Artur Avanesjan, der er 20 år gammel, afsoner en straf på 30 måneder i Shushi-fængslet i Nagorno-Karabakh på trods af at han er villig til at udføre alternativ civil tjeneste. Hans grundlæggende ret til at nægte militærtjeneste af samvittighedsgrunde er blevet tilsidesat af retsinstanserne i Nagorno-Karabakh.

Artur Avanesjan, der er et af Jehovas Vidner, fortæller om sin stærke overbevisning: “Min samvittighed tillader mig ikke at udføre militærtjeneste. Jeg elsker mine medmennesker, og jeg vil ikke bære våben eller overhovedet lære hvordan man skader andre.” Han siger videre: “Jeg prøver ikke at løbe fra min borgerpligt. Jeg ansøgte om at udføre alternativ civil tjeneste i stedet for militærtjeneste, men det fik jeg ikke lov til.”

Ansøgning om alternativ tjeneste afvist

Den 29. januar 2014 modtog Artur Avanesjan en indkaldelse af de militære myndigheder i byen Askeran i Nagorno-Karabakh. Den følgende dag forklarede han i et brev at han nægtede militærtjeneste af samvittighedsgrunde, men at han var villig til at udføre alternativ civil tjeneste. Han henvendte sig også til en advokat for at få hjælp, da han vidste at der ikke er nogen ordning for alternativ tjeneste i Nagorno-Karabakh.

Eftersom Artur Avanesjan har et armensk pas, mødtes hans advokat både med embedsmænd i Armenien og i Nagorno-Karabakh. Det så ud til at han kunne få lov til at udføre alternativ civil tjeneste i Armenien, og han flyttede derfor dertil. Den 13. februar 2014 indsendte han en ansøgning om alternativ civil tjeneste til Armeniens militære myndigheder i Masis.

Armeniens nævn for alternativ tjeneste kontaktede aldrig Artur Avanesjan, men den 14. juli 2014 fik han besked på at møde op på politistationen i Jerevan, Armenien, hvor betjente fra Nagorno-Karabakh ventede på ham. Han blev arresteret, og mod hans vilje eskorterede de ham fra Jerevan til Askeran, Nagorno-Karabakh. Han blev udleveret uden høring, retskendelse og andre formaliteter.

I fængsel og for retten

Den 14. juli 2014 tilbragte den dengang kun 18-årige Artur Avanesjan sin første nat i fængsel. Da han kom for retten den følgende dag, fandt han ud af at en retsinstans i Nagorno-Karabakh tidligere havde udstedt en arrestordre og beordret hans varetægtsfængsling. Retten fastholdt afgørelsen om varetægtsfængsling og anbragte Artur Avanesjan i Shushi-fængslet. Man appellerede varetægtsfængslingen adskillige gange, men uden at opnå det ønskede resultat.

Den 30. september 2014 blev Artur Avanesjan af dommer Spartak Grigorjan ved en domstol i Nagorno-Karabakh idømt 30 måneders fængsel for at have unddraget sig værnepligt. * Han appellerede afgørelsen, men både appelretten og højesteretten i Nagorno-Karabakh stadfæstede dommen. Han vil fortsat være fængslet indtil januar 2017.

Ukuelig trods uretfærdig behandling

Shane Brady, en af hans advokater, siger: “Artur Avanesjan er blevet tilbageholdt, arresteret, retsforfulgt og dømt på grund af sin stærke religiøse overbevisning. Til trods for at han er blevet uretmæssigt fængslet, er han stadig fast besluttet på at følge sin samvittighed.” Shane Brady fortæller at ledelsen i fængslet nu har tilladt Artur Avanesjan at have en bibel og bibelske publikationer og at hans familie kan besøge ham.

Efter at Artur Avanesjan havde appelleret til alle relevante nationale klage- og ankemyndigheder, indsendte han en klage til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (ECHR). Han forventer at sagen vil blive afgjort til hans fordel (hvilket sikkert først vil ske flere måneder efter hans løsladelse) fordi ECHR gentagne gange har stadfæstet retten til at nægte militærtjeneste af samvittighedsgrunde. I sagen Bajatjan mod Armenien afgjorde Menneskerettighedsdomstolens Storkammer at det at nægte militærtjeneste af samvittighedsgrunde er beskyttet af retten til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed. I efterfølgende sager er ECHR nået til samme afgørelse. *

ECHR’s afgørelser har medført at den grundlæggende ret til samvittighedsnægtelse i højere grad bliver respekteret – selv i perioder med uroligheder eller krig. For eksempel fastslog en retsinstans i Ukraine i juni 2015 at de der nægter militærtjeneste af samvittighedsgrunde, har ret til at udføre alternativ tjeneste under en militær mobilisering.

Er der håb for samvittighedsnægtere i Nagorno-Karabakh?

Jehovas Vidner i Nagorno-Karabakh og i resten af verden håber at Nagorno-Karabakh vil anerkende samvittighedsnægtelse som en grundlæggende rettighed. Vil myndighederne, i stedet for at sætte fredelige unge mænd i fængsel, give samvittighedsnægtere mulighed for at udføre alternativ civil tjeneste? Ved at anerkende den grundlæggende ret til samvittighedsnægtelse vil Nagorno-Karabakh følge de alment accepterede standarder i Europa og samtidig vise passende respekt for den tro og overbevisning der kendetegner unge mænd som Artur Avanesjan.

^ par. 10 Straffen på 30 måneders fængsel begyndte den 14. juli 2014 da han blev varetægtsfængslet.

^ par. 13 Se Erçep v. Turkey, no. 43965/04, 22. november 2011; Feti Demirtaş v. Turkey, no. 5260/07, 17. januar 2012; Buldu and Others v. Turkey, no. 14017/08, 3. juni 2014.