Gå direkte til indholdet

Højesteretsdommer Ivanenko afsiger dommen mod Jehovas Vidner i Rusland

21. APRIL 2017
RUSLAND

Højesteretsdom kriminaliserer Jehovas Vidners aktiviteter i Rusland

Højesteretsdom kriminaliserer Jehovas Vidners aktiviteter i Rusland

På trods af kritik fra hele verden afsagde den russiske højesteret den 20. april 2017 en dom der kriminaliserer Jehovas Vidners aktiviteter i Rusland. Jurij Grigorjevitj Ivanenko, der er dommer i højesteretten, afsagde en dom der efterkom det russiske justitsministeriums anmodning om “at opløse den religiøse organisation ‘Jehovas Vidners Administrative Center i Rusland’ og de lokale religiøse organisationer, der er en del af samme organisation, og at overdrage al ejendom som har tilhørt denne organisation, til de russiske myndigheder”.

Dommer Ivanenko tilføjede at denne afgørelse, der træder i kraft øjeblikkeligt, sætter en stopper for Jehovas Vidners juridiske selskabers aktiviteter i hele Rusland. Jehovas Vidner anker afgørelsen til højesterettens appeldomstol, men dommen har gjort det ulovligt for Jehovas Vidner at praktisere deres tro.

Det administrative centers forsvar

Vasilij Kalin, der som fireårig blev deporteret til Sibirien med sine forældre fordi de var Jehovas Vidner, udtaler: “Fra det øjeblik dommen blev afsagt, blev der vendt fuldstændigt op og ned på livet for Jehovas Vidner i Rusland, både enkeltpersoner og familier. De er nu i fare for at blive retsforfulgt og fængslet blot fordi de praktiserer deres tro.”

Philip Brumley, der er juridisk rådgiver for Jehovas Vidner, siger: “Dagens afgørelse er meget skuffende. Hvis man ser objektivt på de skriftlige argumenter og de beviser der er blevet fremlagt, kan man kun nå til én fornuftig konklusion – det administrative center har aldrig været involveret i ekstremistiske aktiviteter. Vi appellerer dommen.”