Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

30. MAJ 2017
RUSLAND

Jehovas Vidners appel vil blive behandlet af Ruslands højesteret den 17. juli 2017

Jehovas Vidners appel vil blive behandlet af Ruslands højesteret den 17. juli 2017

Jehovas Vidner i Rusland har anket højesteretsdommen af 20. april som forbyder dem at praktisere deres tro. Dommen blev afsagt af dommer Jurij Ivanenko, og den sætter en stopper for Jehovas Vidners juridiske selskabers aktiviteter i hele Rusland. Et panel bestående af tre dommere ved højesterettens appeldomstol vil behandle sagen den 17. juli 2017.

I appellen anmodes der om at dommen omstødes. Appellen fremhæver at afgørelsen ikke er truffet på baggrund af faktuelle beviser, og at Jehovas Vidner ikke på nogen måde er skyldige i ekstremistisk aktivitet. Den understreger også at de anklager der har ført til højesterettens afgørelse, er de samme som dem der blev brugt til at undertrykke Jehovas Vidner i sovjettiden. Dengang blev Vidnerne efterfølgende renset for alle anklager og fik officielle tilsagn om at de havde været uskyldige. Der lægges også vægt på at dommen strider imod religionsfriheden, der er sikret af den russiske forfatning, samt imod Ruslands internationale forpligtelser.

Afgørelsen påvirker allerede Vidnerne, og de udsættes for undertrykkelse der minder om den de oplevede under kommuniststyret. Myndighederne retsforfølger nogle af dem for “ekstremistisk aktivitet”, arbejdsgivere har fyret ansatte der er Jehovas Vidner, lærere har skræmt elever der er Jehovas Vidner, foran deres klassekammerater, og modstandere har vandaliseret rigssale og kastet brandbomber mod to hjem der tilhører nogle af Jehovas Vidner, hvilket medførte at husene brændte ned til grunden.

Jehovas Vidner i hele verden håber at højesterettens appeldomstol vil se hvor uretfærdig den tidligere dom er, og omstøde den, og på den måde beskytte religionsfriheden og Jehovas Vidners sikkerhed i Rusland.