Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

23. JANUAR 2015
RUSLAND

Afgørelse fra Den Russiske Føderations Højesteret danner foruroligende præcedens for Jehovas Vidner i Rusland

Den 12. november 2014 stadfæstede Den Russiske Føderations Højesteret en lavere domstols afgørelse, der erklærede Jehovas Vidners Lokale Religiøse Organisation (LRO) i Samara for ekstremistisk. I 2014 indledte anklagemyndigheden i Samara en sag mod LRO i Samara efter at politifolk havde ransaget det sted Jehovas Vidner havde lejet til deres religiøse møder. Her havde politiet “fundet” en håndfuld religiøse publikationer som var blevet forbudt på landsplan. De forbudte publikationer var tidligere blevet erklæret for ekstremistiske af russiske domstole og sat på justitsministeriets nationale liste over ekstremistisk materiale. * Jehovas Vidner i Samara havde imidlertid allerede rettet sig efter disse russiske retskendelser og fjernet publikationerne fra deres religiøse mødesteder.

Både over for den lavere retsinstans og i højesteret fremførte Jehovas Vidner argumenter for at det var politiet der havde plantet den forbudte litteratur så de havde et påskud for at lægge sag an. Jehovas Vidner forklarede også at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i øjeblikket er ved at undersøge hvorvidt tidligere russiske domsafgørelser der havde forbudt nogle af deres publikationer, var lovlige. Desuden argumenterede Jehovas Vidner også for at selv hvis anklageren i Samara skulle have ret i sin påstand om at de havde opbevaret forbudt litteratur, var straffen for en sådan mindre forseelse helt ude af proportioner. At opbevare forbudt litteratur er en mindre overtrædelse der kan straffes med enten en bøde eller midlertidig afbrydelse af LRO’s aktiviteter – men ikke med en så alvorlig straf som at opløse LRO. Højesteretten affærdigede dog disse argumenter.

Opløsning af et juridisk selskab – et skridt nærmere retsforfølgelse som kriminelle?

Opløsningen af LRO i Samara er meget lig det der skete i byen Taganrog, hvor Rostov Distriktsdomstol i 2009 opløste LRO på grund af anklager om ekstremisme. Det førte til at politifolk i Taganrog tolkede afgørelsen som et forbud mod Jehovas Vidners religiøse aktiviteter i området. I 2013 blev der i Taganrog indledt straffesager mod 16 Jehovas Vidner blot fordi de udøvede deres tro – noget Jehovas Vidner gør i hele verden, deriblandt i Samara. Syv af disse Jehovas Vidner fik store bøder. Fire af de syv er menighedsældste, og de blev desuden idømt lange fængselsstraffe. Dommeren frafaldt imidlertid bøderne fordi efterforskningen og retssagen overskred forældelsesfristen, og samtidig gjorde han fængselsstraffene betingede. Jehovas Vidner har appelleret disse domme, og den 12. december 2014 afgjorde Rostov Distriktsdomstol at der skal være en ny retssag med en ny dommer.

De 1.500 Jehovas Vidner der bor i Samara-regionen, er nu i fare for at blive retsforfulgt blot for at udøve deres tro. Hvad vil det ende med? Myndighederne i Rusland har iværksat yderligere efterforskning af Jehovas Vidners lokale religiøse organisationer i andre dele af landet. Vi ved endnu ikke hvordan disse undertrykkende tiltag fra statens side kommer til at påvirke de næsten 180.000 Jehovas Vidner i Rusland. Men højesterettens afgørelse danner en foruroligende præcedens som sætter både Jehovas Vidners og andre religiøse minoriteters frihed på spil i Rusland.

^ par. 2 Til dato er 73 af Jehovas Vidners religiøse publikationer sat på den nationale liste over ekstremistisk materiale. Blandt de religiøse publikationer der blev fundet i den bygning LRO i Samara havde lejet, var bogen Tilbed den eneste sande Gud. Den er udgivet på 158 sprog, og 23.970.207 eksemplarer er blevet uddelt verden over. En anden af de bøger der blev fundet, var Kundskab der fører til evigt liv. Den er udgivet på 166 sprog og har et globalt oplag på 100.944.355. Jehovas Vidner har indsendt en klage til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol hvori de anfægter de russiske retsafgørelser der har erklæret at deres publikationer er ekstremistiske.