Den 8. oktober 2014 vil Den Russiske Føderations Højesteret behandle appellen fra Jehovas Vidner i Samara angående opløsningen af deres lokale religiøse organisation (LRO). Tidligere har en lavere retsinstans erklæret LRO i Samara for ekstremistisk. Hvis højesteretten ikke omstøder afgørelsen, kan det få alvorlige konsekvenser for de flere end 1.500 Jehovas Vidner der bor i Samara.

Anklagemyndigheden i Samara bruger aggressive metoder

Retsforfølgelsen begyndte i april 2014 da anklagemyndigheden i Samara rejste tiltale mod LRO ved Samaras regionale domstol med det formål at opløse den på grund af “ekstremistisk aktivitet”. Før den regionale domstol havde behandlet sagen, havde anklagemyndigheden suspenderet LRO og midlertidigt beslaglagt dens ejendom. Derefter, og før retssagen overhovedet var begyndt, satte Den Russiske Føderations Justitsministerium LRO i Samara på en liste over religiøse foreninger der var blevet suspenderet på grund af ekstremistiske aktiviteter. Den 29. maj 2014 afgjorde dommer Sjabajeva sagen til fordel for anklagemyndigheden og beordrede at LRO skulle opløses og dens ejendom konfiskeres.

Det er ikke første gang anklagemyndigheden i Samara har rejst tiltale i et forsøg på at opløse LRO i Samara. I 2009 rejste den sigtelser som førte til en retssag, men den trak senere anklagerne tilbage. I den nuværende sag tog myndighederne i Samara andre midler i brug for at nå deres mål.

Russiske domstole opløser LRO på tvivlsomt grundlag

I januar 2013 og januar 2014 ransagede det lokale politi de lokaler som Jehovas Vidner havde lejet til deres møder, og “fandt” religiøs litteratur der var på landets liste over ekstremistisk materiale. Anklagemyndigheden i Samara gav LRO en advarsel i forbindelse med ransagningen i 2013, og efter at politiet havde fundet religiøs litteratur igen i januar 2014, indledte anklagemyndigheden en administrativ sag. Den 7. marts 2014 kendte Sovetskij distriktsdomstol i Samara LRO skyldig og idømte den en bøde på 50.000 rubler (cirka 7.500 kroner). Jehovas Vidner i Samara er sikre på at politiet i forbindelse med begge ransagninger selv havde anbragt publikationerne på stedet. Desuden bestrider Vidnerne den russiske domstols afgørelser om at deres publikationer er ekstremistiske, og har anket sagen til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Efter at anklagemyndigheden i Samara havde vundet sagen ved Sovetskij distriktsdomstol, rejste den så tiltale i april 2014 ved Samaras regionale domstol med anklager om ekstremisme. Det blev gjort i den hensigt at få opløst LRO. Jehovas Vidners advokater forklarede for dommer Sjabajeva at det var uberettiget at opløse LRO, og at der ikke er noget ekstremistisk ved Jehovas Vidners, eller LRO’s, tro og aktiviteter. De påpegede også at de “forbudte” publikationer var blevet anbragt af politiet under ransagningerne. Alligevel besluttede dommer Sjabajeva at opløse LRO i Samara.

Vil de russiske myndigheder blive ved med at undertrykke religionsfriheden?

Sagen i Samara minder om den sag som de russiske myndigheder førte mod Jehovas Vidner i Taganrog, hvor de for første gang uretmæssigt anvendte den føderale lov om bekæmpelse af ekstremistiske aktiviteter på Jehovas Vidners religionsudøvelse. Det lykkedes myndighederne at få LRO i Taganrog opløst i 2009, og senere påbegyndte de en straffesag mod enkeltpersoner blandt Jehovas Vidner. Straffesagen førte til at syv lokale Jehovas Vidner blev dømt blot for at overvære religiøse møder. Jehovas Vidner i Samara er bekymrede for at deres sag kan få det samme udfald.

Hvor langt vil de russiske myndigheder gå i deres angreb på Jehovas Vidners religionsudøvelse? Siden juni 2014 har man i forskellige dele af Rusland opdigtet anklager mod Jehovas Vidner om at de distribuerer såkaldt ekstremistisk religiøs litteratur. Jehovas Vidner i Samara håber at Den Russiske Føderations Højesteret vil træffe en retfærdig afgørelse i deres sag.