Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

16. JANUAR 2017
RUSLAND

Russisk appeldomstol afviser Jehovas Vidners appel mod advarsel

Russisk appeldomstol afviser Jehovas Vidners appel mod advarsel

Den 16. januar 2017 afviste byretten i Moskva Jehovas Vidners appel der satte spørgsmålstegn ved retmæssigheden af den advarsel anklagemyndigheden havde udstedt til Jehovas Vidners landskontor. Panelets tre dommere afviste alle argumenter fra Jehovas Vidners advokater og traf deres afgørelse efter en pause på ti minutter. Denne afgørelse stadfæster den dom der blev afsagt ved distriktsdomstolen i Tverskoj den 12. oktober 2016, som gav anklagemyndigheden medhold. Advarslen, der er dateret den 2. marts 2016, kan nu håndhæves. Det er dog stadig uklart hvilke konsekvenser advarslen vil få for Jehovas Vidners religionsfrihed i Rusland.