Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

31. JULI 2014
RUSLAND

Domstolen i Taganrog dømmer Jehovas Vidner for at praktisere deres tro

Den 30. juli 2014 dømte Taganrog Byret 7 ud af 16 Jehovas Vidner skyldige i at arrangere og overvære deres fredelige religiøse møder. De blev udelukkende dømt for deres religiøse aktiviteter – aktiviteter som Jehovas Vidner deltager i jorden over. Denne kendelse danner præcedens og kan true Jehovas Vidners religionsfrihed i hele Rusland.

Dommeren havde planlagt at offentliggøre kendelsen den 28. juli 2014, men han udsatte den til dagen efter. Den 29. juli brugte dommeren hele dagen på at oplæse den 100 sider lange afgørelse, og han fortsatte om formiddagen den 30. juli. Han idømte fire menighedsældste fem til fem og et halvt års fængsel og en bøde på 100.000 rubler (cirka 15.600 danske kroner). Han idømte tre andre Jehovas Vidner hver en bøde på 50.000 til 60.000 rubler (cirka 7.800 til 9.400 danske kroner). Dommeren gjorde alle bøder og fængselsstraffe betingede fordi efterforskningen og retssagen overskred forældelsesfristen. De øvrige ni Jehovas Vidner blev frikendt.

Dommeren baserede blandt andet sin afgørelse på Rostov Distrikstdomstols kendelse fra september 2009 der opløste Jehovas Vidners lokale organisation i Taganrog. Selvom kendelsen i 2009 kun gjaldt det juridiske selskab, afgjorde dommeren nu at alle Jehovas Vidners religiøse aktiviteter i Taganrog og andre distrikter var forbudt.

Under den 15 måneder lange retssag erklærede de tiltalte at de ikke ville afsværge deres tro, og at de fortsat ville praktisere deres tro som Jehovas Vidner. For de dømte betyder beslutningen om at de vil fortsætte deres religiøse aktivitet, at de risikerer fængsling som vaneforbrydere.

Victor Zhenkov, en af advokaterne i sagen, siger: “Jeg frygter for hvad denne afgørelse kommer til at betyde for Jehovas Vidner i Rusland. Myndighederne i Taganrog og i resten af Rusland kan bruge denne afgørelse som propaganda for fortsat at chikanere og retsforfølge Jehovas Vidner med en reel trussel om fængselsstraf bare fordi de praktiserer deres tro.”

Jehovas Vidner i Taganrog appellerer afgørelsen til Rostov Distriktsdomstol.