Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

KASAKHSTAN

Fængslet på grund af deres tro

Fængslet på grund af deres tro

Den 2. maj 2017 idømte Kasakhstans distriksdommer Talgat Syrlybajev Tejmur Akhmedov fem års fængsel for “tilskyndelse til religiøse stridigheder” og for at “advokere borgeres overlegenhed på grund af deres religion”. Dommeren tilføjede yderligere at Tejmur forbydes at deltage i “ideologisk religiøs aktivitet” i tre år. Den 20. juni afviste byretten i Astana hans appel trods stærke vidnesbyrd om at han er uskyldig.

Intet grundlag for anklagerne

De falske anklager er bygget på samtaler som Tejmur havde i 2016 med nogle mænd der gav sig ud for at være interesseret i Jehovas Vidners tro. I løbet af de syv måneder som samtalerne foregik i, brugte han bibelvers til at underbygge sit syn på forskellige religiøse spørgsmål. Tejmur vidste ikke at samtalerne blev filmet for at fabrikere beviser mod ham for overtrædelse af paragraf 174(2) i Kasakhstans straffelov. Den paragraf forbyder “anstiftelse af ... religionsbaseret splid” der fører til “krænkelse af borgeres religiøse overbevisning”, og at man hævder at nogen er “bedre end andre eller er over- eller underlegne på grund af deres tro.”

Tejmur Akhmedov fastholder dog at han ikke har overtrådt loven. Hans tro og forkyndelse er beskyttet af artikel 18 og 19 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR), der garanterer retten til “at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed” samt retten “til ytringsfrihed”.

Tidligere har FN’s Menneskerettighedskomité, der overvåger brud på ICCPR, rettet opmærksomheden mod Kasakhstans “vagt formulerede definition af kriminelle handlinger” og fejlanvendelsen af paragraf 174 på enkeltpersoner der udøver deres ret til religions- og trosfrihed. I en rapport dateret 9. august 2016 opfordrede komitéen Kasakhstan til at “garantere religions- og trosfriheden og retten til frit at udøve sin religion eller tro”. Komitéen sagde videre: “Landet bør overveje at justere paragraf 22 i grundloven og sikre at den bliver i tråd med ICCPR, og revidere alle relevante love og retningslinjer med det formål at fjerne alle restriktioner der overskrider de præcist formulerede begrænsninger der er tilladt ifølge artikel 18 i ICCPR.”

Heiner Bielefeldt, der på det tidspunkt var FN’s særlige rapportør for religions- og trosfrihed, skrev angående den “vagt formulerede definition af kriminelle handlinger” at Kasakhstan bør erstatte “den alt for vage definition af lovovertrædelser i forbindelse med religiøs splid og ekstremisme” med “klare og præcise definitioner”. Ellers vil loven have “en negativ indflydelse på religions- og trosfriheden”.

Uretfærdig fængsling af Tejmur Akhmedov

Tejmur blev den 20. januar 2017 idømt varetægtsfængsling af Saryarka Distriktsdomstol nr. 2 i Astana. Han blev banket af fængselspersonale der prøvede at få ham til at indrømme at han var skyldig. Desuden har Tejmur på 61 akut behov for lægehjælp på grund af en blødende tumor (formodentlig kræft). Hans advokater har indgivet klager til FN’s arbejdsgruppe vedrørende vilkårlig tilbageholdelse og fængsling og til FN’s særlige rapportører for religions- og trosfrihed og for retten til fredeligt at forsamles. Efter at byretten i Astana den 20. juni 2017 afviste hans appel, overvejer hans advokater at appellere igen.

Tidslinje

 1. 20. juni 2017

  Appellen afvises af retten i Astana.

 2. 2. maj 2017

  Tejmur kendes skyldig og idømmes fem års fængsel.

 3. 13. marts 2017

  Sagen indbringes for distriktsdomstolen.

 4. 1. marts 2017

  Anmodning om at afbryde sagen afvises.

 5. 20. februar 2017

  Retten anmodes om at afbryde sagen.

 6. 30. januar 2017

  Byretten i Astana afviser appellen.

 7. 18. januar 2017

  Tejmur Akhmedov arresteres og dømmes til to måneders varetægtsfængsling.