Retten “til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed” er en fundamental menneskerettighed, står der i artikel 18 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder. * I nogle lande kan det at Jehovas Vidner gør brug af denne grundlæggende menneskerettighed, føre til fængsling og endda grusom mishandling. De fleste af dem der bliver fængslet, er unge mænd der af samvittighedsgrunde nægter at udføre militærtjeneste. Andre bliver fængslet blot fordi de praktiserer deres tro.

Mishandlingen får ikke Jehovas Vidner til at bryde deres integritet i forbindelse med deres tro. Mishandlingen skader snarere regeringernes omdømme når de ikke respekterer menneskerettighederne. Listen nedenfor viser hvor myndigheder fængsler Jehovas Vidner, og hvor mange der sidder fængslet hvert sted.

HVOR?

HVOR MANGE?

 Eritrea

52

 Nagorno-Karabakh

1

 Singapore

18

 Sydkorea

599

 Turkmenistan

9

I alt

679

Liste over dem der sad i fængsel den 12. november 2013

 ERITREA

Ifølge de sidste oplysninger er 52 Jehovas Vidner, både mænd og kvinder, fængslet under barske forhold. Selvom ingen af dem er blevet formelt dømt eller anklaget, sidder de i fængsel for samvittighedsnægtelse, for religiøs aktivitet eller af ukendte grunde. Tre mænd, Paulos Eyassu, Isaac Mogos og Negede Teklemariam, har siddet i fængsel for at nægte militærtjeneste af samvittighedsgrunde i næsten 20 år – siden den 24. september 1994. Misghina Gebretinsae og Yohannes Haile, to af Jehovas Vidner der begge var over 60, døde mens de var i fængsel. Siden Eritrea i 1993 blev et selvstændigt land, har det konstant fængslet, tortureret og forfulgt Jehovas Vidner.

 NAGORNO-KARABAKH

En ung mand på 20 år der er et af Jehovas Vidner, er blevet fængslet fordi han af samvittighedsgrunde har nægtet at udføre militærtjeneste, da Nagorno-Karabakh ikke har nogen former for alternativ civil tjeneste. Den 30. december 2011 blev han idømt 30 måneders fængsel, og den 29. januar 2013 blev hans anmodning om prøveløsladelse afvist. En appel om at han måtte blive løsladt på grund af sine vedvarende helbredsproblemer, er blevet afvist af fængselsadministrationen.

 SINGAPORE

Regeringen i Singapore gennemfører tvungen militærtjeneste og anerkender ikke samvittighedsnægteres rettigheder. Fast besluttet på ikke at krænke deres bibeloplærte samvittighed er 18 unge mænd der tilbeder Gud sammen med Jehovas Vidner, blevet fængslet og afsoner hver især en straf på i alt 39 måneder i et militærfængsel. Et andet Jehovas Vidne blev løsladt i august 2013 efter at have siddet i fængsel i et år for ikke at ville stå til rådighed for militæret.

 SYDKOREA

Lige nu afsoner 599 unge mænd der er Jehovas Vidner, 18 måneder lange fængselsstraffe for at nægte militærtjeneste af samvittighedsgrunde. Siden Koreakrigen og frem til i dag har Sydkorea ubarmhjertigt retsforfulgt unge mænd blandt Jehovas Vidner som nægter at udføre militærtjeneste, og man har ikke sørget for noget alternativ for at løse problemet. Gennem tiden har Sydkorea idømt 17.549 Jehovas Vidner i alt 34.100 års fængsel for at nægte at udføre militærtjeneste. Sydkorea har ikke fulgt de internationale bestemmelser det selv har tilsluttet sig, og har nægtet at anerkende samvittighedsnægteres grundlæggende rettigheder. For at få mere information se da artiklen Uretfærdighed i Sydkorea udløser internationalt opråb.

 TURKMENISTAN

 

Ni mandlige Jehovas Vidner sidder i øjeblikket i fængsel i Turkmenistan – otte som samvittighedsnægtere og en på baggrund af falske anklager. Disse mænd afsoner fængselsstraffe på mellem 12 og 24 måneder og oplever ofte at blive slået hensynsløst af fængselsbetjente og soldater. Efter en løsladelse er de samme mænd blevet retsforfulgt igen som “vaneforbrydere” og er derefter blevet placeret i et hårdere fængsel.

^ par. 2 Se også FN’s Verdenserklæring om menneskerettigheder, artikel 18, og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, artikel 9.