Den 5. august 2015 skal appelsager vedrørende Jehovas Vidners lokale religiøse organisation (LRO) i Abinsk for højesteretten i Rusland. Myndighederne i Abinsk efterlignede den fremgangsmåde der blev brugt i Taganrog og Samara, ved tidligere på året at opløse det lokale juridiske selskab.

Falsk grundlag for opløsning

Jehovas Vidners menighed i Abinsk består af cirka 100 personer, deriblandt ældre mænd og kvinder. LRO i Abinsk blev indregistreret i november 1999 og er det juridiske selskab der ejer den rigssal hvor Vidnerne mødes for at tilbede Gud.

I december 2012 og igen i oktober 2013 anklagede myndigheder i Abinsk to Jehovas Vidner for at have begået mindre forseelser. De påstod at de havde uddelt litteratur der var erklæret for ekstremistisk. Begge mænd tilhørte den lokale menighed, men de var ikke medlemmer af LRO i Abinsk. Anklageren ignorerede dette faktum og brugte de falske anklager mod de to mænd som grundlag for at opløse LRO.

På baggrund af denne forkerte præmis besluttede Krasnodar Distriktsdomstol den 4. marts 2015 “at erklære Jehovas Vidners lokale religiøse organisation i byen Abinsk for ... ekstremistisk og at den skal opløses og fjernes fra statsregistret over juridiske selskaber”. Domstolen afgjorde også at ejendomsretten over rigssalen i Abinsk skulle overdrages til staten. Hvis højesteretten stadfæster afgørelsen, vil Jehovas Vidner i Abinsk miste deres tilbedelsessted.

Samme tvivlsomme fremgangsmåde

Ved at misbruge den føderale lov om bekæmpelse af ekstremistiske aktiviteter fulgte myndigheder i Abinsk samme fremgangsmåde som andre myndigheder, da disse opløste Jehovas Vidners lokale religiøse organisationer i Taganrog og Samara. Ligesom i Abinsk havde anklagerne om ekstremistisk aktivitet ikke noget hold i virkeligheden. Jehovas Vidner i Taganrog og Samara forsvarer ihærdigt sig selv i retten mod disse falske anklager. De har indsendt sager til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol hvor de klager over disse krænkelser af deres religionsfrihed.

Jehovas Vidner i Abinsk giver ikke op

Den lille gruppe Jehovas Vidner i Abinsk vil fortsætte deres religiøse aktivitet og praktisere deres tro på samme måde som trosfæller i resten af verden. Jehovas Vidner håber at Ruslands højesteret vil anerkende at den lavere domstols afgørelse var uretfærdig, og give Vidnerne i Abinsk lov til fortsat at kunne samles fredeligt i deres eget tilbedelsessted.