Dommen i Ruslands Højesteret den 20. april 2017 har fået alvorlige konsekvenser for Jehovas Vidner i hele landet. Myndighederne krænker Vidnernes grundlæggende rettigheder og kriminaliserer deres religiøse aktiviteter. Samtidig er der nogle russiske borgere der tolker afgørelsen som en tilladelse til at diskriminere Vidnerne og endda udsætte dem for hatecrimes.

De russiske myndigheder krænker menneskerettighederne

Dennis Christensen

Enkeltpersoner anklages for kriminel aktivitet

 • Den 25. maj stormede politiet en bygning hvor Jehovas Vidners menighed i Orjol afholdt et religiøst møde. Politiet anholdt Dennis Christensen, der er dansk statsborger og ældste i menigheden i Orjol. Han bliver holdt varetægtsfængslet indtil den 23. juli mens anklageren forsøger at samle beviser imod ham for “ekstremistisk aktivitet”. Hvis han bliver dømt skyldig, risikerer han mellem seks og ti års fængselsstraf.

Officielle advarsler til lokale religiøse organisationer (LRO)

 • Den 4. maj sendte anklagemyndigheden en advarsel til LRO i Krymsk. I advarslen stod der at formanden og medlemmerne af LRO kan blive holdt forvaltnings- og strafferetligt ansvarlige for at holde religiøse møder.

 • Siden højesteretsafgørelsen har mindst fem andre LRO’er fået lignende advarsler.

Politiet afbryder religiøse møder

 • Den 22. april gik politiet ind i Jehovas Vidners mødesal i Dsjankoj i republikken Krim da et religiøst møde var ved at være slut. Betjentene påstod at Vidnerne efter højesteretsafgørelsen ikke havde lov til at mødes for at tilbede. De ransagede bygningen og forseglede den så den ikke kunne bruges til religiøse møder.

 • Siden højesteretsafgørelsen har der været mindst fem andre tilfælde hvor politiet har afbrudt Jehovas Vidners religiøse møder. I et af tilfældene blev mødet holdt i et privat hjem.

“Jeg er dybt bekymret over den uretfærdige kriminalisering af de fredelige aktiviteter som medlemmer af Jehovas Vidner i Rusland udfører. ... Jeg tilskynder de russiske myndigheder til at sikre at Jehovas Vidners religions- og trosfrihed, menings- og ytringsfrihed og ret til fredeligt at forsamles bliver opretholdt i overensstemmelse med landets forpligtelser over for de internationale menneskerettighedslove og OSCE [Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa].” – Michael Georg Link, leder af Kontoret for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder under OSCE.

Børn af Jehovas Vidner bliver skydeskive

 • Den 24. april ydmygede en lærer i byen Besvodnoje i Kirov-regionen to elever hvis mor er et af Jehovas Vidner. Læreren forsvarede sig med at Jehovas Vidner er forbudt i Rusland.

 • Den 17. maj sendte en skoleinspektør i Moskva-regionen en advarsel til forældrene til en otteårig elev der havde talt om Gud med en klassekammerat. I advarslen blev der henvist til højesteretsafgørelsen, og der stod at “alle handlinger der ikke har at gøre med undervisningen”, er forbudt på skolens område. Inspektøren truede med at gå til politiet med sagen og “at henstille til at barnet overføres til en anden form for oplæring”.

Vidner bliver nægtet alternativ, civil tjeneste

 • Den 28. april afviste udskrivningsmyndigheden i Tjeboksary-regionen og Marposadskij-regionen ansøgningen om alternativ tjeneste fra et af Jehovas Vidner. Den erklærede at Jehovas Vidner er “ekstremistiske” og ikke kan blive tildelt alternativ tjeneste.

 • Mindst to andre Jehovas Vidner har fået afvist deres ansøgning om alternativ, civil tjeneste.

Philip Brumley, juridisk rådgiver for Jehovas Vidner, omtaler selvmodsigelsen i myndighedernes standpunkt: “På den ene side nægter myndighederne at lade unge Jehovas Vidner udføre alternativ, civil tjeneste fordi de er ‘ekstremister’, men på den anden side kræver de at disse ‘ekstremister’ indrulleres i hæren. Giver det mening at myndighederne tillader ‘ekstremister’ i hæren?”

Udsat for vold og diskrimination

Voldshandlinger mod Jehovas Vidner

 • Den 30. april, i Lutsino i Moskva-regionen, blev et hus tilhørende en familie der er Jehovas Vidner, brændt ned til grunden. Huset ved siden af som tilhørte deres forældre, blev også brændt ned. Brandstifteren havde først udtrykt sit had til familiens religion og derefter påsat branden.

 • Den 24. maj fik en bygning som Vidnerne bruger til deres religiøse møder i Sjesjart i republikken Komi, store skader på grund af ildspåsættelse.

  Rigssalen i Sjesjart har store skader på grund af ildspåsættelse

 • Mindst ni andre af Jehovas Vidners mødesteder er blevet udsat for hærværk efter højesteretsafgørelsen den 20. april 2017.

 • Den 26. april blev et Jehovas Vidne i Belgorod angrebet da han var på vej ud af sit hus. Angriberen råbte: “I er blevet forbudt!” og så overfaldt han manden.

 • Den 11. maj afbrød en gruppe mænd Jehovas Vidners møde i Tjumen. De brugte et vulgært og krænkende sprog og truede med at gøre de tilstedeværende fortræd.

Jehovas Vidner fyret fra deres arbejde

 • Den 15. maj fyrede ledelsen på en kemikaliefabrik i Dorogobusj i Smolensk-regionen alle de ansatte der er Jehovas Vidner. Ledelsen forklarede at de havde fået en ordre fra den russiske efterretningstjeneste om at fyre alle Jehovas Vidner fordi “ekstremister” ikke må arbejde på fabrikken.

 • I mindst tre andre tilfælde siden højesteretsafgørelsen er Jehovas Vidner blevet truet med fyring fordi de tilhører et “ekstremistisk” trossamfund. I byen Jasjkino i Kemerovo-regionen prøvede politiet at presse et Jehovas Vidne til at give dem oplysninger om andre Vidner, men det nægtede hun. Betjentene sagde at det er ulovligt at være medlem af et forbudt trossamfund, og sammenlignede Jehovas Vidner med terrorister fra Islamisk Stat.

Bekymring for hvordan det skal gå Jehovas Vidner i Rusland

I de ti år op til højesteretsafgørelsen har Jehovas Vidner i Rusland været udsat for mange chikanerier på grund af myndighedernes angreb på deres religionsfrihed. Nu efter afgørelsen er deres situation endnu mere utryg. Dommen sætter Vidnerne i et meget dårligt lys og har givet nogle privatpersoner og myndighedspersoner mod til at behandle dem endnu hårdere, sådan som eksemplerne i denne artikel viser. Jehovas Vidner i hele verden er meget bekymret for hvordan det skal gå deres trosfæller i Rusland hvis højesterettens appeldomstol stadfæster dommen når den skal behandle sagen den 17. juli 2017.

Philip Brumley siger: “Der er ingen der har fremlagt beviser som på nogen måde knytter Jehovas Vidner til ekstremisme. Den påståede fare som Vidnerne er anklaget for at udgøre mod samfundet, står på ingen måde mål med den forfølgelse de indtil nu er blevet udsat for. Rusland bør genoverveje sin behandling af Jehovas Vidner med tanke på landets forfatning og internationale aftaler der garanterer religionsfrihed.”