Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

1. JULI 2014
RUSLAND

Den Europæiske Menneskerettigheds­domstol fastslår at Jehovas Vidner i Rusland har ret til at forsamles for at tilbede Gud

Den 26. juni 2014 afsagde Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (ECHR) en dom til fordel for Jehovas Vidner som støtter deres ret til at tilbede uden ulovlig indblanding fra de russiske myndigheder. Domstolen afgjorde enstemmigt at Rusland overtrådte artikel 5 (retten til frihed og sikkerhed) og artikel 9 (retten til at tænke frit, til samvittigheds- og religionsfrihed) i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (Konventionen) da politiet ved en ulovlig razzia afbrød et religiøst møde om aftenen den 12. april 2006.

Denne aften var Jehovas Vidner jorden over samlet for at fejre deres årlige højtid til minde om Jesu død. To menigheder i Moskva havde lejet et skoleauditorium til dette særlige møde, og man forventede at der ville komme over 400. Under mødet ankom uropoliti til skolen i ti politibiler og to minibusser, sammen med politiets bevæbnede specialstyrke (OMON) og en mængde uniformerede betjente. Omgående afspærrede de bygningen, og helt uberettiget afbrød de det religiøse møde. De gav ordre til at alle skulle forlade bygningen. Derefter ransagede de auditoriet, konfiskerede religiøse publikationer og tog med magt 14 mandlige tilstedeværende med på den lokale politistation, hvor de tilbageholdt dem. En advokat der var blevet kontaktet for at han skulle repræsentere de anholdte Vidner, ankom til politistationen for at hjælpe dem. Politiet kropsvisiterede ham, kastede ham til jorden, holdt en kniv for hans strube og truede med at hvis han indgav en anmeldelse, ville det få ubehagelige konsekvenser for hans familie. Efter næsten fire timer blev de anholdte løsladt og fik lov at tage hjem.

Nikolaj Krupko, hovedansøger i sagen

Nikolaj Krupko og tre andre Jehovas Vidner der var blevet anholdt, lagde sag an mod myndighederne for ulovligt at have afbrudt det religiøse møde og for uberettiget at have tilbageholdt dem. Efter at Ljublino-distriktsdomstolen og Moskvas byret havde afvist deres klage, ansøgte de fire mænd i juni 2007 om at få deres sag bragt for ECHR.

I den dom ECHR den 26. juni afsagde i sagen Krupko og andre mod Rusland, lyder det: “Domstolen har konsekvent haft den holdning at selv i sager hvor myndighederne ikke er blevet behørigt underrettet om et offentligt arrangement, men hvor deltagerne ikke udgjorde nogen fare for den offentlige ro og orden, kan det ikke betegnes som værende ‘nødvendigt i et demokratisk samfund’ at politiet opløser en fredelig forsamling. ... Denne kendelse gælder så meget desto mere i betragtning af sagens omstændigheder hvor det pågældende arrangement ikke var en tumultarisk udendørs begivenhed, men en højtidelig religiøs ceremoni i en sal hvor der ikke var tegn på at den offentlige ro og orden ville blive forstyrret. Selv hvis myndighederne oprigtigt mente at den manglende underretning om arrangementet gjorde det ulovligt, var den måde de greb ind på, med en større bevæbnet politistyrke der skulle afbryde ceremonien, efterfulgt af ansøgernes anholdelse og tre timer lange tilbageholdelse, ude af proportioner i forhold til at beskytte den offentlige ro og orden.”

Dette er den fjerde dom der er blevet afsagt imod Rusland fordi landet har krænket Jehovas Vidners rettigheder. I en dom fra 2007 i sagen Kuznetsov og andre mod Rusland afgjorde ECHR at Rusland overtrådte Konventionen da lokale myndigheder ulovligt afbrød et møde for hørehæmmede Vidner i Tjeljabinsk. Også i 2010 afsagde ECHR en dom der gik Rusland imod. Det var i sagen Jehovas Vidner i Moskva mod Rusland hvor anklagemyndigheden i Moskva ulovligt opløste og forbød Vidnernes juridiske selskab i Moskva. I 2013 afgjorde ECHR i sagen Avilkina og andre mod Rusland at Rusland krænkede privatlivets fred da anklagemyndigheden i Sankt Petersborg gav ordre til at fortrolige lægejournaler skulle udleveres.

ECHR’s domme er endnu et bevis for at de russiske myndigheder ved at forsøge at undertrykke Jehovas Vidners gudsdyrkelse i Rusland har krænket de frihedsrettigheder som Den Russiske Føderations forfatning og Konventionen garanterer.