Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

14. OKTOBER 2014
GEORGIEN

Den Europæiske Menneskerettigheds­domstol opretholder retsregel i Georgien

Den 7. oktober 2014 afsagde Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (ECHR) en dom til fordel for Jehovas Vidner i Georgien. Sagen, Begheluri og andre mod Georgien, blev indgivet til domstolen for mere end 12 år siden og berører 99 ofre i 30 tilfælde af fysiske og verbale overgreb. Alle ofre på nær ét var Jehovas Vidner. Episoderne begyndte med politiets voldelige afbrydelser af flere store religiøse sammenkomster og bredte sig til omfattende religiøst motiveret vold i Vidnernes hjem, i retssale og på gaden.

I ECHR’s dom blev det bemærket at ansøgerne havde indgivet omkring 160 klager til efterforskningsmyndighederne hvori det blev forklaret at nogle af angrebene var blevet udført med direkte deltagelse af politiet og andre myndighedspersoner. Men disse klager gav ingen resultater. Da gerningsmændene ikke blev straffet, motiverede det dem til yderligere angreb.

Et angreb ved Jehovas Vidners religiøse stævne i Zugdidi den 8. september 2000

Den 8. september 2000 var omkring 700 Jehovas Vidner for eksempel samlet til et religiøst stævne i byen Zugdidi. Pludselig stormede et hold af maskerede politimænd stedet, satte ild til de bygninger der var blevet opført i forbindelse med stævnet, og bankede omkring 50 af de tilstedeværende. Ofrene indgav øjeblikkeligt klager, men myndighederne nægtede at retsforfølge gerningsmændene, hvilket efterlod ofrene uden juridisk hjælp.

ECHR fordømmer myndighedernes manglende reaktion

Eftersom myndighederne ikke handlede hurtigt og effektivt i deres efterforskning, og gerningsmændene aldrig blev straffet, indgav ofrene en samlet ansøgning til ECHR i 2002.

I dommen den 7. oktober fastslog ECHR at “de georgiske myndigheder havde skabt et miljø med straffrihed som i sidste ende opmuntrede til flere angreb på Jehovas Vidner i hele landet”. Domstolen bemærkede også at de voldelige angreb blev “anstiftet på grund af bigotteri mod Jehovas Vidner”, og at myndighederne udviste “den samme diskriminerende indstilling ... hvilket bekræftede at myndighederne tolererede volden”.

“De georgiske myndigheder havde skabt et miljø med straffrihed som i sidste ende opmuntrede til flere angreb på Jehovas Vidner i hele landet.”

Begheluri og andre mod Georgien, nr. 28490/02, 7. oktober 2014, s. 40, § 145

ECHR afgjorde at den georgiske regering var skyldig i umenneskelig behandling af 47 af ansøgerne. Den afgjorde også at regeringen var skyldig i diskrimination og i at krænke religionsfriheden hos 88 af ansøgerne. ECHR beordrede regeringen “til at stoppe de overtrædelser som domstolen har fundet dem skyldige i og at gøre noget ved virkningerne” af deres passivitet og “bigotte indstilling”. ECHR idømte regeringen en bøde på mere end 45.000 euro til ofrene for svie og smerte samt sagsomkostninger.

Forbedrede vilkår for Jehovas Vidner i Georgien

Vilkårene er forbedret siden 2004, men Jehovas Vidner i Georgien oplever stadig sporadiske angreb og chikaner. I 2013 blev der rapporteret 53 tilfælde af vold mod Jehovas Vidner. Dommen i Begheluri-sagen forpligter de georgiske myndigheder til at handle hurtigt og effektivt i deres efterforskning af forbrydelser begået mod borgerne. Jehovas Vidner forventer at myndighederne uden at være forudindtagede vil retsforfølge og straffe dem der er skyldige i religiøst motiverede forbrydelser.