Gå direkte til indholdet

24. JULI 2017
RUSLAND

Domstol i Orjol forlænger fængslingen af Dennis Christensen

Domstol i Orjol forlænger fængslingen af Dennis Christensen

Den 20. juli 2017 forlængede Sovetskij Distriktsdomstol i Orjol varetægtsfængslingen af Dennis Christensen til den 23. november 2017. Dennis Christensen, en dansk statsborger og et af Jehovas Vidner, blev arresteret den 25. maj da agenter fra den russiske efterretningstjeneste sammen med maskerede og bevæbnede politibetjente foretog en razzia i forbindelse med et fredeligt religiøst møde som han overværede i Orjol.

Hans advokater anmodede om at han blev løsladt mod kaution, og havde truffet foranstaltninger til at betale hvad det kostede. Retten afslog imidlertid begæringen til trods for at han har en pletfri straffeattest og aldrig har været dømt for voldelig opførsel.

Den forlængede varetægtsfængsling af Dennis Christensen kommer umiddelbart efter at den russiske Højesterets appeldomstol den 17. juli stadfæstede sin tidligere kendelse om at opløse alle Jehovas Vidners juridiske selskaber og forbyde deres aktivitet i hele landet. Efter en over tiårig lang kampagne med at forfølge Jehovas Vidner og stemple dem som “ekstremister” er det nu lykkedes de russiske myndigheder at opfinde et juridisk grundlag for at kriminalisere Vidnernes religiøse aktiviteter.

Kate M. Byrnes, Chargé d’Affaires, a.i. fra USA’s mission i Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, siger om den situation Jehovas Vidner står over for i Rusland: “Vi er stærkt foruroliget over at landets Højesteret den 17. juli stadfæstede sin kendelse om at forbyde Jehovas Vidners aktiviteter og opløse Jehovas Vidners Administrative Center og deres 395 lokale religiøse foreninger på grund af såkaldt ‘ekstremistisk aktivitet’. Det er forfærdeligt at de mere end 175.000 Jehovas Vidner i Rusland nu kan blive retsforfulgt blot for at praktisere deres religion. At man i højere og højere grad misbruger lovgivningen vedrørende ‘ekstremisme’ for at ramme medlemmer af fredelige religiøse minoritetsgrupper i Rusland, er meget bekymrende.”