Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

3. MARTS 2014
RUSLAND

Russisk appeldomstol opretholder menneskerettighederne ved ikke at forbyde JW.ORG

Den 22. januar 2014 omstødte et panel på tre dommere ved appeldomstolen i Tver en lavere domstols afgørelse om at forbyde jw.org, Jehovas Vidners officielle hjemmeside. * I modsætning til andre kendelser afsagt af russiske domstole i løbet af de sidste få år opretholdt appeldomstolen retssikkerheden, og den afviste anklagerens ihærdige forsøg på at forbyde hjemmesiden.

En statsstøttet chikane og forfølgelse af Jehovas Vidner i Rusland tog en drastisk vending til det værre den 7. august 2013 da en lavere domstol i Tver (der ligger omkring 160 km nordvest for Moskva) afsagde en kendelse om at forbyde jw.org i en retssag der blot varede 25 minutter. Repræsentanter for Jehovas Vidner var ikke blevet informeret om høringen, og de havde ikke mulighed for at argumentere mod de beskyldninger der blev rejst af den lokale anklager, og dermed forsvare sig i retssagen. Jehovas Vidner hørte om dommen gennem nyhedsudsendelser nogle få timer før tidsfristen for at appellere udløb, den 12. september 2013. De appellerede straks ved appeldomstolen i Tver.

I appelhøringen den 22. januar 2014 anerkendte domstolen at rettighederne for hjemmesidens indehaver, Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., var blevet krænket, og domstolen afgjorde at der skulle være en ny retssag for at man kunne høre argumenter fra begge sider. Anklageren, støttet af repræsentanter fra Justitsministeriet og Indenrigsministeriet, anmodede domstolen om at erklære hjemmesiden for “ekstremistisk” og forbyde den i hele Rusland. Til domstolens ros afviste den hendes argumenter.

Landsdækkende chikane begynder – lov om ekstremisme bliver misbrugt for at begrænse Jehovas Vidners aktivitet. I 2009 begyndte russiske myndigheder at bruge en vag formulering i loven om bekæmpelse af ekstremistiske aktiviteter til at udvide deres chikane af Jehovas Vidner fra enkeltstående tilfælde til en landsdækkende kampagne mod dem. Myndighederne har misbrugt loven om ekstremisme til at retfærdiggøre:

  • tilbageholdelse af mere end 1.600 Jehovas Vidner;

  • forbud mod 70 af deres religiøse publikationer;

  • gennemsøgning af 171 hjem og mødesteder; og

  • afbrydelse eller forstyrrelse af 69 religiøse møder til dato.

Ved sagen i Tver forsøgte anklageren at få jw.org forbudt på grund af seks publikationer der var tilgængelige på hjemmesiden og stemplet som “ekstremistiske”. Tsentralnij Distriktsdomstol i Tver brugte loven om ekstremisme som grundlag for den kendelse der blev afsagt den 7. august 2013, om at forbyde jw.org og føje den til den nationale liste over ekstremistisk materiale.

Det var tydeligt at afgørelsen var urimelig, da den ikke foreslog en alternativ løsning – det kunne for eksempel være at fjerne de såkaldte “ekstremistiske” publikationer fra hjemmesiden. Da appeldomstolen forstod at ejerne allerede havde fjernet alle påståede “ekstremistiske” publikationer fra jw.org i Rusland, havde den ingen problemer med at fastslå at der ikke var noget juridisk grundlag for at forbyde hjemmesiden. Afgørelsen er endelig selvom anklageren har seks måneder til at indgive anke. Men det er valgfrit om appellen skal tages op, og domstolen er ikke forpligtet til at høre sagen.

Indikerer afgørelsen fra appeldomstolen i Tver at der er bedre tider på vej?

Der er meget der skal rettes op på. Appeldomstolens objektive evaluering og dens dom er i skarp kontrast til den intolerance andre domstole i Rusland har vist mod Jehovas Vidner. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (ECHR) har ved flere lejligheder fordømt Rusland for at krænke Jehovas Vidners religionsfrihed. I stedet for at følge ECHR’s krav er Rusland blevet ved med at krænke menneskerettighederne i større omfang. For at forsvare deres ret til at kunne tilbede frit har Jehovas Vidner i øjeblikket 23 ansøgninger mod Rusland liggende ved ECHR.

Indikerer afgørelsen fra appeldomstolen i Tver at der er bedre tider på vej? Jehovas Vidner vil nøje følge Ruslands reaktion på denne dom og de kommende domme fra ECHR.

^ par. 2 Internetudbydere i Rusland ville blokere adgangen til jw.org hvis domstolen forbød hjemmesiden. Forbuddet ville også give myndighederne bedre mulighed for at sigte enhver som reklamerede for den, for kriminalitet.