Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

RUSLAND

Fængslet på grund af deres tro

Fængslet på grund af deres tro

Den 25. maj 2017 afbrød svært bevæbnede politibetjente samt agenter fra den russiske efterretningstjeneste (FSB) et af Jehovas Vidners fredelige religiøse møder i Orjol i Rusland. Eftersom myndighederne i juni 2016 opløste den lokale religiøse organisation (LRO) i Orjol på baggrund af anklager om ekstremisme, hævder de nu at menighedens religiøse møder er en fortsættelse af en ekstremistisk organisations aktiviteter.

Anklagemyndigheden rejste sigtelse mod Dennis Christensen, der er ældste i menigheden i Orjol, for hans rolle i forbindelse med menighedens møder. Sovetskij Distriktsdomstol afgjorde at Dennis Christensen skulle varetægtsfængsles indtil den 23. juli 2017, så FSB havde tid til at finde vidner og indsamle beviser der kan danne grundlag for at rejse tiltale mod ham. Den 29. maj 2017 blev der indgivet en klage over afgørelsen. Ved en høring den 21. juni 2017 afviste domstolen klagen og afgjorde at Dennis Christensen skulle forblive varetægtsfængslet. Den 20. juli 2017 forlængede Sovetskij Distriktsdomstol i Orjol varetægtsfængslingen af Dennis Christensen til 23. november 2017. Hvis han bliver dømt skyldig i at have overtrådt straffelovens paragraf 282.2, stykke 1, risikerer han mellem 6 og 10 års fængsel.

Den danske ambassade i Moskva blev med det samme informeret om at Dennis Christensen, der er dansk statsborger, var blevet anholdt, og den sendte repræsentanter ud for at mødes med ham i fængslet. De melder at han ikke er blevet behandlet dårligt, og at han er ved godt helbred.

Ruslands Højesteret afsiger uretfærdig dom

I forbindelse med at LRO i Orjol blev opløst, blev mødesalen inspiceret af betjente der “fandt” bibelsk litteratur som de selv havde anbragt, selvom Vidnerne længe inden havde fjernet al litteratur fra bygningen. Det at der var blevet fundet enkelte bøger, udlagde anklagemyndigheden som bevis for “oplagring med henblik på massedistribution af litteratur der er blevet erklæret ekstremistisk”. Ved appelsagen stadfæstede den russiske højesteret afgørelsen om at opløse LRO i Orjol.

I marts 2017 førte Ruslands justitsministerium deres sag mod Jehovas Vidners Administrative Center og alle de LRO’er der var tilbage. Som reaktion på højesteretsafgørelsen af den 20. april 2017, der i realiteten forbyder Jehovas Vidner at udøve deres tro, appellerede Vidnerne sagen. Vidnerne protesterer mod brugen af udtrykket “ekstremisme” om deres fredelige måde at leve på. Ligesom det var tilfældet med sagen i Orjol, var “beviserne” mod dem fabrikerede og byggede på betjentes ulovlige handlinger og statsudnævnte “eksperters” fejlagtige udlægning af Vidnernes religiøse litteratur. Den 17. juli 2017 stadfæstede højesteretten dog afgørelsen fra den 20. april.

Bestræbelser for at forsvare religionsfriheden

Anklagerens bestræbelser viser at visse russiske myndigheder ikke bare ønsker at opløse Jehovas Vidners juridiske selskaber, men de vil også nægte dem retten til at praktisere deres tro i Rusland. Da det religiøse møde blev afbrudt den 25. maj 2017, var menighedens medlemmer samlet som en gruppe ligesindede bibelstudenter for at tilbede Gud – ikke for at støtte et juridisk selskab.

Dennis Christensens advokater har gjort brug af alle de appelmuligheder der er i Rusland, for at gøre en ende på hans varetægtsfængsling, og de vil fortsat forsvare både hans religiøse aktiviteter såvel som alle andre Jehovas Vidners i Rusland. En anmodning på vegne af Dennis Christensen er blandt de 31 anmodninger der er blevet sendt til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol vedrørende sager der er opstået som følge af Ruslands angreb på Jehovas Vidners religionsfrihed.

Tidslinje

 1. 28. september 2017

  Domstolen i Orjol afviser appel om at løslade Dennis Christensen fra varetægtsfængsling.

 2. 20. juli 2017

  Sovetskij Distriktsdomstol forlænger varetægtsfængslingen af Dennis Christensen til 23. november 2017.

 3. 21. juni 2017

  Retten afviser appel om at løslade Dennis Christensen fra varetægtsfængsling, og han må blive i fængslet.

 4. 26. maj 2017

  Retten idømmer Dennis Christensen to måneders varetægtsfængsling.

 5. 25. maj 2017

  Religiøst møde i Orjol afbrydes, og Dennis Christensen anholdes.