I endnu et forsøg på at begrænse religionsfriheden har russiske myndigheder indsendt en begæring om at få Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter erklæret ekstremistisk. Høringerne begynder den 15. marts 2016. Sidste år tog russiske toldmyndigheder et hidtil uhørt skridt da de standsede importen af disse bibler. Det skridt de nu har taget, er et respektløst angreb på en hellig kristen tekst.

Ifølge russisk lovgivning kan Bibelen ikke erklæres for ekstremistisk. Anklageren for Sankt Petersborg-Finljandski Station begrunder begæringen ved at henvise til en udtalelse af en person der ikke er sprogforsker. Hvis anklageren får medhold i retten, kan det blive forbudt at distribuere Ny Verden-Oversættelsen i Rusland.