Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

NAGORNO-KARABAKH

Fængslet på grund af deres tro

I Nagorno-Karabakh bliver Jehovas Vidner i den værnepligtige alder fængslet når de af samvittighedsgrunde nægter at udføre militærtjeneste. Regeringen anerkender ikke retten til militærnægtelse af samvittighedsgrunde og tilbyder ingen form for alternativ, civil tjeneste. Unge Jehovas Vidner bliver derfor idømt fængselsstraffe når de ønsker at følge deres personlige religiøse overbevisning om ikke at gribe til våben mod deres næste.

Bestræbelser for at kunne udføre civil tjeneste slår fejl

Den 29. januar 2014 blev Artur Avanesjan, et af Jehovas Vidner, indkaldt til militærtjeneste af de militære myndigheder i byen Askeran. Næste dag indsendte Artur Avanesjan en anmodning til Nagorno-Karabakhs forsvarsministerium om tilladelse til at udføre alternativ, civil tjeneste i stedet for militærtjeneste. Hans advokat mødtes omgående med embedsmænd fra Nagorno-Karabakh og Armenien og var ved at få en aftale i stand så Artur Avanesjan kunne udføre alternativ, civil tjeneste i Armenien.

I forventning om et positivt udfald flyttede Artur Avanesjan til Armenien, og den 13. februar 2014 indgav han en ansøgning om alternativ, civil tjeneste til de militære myndigheder i byen Masis i Armenien. Han håbede at skulle møde frem for Armeniens nævn for alternativ tjeneste, men blev i stedet bedt om at komme op på politistationen i Jerevan den 14. juli 2014. Da han ankom til stationen, ventede politifolk fra Nagorno-Karabakh på ham. De anholdt ham og tog ham med tilbage til Nagorno-Karabakh. Næste dag blev han sat i forvaring og stillet for retten.

Under retssagen fandt han ud af at retten fire måneder tidligere havde udstedt en arrestordre mod ham og givet ordre til at han skulle holdes i forvaring indtil sagen var afgjort. Retten stadfæstede sin tidligere kendelse. Samtlige appeller angående hans forvaring blev afvist af retten.

Den 30. september 2014 kendte retten Artur Avanesjan skyldig og idømte ham 30 måneders fængsel. Appelretten stadfæstede kendelsen. Artur Avanesjan appellerede derefter til Nagorno-Karabakhs Højesteret, men den 25. december 2014 stadfæstede også Højesteret hans dom.

I Nagorno-Karabakh fængsles unge mænd der følger deres bibeloplærte samvittighed, fortsat. Derved afviser de at følge de internationale retningslinjer der giver samvittighedsnægtere mulighed for at udføre alternativ civil tjeneste.

Tidslinje

 1. 25. december 2014

  Nagorno-Karabakhs Højesteret stadfæster Artur Avanesjans dom.

 2. 30. september 2014

  Retten i Martakert i Nagorno-Karabakh kender Artur Avanesjan skyldig og idømmer ham 30 måneders fængsel.

 3. 14. juli 2014

  Artur Avanesjan bliver arresteret i Armenien og sendes til Nagorno-Karabakh, hvor han holdes i forvaring.

 4. 30. december 2011

  Karen Harutjunjan, et 18-årigt Jehovas Vidne, idømmes 30 måneders fængsel for militærnægtelse af samvittighedsgrunde.

 5. 16. februar 2005

  Areg Avanesjan, et af Jehovas Vidner, fængsles for militærnægtelse af samvittighedsgrunde og idømmes 48 måneders fængsel.

 6. 12.-13. juni 2001

  Tre samvittighedsnægtere der er Jehovas Vidner, fængsles i mellem seks måneder og et år for at nægte at deltage i militærtræning.