Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

15. SEPTEMBER 2015
RUSLAND

I Taganrog er afgørelsen i en ny retssag mod 16 Jehovas Vidner blevet udsat

Den nye retssag mod 16 Jehovas Vidner i Taganrog, Rusland, kører nu på niende måned. Der har været over 20 høringer i løbet af sommeren, med flere planlagt til og med oktober. Hvis de dømmes skyldige, risikerer de fængselsstraffe og bøder blot for at overvære religiøse møder, læse i Bibelen og komme sammen med deres trosfæller.

Langvarige procedurer påvirker de tiltalte

Siden den nye retssag begyndte tidligere i år, har de tiltalte tilbragt næsten 50 dage i retten. De tiltalte har måttet møde i retten i over to år, deri indbefattet den tid de har brugt i forbindelse med den oprindelige retssag. Det gør det til den straffesag mod Jehovas Vidner i Rusland der har varet længst.

Al den tid med disse høringer har taget hårdt på de tiltalte. En af dem, Kirill Kravtjenko, forklarer: “Vi kan ikke arbejde; vi kan ikke bruge tid nok på at være sammen med vores familie eller få tilstrækkeligt med hvile.” Flere af de tiltalte er blevet fyret eller presset til at sige deres arbejde op på grund af den tid retssagen tager, eller på grund af ondsindet bagvaskelse fordi de er Jehovas Vidner. I de sidste to år har retten forbudt dem at forlade Taganrog uden først at have fået en officiel tilladelse.

Procedurerne har også lagt et unødigt hårdt følelsesmæssigt pres på de tiltalte. “Det påvirker mit helbred,” siger Tatjana Kravtjenko. “Jeg kan ikke sove eller vågner op midt om natten. Jeg tænker hele tiden på retssagen, grubler over den og bekymrer mig.” Nikolaj Trotsjuk, der også er tiltalt, har flere gange været indlagt på grund af stress som retssagen har påført ham.

Begivenheder der førte til den nye retssag i Taganrog

I 2011 foretog politiet en hemmelig efterforskning af Jehovas Vidner i Taganrog. I 2012 blev der rejst tiltale mod 16 Vidner, og straffesagen mod dem begyndte i maj 2013. Efter 15 måneder med høringer dømte byretten i Taganrog syv af dem for påstået ekstremistisk aktivitet. Dommeren idømte dem alle store bøder, og fire af dem blev idømt lange fængselsstraffe, men bøderne og fængselsstraffene blev med det samme gjort betingede. Dommeren frikendte de ni andre Jehovas Vidner af tekniske grunde, men fastholdt ikke desto mindre at de havde deltaget i ekstremistiske aktiviteter.

De 16 Vidner appellerede sagen til Rostovs Distriktsdomstol og anmodede om at alle sigtelser blev frafaldet. Anklageren appellerede også, idet han hævdede at de betingede straffe var for milde.

Den 12. december 2014 behandlede Rostovs Distriktsdomstol appellen og omstødte dommen fra Taganrogs Byret. Men i stedet for at frikende Vidnerne opfyldte Rostovs Distriktsdomstol anklagerens krav og sendte sagen tilbage til Taganrogs Byret til en helt ny retssag med en anden dommer. Denne retssag begyndte den 22. januar 2015, og Vidnerne forventede en kendelse i juni 2015. Nu hvor dommeren har planlagt høringer helt frem til oktober, ser det ud til at der vil falde dom i sagen sidst i 2015.

Skal loven om ekstremisme begrænse fredelig udøvelse af religion?

Den Russiske Føderations Lov mod Ekstremistisk Aktivitet var oprindelig beregnet på at bekæmpe terrorisme, men nogle russiske myndighedspersoner misbruger den til at begrænse fredelig, lovlig udøvelse af religion. Overalt i landet har myndighederne afbrudt Vidnernes møder, ransaget deres hjem og forbudt og konfiskeret litteratur ved at bruge loven om ekstremisme som et påskud for at retfærdiggøre disse handlinger. I Taganrog misbrugte myndighederne denne lov til at opløse Vidnernes lokale juridiske selskab og til at beslaglægge deres rigssal. For nylig har myndighederne i Samara og Abinsk fulgt trop ved at opløse Vidnernes juridiske selskab og beslaglægge deres ejendom.

Som følge af de russiske myndigheders hårdhændede behandling har Jehovas Vidner indgivet 28 anmodninger til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (ECHR) for at få hjælp. Da 22 af disse anmodninger indbefatter lignende overtrædelser af menneskerettighederne, behandler ECHR dem for øjeblikket under ét. Ifølge en af Jehovas Vidners advokater vil ECHR måske afsige en kendelse i disse sager allerede i slutningen af 2015.

En trussel om voksende religiøs intolerance

Rusland står nu ved en skillevej med hensyn til religionsfrihed. Hvis de der bliver retsforfulgt i Taganrog, bliver dømt, forventer Jehovas Vidner i Rusland at deres trosfæller kan blive retsforfulgt i Samara, Abinsk og andre steder. De håber at den russiske regering vil standse denne forfølgelse og støtte religionsfriheden for alle dens borgere.

Tidslinje

 1. 9. juni 2008

  Rostov-regionens offentlige anklager anlægger sag mod Jehovas Vidner i Taganrog for påstået ekstremistisk aktivitet.

 2. 11. september 2009

  Rostovs Distrikstdomstol erklærer 34 af Jehovas Vidners religiøse publikationer for at være ekstremistiske og forbyder Jehovas Vidners Lokale Religiøse Organisation i Taganrog (LRO).

 3. 8. december 2009

  Den Russiske Føderations Højesteret opretholder Rostovs Distrikstdomstols kendelse af september 2009.

 4. 1. marts 2010

  Justitsministeriet opfører de 34 publikationer som var blevet erklæret ekstremistiske af Rostovs Distrikstdomstol, på den nationale liste over ekstremistisk materiale. Myndighederne beslaglægger Jehovas Vidners rigssal i Taganrog.

 5. 1. juni 2010

  Jehovas Vidner i Taganrog indgiver sagen Taganrog LRO og andre mod Rusland til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

 6. 30. april 2011

  Efterretningstjenester begynder i det skjulte at videoovervåge Jehovas Vidners religiøse møder i Taganrog.

 7. 6. juli 2011

  Myndighederne sætter LRO i Taganrog på den nationale liste over ekstremistiske organisationer.

 8. August 2011

  Lokale myndigheder indleder en straffesag mod nogle Jehovas Vidner i Taganrog og ransager 19 hjem.

 9. 31. maj 2012

  Efterforskere fremlægger de første anklageskrifter mod Jehovas Vidner i Taganrog angående deres religiøse aktiviteter.

 10. Maj 2013

  Retssagen mod 16 Jehovas Vidner sigtet for ekstremisme begynder i Taganrogs Byret.

 11. 29.-30. juli 2014

  Byretten i Taganrog dømmer syv af Vidnerne for påstået ekstremistisk aktivitet. Senere appellerer alle 16 tiltalte såvel som anklageren sagen.

 12. 12. december 2014

  Appellen bevirker at Rostovs Distrikstdomstol beslutter at der skal være en ny retssag med en ny dommer.

 13. 22. januar 2015

  Den nye retssag mod de 16 Vidner begynder i Taganrogs Byret.

^ par. 44 “Den Russiske Føderations overholdelse af aftaler og forpligtelser,” resolution 1896 (2012), Europarådets Parlamentariske Forsamling, § 25.31.

^ par. 45 “Afsluttende betragtninger angående Den Russiske Føderations Syvende Periodiske Rapport,” FN’s Menneskerettighedskomité, § 20.