Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Familien Sa’ad (nummer to fra venstre) og tre andre ægtepar der er Jehovas Vidner, som for nylig har fået fødselsattester på deres børn

2. MARTS 2016
DET PALÆSTINENSISKE OMRÅDE

Jehovas Vidner i det palæstinensiske område har problemer med personregistrering

Jehovas Vidner i det palæstinensiske område har problemer med personregistrering

Mike Jalal og Natali Sa’ad er medlemmer af det lille kristne samfund af Jehovas Vidner i det palæstinensiske område. Til trods for at de er lovformeligt gift, kan de ikke få en vielsesattest. Først for nylig er det lykkedes dem med stort besvær at få en fødselsattest på deres søn, Andrae. Familien Sa’ad er ikke et enkeltstående tilfælde. Andre ægtepar der er Jehovas Vidner, står med samme problem. Jehovas Vidner er ikke et juridisk anerkendt trossamfund i det palæstinensiske område, og derfor nægter myndighederne dem deres grundlæggende ret til at få deres personstatus registreret.

Manglende juridisk anerkendelse har indflydelse på borgeres rettigheder

Mike og Natali blev viet i Israel af en repræsentant for Jehovas Vidner. Men indenrigsministeriet i det palæstinensiske område har nægtet at registrere ægteskabet fordi Jehovas Vidner ikke er et juridisk anerkendt trossamfund der. Eftersom myndighederne ikke anerkender ægteskabet og derfor betragter de børn parret måtte få, som født uden for ægteskabet, har indenrigsministeriet nægtet at registrere deres søn. Familien Sa’ad og andre familier der er Jehovas Vidner, forsøgte ihærdigt at få myndighederne til at ændre denne uretfærdige praksis.

Problemet med fødselsattester løst

I 2014 efterkom indenrigsministeriet anmodningerne om at registrere børnene. Familien Sa’ad er lettede over at Andrae (født den 30. januar 2012) endelig er blevet lovformeligt registreret. Også forældrene til Maya Jasmin, Laura og Cristian, som alle kan ses på billedet ovenfor, er taknemmelige for at indenrigsministeriet har udfærdiget fødselsattester til deres børn, og at de er registret som “kristne”.

Børnene er nu i besiddelse af de rette identifikationspapirer og nyder de samme rettigheder som andre borgere. Deres forældre kan uden problemer rejse på kryds og tværs af landegrænser med deres børn og indskrive dem på en skole.

Fortsat problemer med personregistrering

Trods den positive udvikling nægter myndighederne fortsat at udstede vielsesattester til Mike og Natali og syv andre ægtepar der er Jehovas Vidner. Det har den konsekvens at andre i lokalsamfundet ser ned på dem og diskriminerer dem fordi de fejlagtigt tror at de er ugifte og lever i et umoralsk forhold.

Som følge af myndighedernes manglende anerkendelse er ægtefællerne nødt til at indberette indkomstskat hver for sig og have separate bankkonti. I en akut situation har den ene ægtefælle ikke ret til at vælge lægebehandling på den andens vegne. Hvis den ene ægtefælle dør, kan den anden og børnene ikke arve vedkommendes formue. Familier kan ikke begrave deres kære på en måde der passer med deres kristne tro. De skal begrave dem på en islamisk begravelsesplads, i et afsnit der er forbeholdt ikkemuslimer.

Man søger at opnå juridisk anerkendelse

Jehovas Vidner indsendte i september 2010 en ansøgning om juridisk anerkendelse til myndighederne i det palæstinensiske område. Efter at have ventet i mere end to år uden at have fået svar indsendte Jehovas Vidner en ansøgning til landsretten i Ramallah og anmodede om juridisk anerkendelse. I oktober 2013 afviste retten anmodningen af tekniske grunde.

Siden da har Jehovas Vidner igen søgt at få løst problemet ad rettens vej, og man har haft flere møder med myndighedspersoner. Men eftersom man fra myndighedernes side ikke har fulgt op på sagen, er der ikke sket nogen yderligere fremskridt.

Philip Brumley, der er juridisk rådgiver for Jehovas Vidner, siger: “Der har været Jehovas Vidner i Ramallah og omegn i næsten 100 år. De er taknemmelige for at myndighederne giver dem lov til frit at udøve deres tro. Men den religiøse diskrimination der hindrer Jehovas Vidner i at opnå juridisk anerkendelse, bør ikke fratage dem deres grundlæggende menneskerettigheder.”

Jehovas Vidner er glade for at de palæstinensiske myndigheder har taget skridt til at gøre noget ved problemet med personregistrering ved at udstede fødselsattester. Ægteparrene har stadig ikke fået en vielsesattest, men de er optimistiske og tror at myndighederne vil løse de tilbageværende problemer angående registrering og i sidste ende vil anerkende deres trossamfund.