Gå direkte til indholdet

19. APRIL 2017
RUSLAND

Femte dag: Ruslands Højesteret gennemgår beviser i sagen om at forbyde Jehovas Vidner

Femte dag: Ruslands Højesteret gennemgår beviser i sagen om at forbyde Jehovas Vidner

I dag begyndte Ruslands Højesteret at gennemgå det omfattende sagsmateriale, bestående af 43 mapper med dokumenter. Den lod også advokater for det administrative center fremlægge nye beviser for razziaer foretaget under Jehovas Vidners religiøse møder. I marts og april 2017 afbrød ordensmagten disse religiøse møder og truede de tilstedeværende med retsforfølgelse.

Da retten skulle vurdere anmodningen fra Justitsministeriet om at opløse de 395 eksisterende juridiske selskaber (lokale religiøse organisationer, eller LRO), blev der fremlagt beviser der har at gøre med Jehovas Vidners juridiske og organisatoriske struktur. Da retten betragtede sagerne om de otte LRO der blev opløst, pointerede advokater for Jehovas Vidner at afgørelserne var baseret på fabrikerede beviser og var fyldt med procedurefejl.

Desuden understregede Jehovas Vidners advokater at ministeriet bruger to forskellige normer. Under retssagerne hvor man ville forbyde LRO’erne, fastholdt ministeriet at det administrative center ikke havde nogen forbindelse til LRO’erne. Ministeriet forhindrede også alle det administrative centers forsøg på at deltage i retssagerne. Men i denne sag hævder Justitsministeriet at det administrative center er ansvarlig for de påståede lovovertrædelser der er foregået i LRO’erne, og for den “ekstremisme” der er i Jehovas Vidners litteratur.

Ministeriet har foretaget utallige inspektioner af Jehovas Vidners juridiske selskaber og fremlagt mapper med rapporter fra disse inspektioner for retten. Men når der blev spurgt ind til det, kunne ministeriet ikke komme med et eneste eksempel på at Vidnerne har deltaget i ekstremistisk aktivitet.

Retten vil fortsætte høringen den 20. april 2017, klokken 14.00.