Gå direkte til indholdet

Distriktsdomstolen i Leningrad hvor appellen blev behandlet

27. DECEMBER 2017
RUSLAND

Appel afvist – Russisk domstol stadfæster afgørelsen om at erklære en bibel “ekstremistisk”

Appel afvist – Russisk domstol stadfæster afgørelsen om at erklære en bibel “ekstremistisk”

En appeldomstol har valgt at stadfæste en tidligere afgørelse der erklærede Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter på russisk, for en “ekstremistisk” publikation. Afgørelsen er nu trådt i kraft og stadfæster at denne bibel er forbudt og snart vil blive føjet til Ruslands liste over ekstremistisk materiale. Det er nu strafbart at give Ny Verden-Oversættelsen til andre. Og hvis man ejer et personligt eksemplar, kan man risikere at blive straffet i form af en stor bøde – eller det der er værre.

Domstolen ignorerer mangelfuld vidneforklaring fra “eksperterne”

Den 20. december 2017 lod Leningrad-distriktsdomstolen den afgørelse der var blevet truffet af byretten i Vyborg, forblive uændret på trods af at hverken anklagemyndigheden eller “ekspertpanelet” kunne forklare hvad der var grundlaget for at erklære Ny Verden-Oversættelsen “ekstremistisk”. Disse afgørelser er baseret på en “ekspertundersøgelse” der kritiserede denne moderne russiske bibeloversættelse.

Distriktsdomstolens dommerpanel, som bestod af tre dommere, erkendte at undersøgelsen af Ny Verden-Oversættelsen indeholdt selvmodsigelser og indkaldte “eksperterne” bag undersøgelsen til en vidneforklaring. Da retsformanden, Larisa Gorbatova, spurgte Krjukova, som stod for undersøgelsen, om Ny Verden-Oversættelsen er en bibel, svarede hun at den “traditionelt set inden for den ortodokse kristendom” ikke er en bibel. Da en af forsvarsadvokaterne bad Krjukova fremhæve bare et citat hvor denne bibel viser tegn på ekstremisme, kunne hun ikke svare. Senere spurgte dommer Gorbatova hvad der gør denne bibel ekstremistisk, men Krjukova ville ikke svare og sagde at det var “et juridisk spørgsmål”.

Da en af forsvarsadvokaterne spurgte hvilke kriterier der var grundlaget for at afgøre om Ny Verden-Oversættelsen er en bibel, sagde Krjukova at den må have “patriarkens velsignelse”, eller at den må passe ord for ord med en sådan oversættelse. Krjukova blev derefter spurgt hvorfor undersøgelsen konkluderede at Ny Verden-Oversættelsen “ikke er en tilstrækkelig oversættelse”. Da hverken hun eller nogen af de andre “eksperter” kunne fremlægge nogen objektive kriterier, afsluttede retten høringen af “eksperterne”.

Jehovas Vidners advokater bad derefter domstolen om lov til at fremlægge dokumentation som tydeligt beviste at “eksperterne” havde forudindtaget meninger – deriblandt materiale der viste at undersøgelsen i stor grad indeholdt materiale fra Wikipedia og fra en studerende fra et ortodoks præsteseminarium. Dommerne efterkom dette ønske, men afviste alle anmodninger om at lade rigtige eksperter lave en undersøgelse af Ny Verden-Oversættelsen, og om at lade sagen blive behandlet på ny.

Hvad er målet med dette angreb på Bibelen?

Under den afsluttende procedure stillede en af Jehovas Vidners advokater følgende spørgsmål til domstolen: “Hvad er det anklagemyndigheden har som mål at legitimere? Hvad er det man prøver at opnå? At hundredtusinder af russisktalende indbyggere der læser i denne bibel, skal brænde den? Eller at de, hvis de ikke ønsker at brænde den, bliver retsforfulgt?”

Mange Jehovas Vidner i Rusland er meget bekymrede på grund af myndighedernes urimeligt hårde håndhævelse af de tidligere afgørelser der har erklæret Jehovas Vidners litteratur for “ekstremistisk”. Ruslands lov om ekstremisme forbyder al distribution af materiale og opbevaring af materiale man har til hensigt at distribuere, men de russiske myndigheder er gået langt ud over denne lovs bestemmelser. De har ransaget flere af Jehovas Vidners hjem og anlagt retssager fordi man har haft nogle få publikationer til eget brug. Derudover har myndighederne, i et desperat forsøg på at fabrikere beviser, plantet nogle få eksemplarer af den forbudte litteratur i Jehovas Vidners mødelokaler. Derefter har de udnyttet deres “fund” af litteraturen som et grundlag for at opløse Jehovas Vidners juridiske selskaber og ligefrem rejse tiltale mod Vidnerne.

Vil Jehovas Vidner blive udsat for flere aggressive ransagninger af deres hjem? Vil de blive retsforfulgt bare fordi de har et personligt eksemplar af Ny Verden-Oversættelsen? Tiden vil vise hvordan de russiske myndigheder vil bruge denne afgørelse som endnu et våben til at undertrykke Jehovas Vidners religionsfrihed.