Vidner skyldige, vil det true mere end 800 Jehovas Vidners frihed i Taganrog. Det kan også danne præcedens for verserende sager mod Jehovas Vidner i andre regioner i Rusland.

Grigorij Martinov, en talsmand for Jehovas Vidner i Rusland, siger: “Dette er et uberettiget angreb på religionsfriheden. Jehovas Vidner udgør ingen trussel mod Den Russiske Føderations integritet og sikkerhed. Denne chikane og fordomsfulde behandling finder udelukkende sted fordi de er Jehovas Vidner.”

^ par. 2 Kun 10 af de 16 ses på billedet ovenfor.

^ par. 2 Russiske myndigheder sigtede i 2012 de 16 Vidner på grundlag af Den Russiske Føderations straffelovs artikel 282.2, stykke 1 og 2, hvilket kan give op til tre års fængsel. Fire menighedsældste er desuden blevet anklaget for overtrædelse af straffelovens artikel 150, stykke 4, som straffes med fem til otte års fængsel.

^ par. 5 Siden Den Russiske Føderations Højesterets kendelse 8. december 2009 har myndighederne tilbageholdt mere end 1.600 Vidner, forbudt mere end 70 såkaldt ekstremistiske religiøse publikationer, trængt ind i og ransaget mindst 171 af Vidnernes hjem og mødesale og afbrudt eller forstyrret 69 religiøse møder.