Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

14. JANUAR 2016
RUSLAND

Russiske toldmyndigheder beslaglægger forsendelser af bibler og bibelsk litteratur

Russiske toldmyndigheder beslaglægger forsendelser af bibler og bibelsk litteratur

I løbet af det sidste år har russiske myndigheder taget endnu et skridt for at begrænse religionsfriheden ved at nægte import af bibler udgivet af Jehovas Vidner. Vidnerne blev chokerede da toldmyndighederne i Vyborg påstod at biblerne kunne indeholde tegn på “ekstremisme”. Dette har ikke blot vidtrækkende følger for Jehovas Vidner, men også for russiske borgere der betragter Bibelen som en hellig bog der har stor betydning for deres tro.

Alarmerende beskyldninger mod Bibelen

Den 13. juli 2015 tilbageholdt russiske toldmyndigheder ved grænsebyen Vyborg en forsendelse af 2.016 russiske eksemplarer af Ny Verden-Oversættelsen af de Hellige Skrifter. * Myndighederne tog tre af biblerne, sendte dem til en “ekspert” for at finde ud af om de indeholdt “ekstremistiske” udtalelser, hvorefter de beslaglagde resten af biblerne. I august anlagde toldmyndighederne sag mod Jehovas Vidners Afdelingskontor i Finland (som fragter litteraturen til Rusland).

Tidligere, den 5. maj 2015, havde toldmyndighederne beslaglagt en forsendelse af religiøs litteratur der indeholdt bibler på ossetisk som Jehovas Vidner havde udgivet. Det har været et hårdt slag for de ossetisktalende kristne i Rusland, for Ny Verden-Oversættelsen er på nuværende tidspunkt den eneste komplette oversættelse af Bibelen på ossetisk.

De russiske myndigheder har før misfortolket Ruslands forbundslov om bekæmpelse af ekstremistisk aktivitet ved at anvende loven i forbindelse med Jehovas Vidners publikationer. Men det er første gang de har hævdet at en oversættelse af Bibelen kan være forbundet med ekstremisme. * Hvis domstolene erklærer disse bibler for at være ekstremistiske, vil de blive forbudt i Rusland.

Ulovlig beslaglæggelse af andre publikationer

Noget af litteraturen der nægtes indført

Ud over at toldmyndighederne har hindret import af bibler, har de siden marts 2015 ulovligt stoppet forsendelser af Jehovas Vidners religiøse litteratur. * Myndighederne har fulgt den samme procedure hver gang de har beslaglagt en forsendelse. De foretager først en ulovlig ransagning af forsendelsen for at tage nogle enkelte publikationer til en “ekspertundersøgelse”, * hvorefter den offentlige anklager indleder en retssag for at kunne erklære publikationerne for ekstremistiske. Komplicerede juridiske kampe er uundgåelige eftersom næsten hver eneste forsendelse kræver en retssag.

Jehovas Vidner har i et forsøg på at få udleveret en af forsendelserne forelagt toldmyndighederne gunstige retsafgørelser, resultater af ekspertundersøgelser og anden dokumentation der slog fast at myndighederne allerede havde erklæret disse publikationer for ikkeekstremistiske. Alligevel ignorerede toldmyndighederne beviserne og beslaglagde forsendelsen.

Blokeringen af Jehovas Vidners trykte publikationer kommer samtidig med nye restriktioner for deres elektroniske publikationer. Som den eneste nation i verden forbød Rusland den 21. juli 2015 Jehovas Vidners officielle hjemmeside – jw.org. Internetudbydere i hele Rusland har blokeret adgangen til hjemmesiden, og enhver i Rusland som reklamerer for hjemmesiden, vil blive retsforfulgt.

Forbuddet gør det meget svært for Jehovas Vidner at få adgang til religiøse publikationer i elektronisk form. Det er især et stort tab for Jehovas Vidner der er døve eller blinde. Bibelundervisning er grundlæggende ved Jehovas Vidners møder, så når publikationerne ikke er tilgængelige, har det stor indflydelse på deres gudsdyrkelse.

Jehovas Vidner håber inderligt at fornuften sejrer

Russiske domstole har afvist tidligere forsøg på at forbyde andre skrifter der anses for at være hellige. I 2011 afviste en russisk domstol i Tomsk et krav om at forbyde en udgave af hinduernes Bhagavadgita. I 2013 omstødte en appeldomstol en kendelse der havde erklæret en oversættelse af Koranen for ekstremistisk.

Jehovas Vidner håber at russiske domstole vil afvise toldmyndighedernes meningsløse påstand om at en oversættelse af Bibelen er ekstremistisk, og sørge for at de beslaglagte bibler og anden religiøs litteratur der er udgivet af Jehovas Vidner, bliver frigivet.

Tidslinje over beslaglagte forsendelser

 1. 1. marts 2015

  Toldmyndighederne stopper en forsendelse af litteratur og beslaglægger ulovligt publikationerne.

 2. 4. maj 2015

  Myndighederne tilbageholder en forsendelse der er på vej til Rusland. Senere ransager de den og beslaglægger flere publikationer – deriblandt bibler på ossetisk – for at undersøge om de indeholder tegn på “ekstremisme”.

 3. 28. maj 2015

  Retten udpeger en instans i Sankt Petersborg til at foretage en “ekspertundersøgelse” af publikationerne i forsendelsen af 1. marts 2015.

 4. Juni 2015

  Toldmyndighederne stopper to forsendelser ved grænsen i Vyborg.

 5. 13. juli 2015

  Toldmyndighederne tilbageholder en forsendelse af russiske bibler.

 6. 13. august 2015

  Toldmyndighederne i Vyborg beslaglægger med en retskendelse alle de 2.016 bibler i forsendelsen af 13. juli og hævder at de kan indeholde tegn på “ekstremisme”. De indleder en retssag mod Jehovas Vidners Afdelingskontor i Finland.

 7. 1. september 2015

  I en høring angående forsendelsen den 4. maj af bibler på ossetisk og anden litteratur afviser dommeren Jehovas Vidners begæringer og tillader ikke deres advokater at fremføre den afsluttende procedure.

 8. 30. oktober 2015

  Byretten i Vyborg afgør at toldmyndighedernes ransagning af forsendelsen den 4. maj var ulovlig.

 9. 17. november 2015

  Retten afholder en høring vedrørende forsendelsen af bibler der kom den 13. juli, og udsætter sagen.

^ par. 4 Ny Verden-Oversættelsen af de Hellige Skrifter er en moderne bibeloversættelse udgivet af Jehovas Vidner, som de tilbyder gratis på over 120 sprog.

^ par. 6 Fra den 1. januar 2016 har russiske domstole erklæret 82 af Jehovas Vidners publikationer for ekstremistiske. Jehovas Vidner har anket disse afgørelser, både til nationale domstole og til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

^ par. 8 Fra december 2015 har toldmyndighederne i Vyborg stoppet syv forsendelser der skulle til Jehovas Vidner i Rusland.

^ par. 8 Ifølge russisk lovgivning kræves der er en retsafgørelse for at kunne foretage en ransagning og beslaglæggelse, og repræsentanter for begge parter må være til stede. I begge henseender har toldmyndighederne undladt at følge denne procedure.