Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

2. JUNI 2014
RUSLAND

Retssagen mod Jehovas Vidner fortsætter i Taganrog, Rusland

I maj 2014 fortsatte retssagen mod 16 Jehovas Vidner i byretten i Taganrog. Det er den eneste retssag i Rusland hvor russiske borgere bliver truet med retsforfølgelse hvis ikke de afsværger deres tro. En af de anklagede har sagt: “De vil have at jeg skal være ligesom alle andre; jeg må ikke skille mig ud. De vil ikke have at jeg taler med folk om Bibelen. Jeg ved ikke hvad der nu vil ske.”

Siden 2009 har de russiske myndigheder i stigende grad uretmæssigt anvendt en lov mod ekstremistisk aktivitet på Jehovas Vidners gudsdyrkelse. Victor Zhenkov, en advokat for Jehovas Vidner, har bemærket: “Jeg har analyseret de ting der er foregået de senere år i forbindelse med retsforfølgelsen af Jehovas Vidner, og jeg er nået frem til den konklusion at de der håndhæver loven, har ført en konstant og målrettet kamp mod Jehovas Vidner.” De lokale myndigheder i Taganrog har anlagt en endnu mere aggressiv holdning og har behandlet Vidnerne som om deres religiøse virksomhed er underlagt forbud i regionen, og det selvom Jehovas Vidner har været et indregistreret trossamfund i Den Russiske Føderation siden 1992. Der kan ikke være nogen tvivl om hvad myndighederne i Taganrog er ude på. Et andet Jehovas Vidne der retsforfølges, har fortalt: “Inde på sit kontor sagde efterforskeren direkte til mig: ‘Underskriv papiret om at du afsværger din tro som et af Jehovas Vidner; så lukker vi hele sagen mod dig og frigiver dig – du kan tage hvorhen du vil.’”

Alt efter hvad retten når frem til, kan de 16 Jehovas Vidner blive idømt bødestraf, tvangsarbejde eller fængselsstraf. Hvis de kendes skyldige, vil det være en trussel mod religionsfriheden i hele Rusland. Alle Jehovas Vidner i Rusland vil desuden være klar over at de også risikerer at blive retsforfulgt som kriminelle blot fordi de fredeligt udøver deres tro. Aliona Borodina, der også er advokat for de anklagede, har udtalt: “Jehovas Vidner oplever en konstant indblanding fra statsmyndighedernes side. Deres publikationer er kommet på listen over ekstremistisk materiale. Hvis retten erklærer at en bog er ekstremistisk materiale, vil den blive destrueret på grund af retsafgørelsen. En forfatter har sagt: ‘Der hvor man brænder bøger, ender man med at brænde mennesker.’ Det hele er en alvorlig trussel mod religionsfriheden.”

Der ventes en endelig dom i løbet af juni 2014. Jehovas Vidner jorden over og mange andre der interesserer sig for religionsfrihed, afventer hvad udfaldet vil blive.