Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

15. APRIL 2015
GEORGIEN

Jehovas Vidners oplysningskampagne i april

Jehovas Vidners oplysningskampagne i april

Den 1. april 2015 påbegyndte Jehovas Vidner en oplysningskampagne hvor de henvendte sig til alle politistationer, kommuner og anklagemyndigheder i Georgien. Formålet med kampagnen var at henlede opmærksomheden på en nylig, betydningsfuld afgørelse fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (ECHR) i sagen Begheluri og andre mod Georgien, som drejede sig om krænkelsen af Jehovas Vidners rettigheder i Georgien. Kampagnen oplyste myndighedspersoner om fakta i forbindelse med sagen, afgørelsen og Jehovas Vidners religiøse aktiviteter.

Georgien har førhen tolereret vold

Fra 1999 til 2003 organiserede tilhængere af en nu afsat georgisk ortodoks præst pøbeloverfald for at gennembanke Jehovas Vidner. Selvom Vidnerne indgav i alt 784 klager til politiet for disse og lignende hændelser, forholdt myndighedspersonerne sig passive eller deltog endda selv nogle gange i voldelige handlinger mod dem. Der kom ingen konkrete resultater ud af Vidnernes klager. Da de georgiske myndigheder undlod at gribe ind, tillod overfaldsmændene sig endda at angribe Jehovas Vidner fysisk i retssale, ved store religiøse stævner og på gaden.

ECHR’s afgørelse markerer et vendepunkt

Jehovas Vidner i Georgien indsendte to klager til ECHR for at gøre opmærksom på disse angreb. Domstolen afsagde dom i den første sag i maj 2007 * og i den anden sag – Begheluri og andre mod Georgien – i oktober 2014. I begge afgørelser fordømte ECHR Georgiens deltagelse i angrebene og fastslog at der var en tydelig forbindelse mellem statens ligegyldighed og den stigende vold. I dommen i Begheluri-sagen fremhævede ECHR at “de georgiske myndigheder havde skabt et miljø med straffrihed som i sidste ende opmuntrede til flere angreb på Jehovas Vidner i hele landet”. *

Den georgiske regering skal roses fordi den dagen efter at der var blevet afsagt dom i Begheluri-sagen, kom med følgende erklæring om at hindre fremtidige angreb:

“Georgien er fast besluttet på at beskytte retten til at tænke frit, til samvittigheds- og religionsfrihed samt menneskerettigheder i almindelighed. Landet vil sikre at man er lige for loven, og at man bliver holdt ansvarlig for krænkelser af menneskerettighederne. Det vil aldrig mere tillade at der opstår et miljø med straffrihed, eller tolerere sådanne krænkelser.”

Forbedrede vilkår i Georgien

Forholdene for Jehovas Vidner i Georgien i dag står i skarp kontrast til tidligere. De kan nu udøve deres tro i fred og er taknemmelige for at myndighedspersoner nu generelt beskytter deres rettigheder. Jehovas Vidner har frit kunnet bygge tilbedelsessteder og har for nylig udvidet deres lokale afdelingskontor.

Nogle myndighedspersoner ved imidlertid ikke ret meget om Jehovas Vidner eller deres tro og har måske ikke kendskab til dommen i Begheluri-sagen eller regeringens officielle erklæring. Desuden forekommer religiøst motiverede angreb stadig, og gerningsmændene forbliver ustraffede. I 2014 kunne Jehovas Vidner for eksempel dokumentere mere end 30 fysiske overgreb mod dem. Jehovas Vidner har indsendt yderligere klager til ECHR for at gøre opmærksom på disse problemer. *

Oplysningskampagnen i april vil forhåbentligt føre til at man i endnu højere grad viser respekt for menneskerettigheder i Georgien. Jehovas Vidner er taknemmelige for den forsikring den georgiske regering har givet om aldrig mere at tillade at et miljø med straffrihed slår rod, og de forventer at regeringen vil holde fast ved sin garanti om at retsforfølge dem der gør sig skyldige i religiøse hatecrimes.

^ par. 6 Gldani menighed af Jehovas Vidner og andre mod Georgien, nr. 71156/01, 3. maj 2007.

^ par. 6 Begheluri og andre mod Georgien, nr. 28490/02, 7. oktober 2014, § 145.

^ par. 11 Tsartsidze mod Georgien, nr. 18766/04, indsendt den 26. maj 2004 – Enkeltpersoner uretfærdigt behandlet af myndighedspersoner eller overfaldet mens myndighedspersoner passivt så til; Biblaia og andre mod Georgien, nr. 37276/05, indsendt den 10. september 2005 – Enkeltpersoner uretfærdigt behandlet af myndighedspersoner eller overfaldet mens myndighedspersoner passivt så til; Tsulukidze og andre mod Georgien, nr. 14797/11, indsendt den 27. januar 2011 – Man har undladt at efterforske tilstrækkeligt og retsforfølge i ni sager om religiøst motiverede angreb.