Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

14. OKTOBER 2016
RUSLAND

Russisk domstol afviser indsigelse mod advarsel

Russisk domstol afviser indsigelse mod advarsel

Den 12. oktober 2016 afviste Tver-distriktsdomstolen i Moskva Jehovas Vidners indsigelse som satte spørgsmålstegn ved retmæssigheden af den offentlige anklagers advarsel om at lukke Vidnernes administrative center, der ligger tæt på Sankt Petersborg. I advarslen, dateret 2. marts 2016, påstår man at nogle af Jehovas Vidners lokale religiøse organisationer, og ikke det administrative center, har deltaget i “ekstremistiske aktiviteter”. Eftersom det administrative center fungerer som Jehovas Vidners hovedkontor i Rusland, mener anklageren at centret skal holdes ansvarligt. Det var i virkeligheden fabrikerede beviser og falske vidneudsagn foranlediget af lokale myndigheder der var grundlaget for de påståede “ekstremistiske aktiviteter”. Dommeren tillod ikke forsvarerne at indkalde vidner eller at afspille videooptagelser der viste at de såkaldte ekstremistiske publikationer var blevet plantet i Jehovas Vidners rigssale.

Jehovas Vidner vil appellere afgørelsen til byretten i Moskva. Hvis byretten afsiger en dom der går imod Vidnerne, vil anklageren have juridisk belæg for at kræve det administrative center lukket, hvilket vil være en trussel mod Jehovas Vidners religionsfrihed i hele Rusland. På baggrund af denne afgørelse samt yderligere fabrikerede beviser på at lokale Jehovas Vidner har deltaget i “ekstremistiske aktiviteter”, kan den offentlige anklager indlede en retssag med henblik på at få det administrative center lukket.