Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

28. NOVEMBER 2014
RUSLAND

Appel til Rostov Distriktsdomstol – Vil domstolen frikende eller fængsle Jehovas Vidner?

Den 11. december 2014 vil Rostov Distriktsdomstol påbegynde behandlingen af appellen angående straffesagen mod 16 Jehovas Vidner fra Taganrog i Rusland. De blev retsforfulgt for at arrangere og overvære fredelige religiøse møder.

Deres prøvelser begyndte i 2011 da lokale myndigheder aggressivt gennemsøgte deres hjem og hemmeligt filmede deres religiøse møder. Det førte til at der blev rejst tiltale mod dem. Efter en 15 måneder lang retssag blev syv Jehovas Vidner erklæret skyldige af Taganrog Byret den 30. juli 2014. Dommeren idømte dem alle store bøder, og fire af dem blev idømt lange fængselsstraffe, men bøderne og fængselsstraffene blev med det samme gjort betingede. Dommeren frikendte de ni andre Jehovas Vidner af tekniske grunde, men fastholdt at de havde deltaget i ekstremistiske aktiviteter. Alle 16 Vidner har appelleret sagen og anmodet om at sigtelsen bliver frafaldet.

Anklageren har også appelleret. Han kræver at Rostov Distriktsdomstol fængsler de fire Jehovas Vidner, som er kristne ordets tjenere, og at de bliver taget i forvaring når høringen er afsluttet. Han kræver også at retten omstøder frikendelsen af de ni andre Jehovas Vidner og erklærer dem skyldige i “ekstremisme”.

Vasilij Kalin, en repræsentant for Jehovas Vidners Administrative Center i Rusland, udtaler: “Jeg håber at Rostov Distriktsdomstol vil se hvilken parodi på en retssag disse 16 ofre for religiøs undertrykkelse allerede har været udsat for, og vil frikende dem for deres anklager.”