Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

2. MARTS 2015
KIRGISISTAN

Religionsfriheden ved en skillevej i Kirgisistan

Det var et fremskridt for religionsfriheden i Kirgisistan da Forfatningsdomstolen den 4. september 2014 traf den afgørelse at dele af religionsloven fra 2008 var forfatningsstridige. Det gav Jehovas Vidner mulighed for at blive indregistreret som et religiøst trossamfund i de sydlige regioner i Kirgisistan. *

Trods denne afgørelse nægter Statskommissionen for Religiøse Anliggender stadig at lade Jehovas Vidner i de sydlige regioner i Kirgisistan opnå juridisk anerkendelse som religiøst trossamfund. Statskommissionen fastholder at det der står i religionsloven fra 2008, forbliver i kraft indtil parlamentet indfører ændringerne, og det forhindrer Jehovas Vidner i at opnå status som anerkendt trossamfund. Resultatet er at den religiøse aktivitet der er tilladt og udføres fredeligt i den nordlige del af landet, bliver mødt med fordom og er underlagt begrænsninger i det sydlige Kirgisistan. *

Anholdt på grund af ikke-registreret religiøs aktivitet

Den 30. juni 2014, i Naryn, en by i det sydøstlige Kirgisistan, benyttede den 46-årige Sjyldis Sjumalieva en del af sin fritid til at fortælle sine medmennesker om sin tro. Hun blev af myndighederne i Naryn anholdt og dømt for, som medlem af et ikke-registreret religiøst trossamfund, at fortælle andre om sin tro. * Det er første gang siden Kirgisistan opnåede uafhængighed at et Jehovas Vidne er blevet retsforfulgt for at deltage i religiøse aktiviteter.

Distriktsdomstolen i Naryn behandlede sagen mod Sjyldis Sjumalieva den 5. august 2014. Dommerne stillede mange spørgsmål for at få klarhed over Jehovas Vidners virke, og det budskab de forkynder for deres medmennesker. Efter at have gennemgået bevismaterialet udsatte dommerne sagen med henvisning til at man måtte vente på ovennævnte afgørelse fra forfatningsdomstolen.

Senere tog distriktsdomstolen i Naryn sagen mod Sjyldis Sjumalieva op igen. Retten fandt ikke at der var sket nogen administrativ overtrædelse, og gav udtryk for at alle indbyggere har en forfatningssikret ret til at udøve deres religiøse tro. Med henvisning til forfatningsdomstolens afgørelse, gav retten udtryk for at Jehovas Vidner har status som indregistreret trossamfund i hele Kirgisistan. Den annullerede afgørelsen fra den lavere retsinstans, men anklageren appellerede sagen med påstand om at forfatningsdomstolens afgørelse ikke var relevant for den aktuelle straffesag. Den 24. december 2014 afviste Højesteret anklagerens appel. Den stadfæstede derved distriktsdomstolens frifindelse af Sjyldis Sjumalieva og fastholdt at hun havde ret til at fortælle andre om sin tro.

Retfærdighed trods opdigtede anklager i Osj

I 2013 blev Oksana Koriakina og hendes mor Nadésjda Sergienko sat i husarrest anklaget for at have begået forbrydelser mens de fortalte andre om deres tro. Myndighederne i Osj benyttede disse opdigtede anklager som påskud for at hævde at Jehovas Vidner deltager i “ulovlig religiøs aktivitet”. Disse myndighedspersoner mener at Jehovas Vidner ikke på nogen måde kan praktisere deres religiøse tro offentligt uden at være indregistreret som en lokal religiøs organisation.

Retten i Osj frikendte begge kvinder for anklagerne imod dem. I dommen fra den 7. oktober 2014 konkluderede dommeren at der var begået store fejl i efterforskningen af sagen, og at Oksana Koriakina og Nadésjda Sergienko udelukkende var blevet retsforfulgt fordi de er Jehovas Vidner.

Anklageren i Osj appellerede dommen for at få den annulleret. Han begærede at sagen blev sendt tilbage til dem der havde efterforsket den, for at få “rettet” fejlene så han kunne få stillet Oksana Koriakina og Nadésjda Sergienko for retten igen. Da appeldomstolen afviste anklagerens begæring, ankede han sagen til Kirgisistans højesteret. Sagen behandles i Højesteret den 3. marts 2015, og Jehovas Vidner håber at man igen træffer en retfærdig afgørelse.

Vil Kirgisistan fremme eller begrænse religionsfriheden?

Et af Jehovas Vidner som var til stede under høringen i forbindelse med Sjyldis Sjumalieva, siger: “Siden 1998 er vi blevet udsat for pres fra de lokale myndigheders side fordi vi ikke er indregistreret som trossamfund i Naryn. Vi håber at vi på baggrund af disse afgørelser i Højesteret nu endelig kan opnå juridisk anerkendelse.”

Jehovas Vidner ser frem til at opnå juridisk anerkendelse i Naryn, Osj og andre steder i det sydlige Kirgisistan, så de fremover kan praktisere deres tro uden at blive chikaneret. Hvis Kirgisistan følger Højesterets afgørelse, vil det fremme religionsfriheden for landets indbyggere.

^ par. 2 I artiklen “Kirgisistans højesteret stadfæster Jehovas Vidners ret til religionsfrihed” findes en beskrivelse af den afgørelse forfatningsdomstolen traf den 4. september 2014.

^ par. 3 Jehovas Vidner er juridisk anerkendt i hele landet, og de er også indregistreret lokalt i de nordlige regioner i landet. Myndighederne har imidlertid gentagne gange nægtet dem juridisk anerkendelse i de sydlige regioner.

^ par. 5 Artikel 395(2) i Kirgisistans forvaltningslov forbyder at man krænker “reglerne for organisering og afholdelse af religiøse møder, processioner og andre religiøse ceremonier”.